NIJE SVE U PARAMA… (FUNKCIONALNI CONTROLLING)

NIJE SVE U PARAMA… (FUNKCIONALNI CONTROLLING)

DSC_8835_Klub CFO & Controlling

DSC_8868_Klub CFO & Controlling

Controlling kao pojam, prema knjizi „Biblija Controllingaˮ poznatog nam autora, predstavlja proces postavljanja ciljeva, planiranja i controllinga. Controlling predstavlja uzajamnu saradnju i koheziju menadžera i controllera, finansijskog stručnjaka. Menadžer odlučuje o ciljevima kompanije, određuje i usvaja budžet na osnovu podataka i analiza koje vrši controlling. Controlling predstavlja udarnu pesnicu menadžmenta u kompaniji, kojom se doprinosi povećanju efikasnosti i efektivnosti u radu menadžmenta, samim tim i povećava sposobnost prilagođavanja brzim promenama unutar kompanije i u poslovnom okruženju preduzeća.

Proces controllinga podrazumeva:

 • povezivanje stručnih znanja više različitih funkcionalnih područja,
 • razumevanje uticaja jednog problema ili rešenja na druga područja,
 • razumevanje među stručnjacima različitih profila i mišljenja,
 • saradnju u procesu upravljanja različitim funkcionalnim područjima / saradnju različitih funkcionalnih područja u procesu upravljanja,
 • izradu više alternativa kao predloga rešenja problema (definisanje ciljeva, planiranje, kontrola, informisanje, organizovanje i upravljanje ljudskim resursima) ,
 • u relativno kratkom vremenu oblikovanje predloga za rešavanje „uskih grlaˮ i
 • višedimenzionalno razmišljanje u rešavanju složenih problema.

Samim definisanjem jedinstvenog centralizovanog controllinga s više perifernih funkcija (funkcionalnih područja), doprinosi se povećanju efikasnosti i ekonomičnosti poslovnog sistema. Interni nadzorni i kontrolni sistemi doprinose smanjenju rizika u poslovanju. Kako bi se sve gore definisano uspešno primenilo, funkcionalni controlling se raščlanjuje na više funkcija.

U Thyssenkrupp Materials i matičnoj kompaniji Thyssenkrupp AG, controlling predstavlja centralnu funkciju ne samo za izveštavanje menadžmenta i ostalih zainteresovanih strana već i ključnu funkciju u donošenju strateških odluka.

Uzećemo, na primer, proces budžetiranja i odnos finansijskog controllinga kao primarne funkcije i drugih controlling funkcija. Proces budžetiranja počinje definisanjem makroekonomskih aspekata na svim tržištima na kojima kompanija posluje. Sama činjenica da je čelik „berzanska robaˮ, tj. njegovim sirovinama se trguje na berzi, tržišna cena je pod uticajem mnogo aspekata.

Definisanjem globalnih KPI (Key Performance Indicator) proces planiranja se spušta na region u kojem kompanija posluje.

KPI koji se u ovom procesu definišu su:

 • tonnage per FTE per month
 • personnel costs per FTE
 • freight costs per ton
 • EBIT/FTE
 • personnel expenses / gross yield
 • Costs / gross yield
 • cost of material per ton
 • Gross Profit per ton
 • costs per ton

Da bi se svi KPI uspešno definisali, samim tim i odredili realni i prihvatljivi ciljevi za period od 1 do 3 godine, svaka funkcija obezbeđuje svoje KPI.

HR controlling

Kao prva funkcija, HR controlling definiše svoje KPI:

 • FTE (Full Time Employee), odnosno broj zaposlenih
 • Internal Ø FY
  • of employees
  • of workers
 • External Ø FY

HR controlling vrši kontrolu i izveštavanje kako kompanija upravlja svojim zaposlenima, najvažnijem resursu kompanije, sa aspekta broja zaposlenih, troškova (ukupnih i po FTE), broja radnih sati (ukupnih i po FTE), broja sati godišnjeg odmora, kao i broja radnih sati bolovanja i povreda. Ovi podaci su veoma važni kod planiranja jer svaka devijacija se pažljivo analizira i vrši se praćenje akcionog plana za, na primer, smanjenje broja sati bolovanja ili povreda. Inače, globalni target povreda je 0, i s ponosom možemo reći da je u Thyssenkrupp Materials Srbija ovaj cilj veoma uspešno ostvaren, s preko 1000 dana bez povreda.

 DSC_8835_Klub CFO & Controlling

Sales controlling i Supply chain controlling

Sales controlling i Supply chain controlling imaju definisane sledeće KPI u prvoj fazi budžetiranja:

 • Total tonnage [tons]
 • Sales
 • Net sales per tonnage
 • Gross profit
 • Businness Cash Flow (BCF)
  • DIO
  • DSO
  • DPO
 • Operating Net Working Capital (ONWC)
  • Inventories
  • Inventories (tons)
  • Inventory value

Supply chain controlling definiše nivo zaliha po vrednosti i tonaži, uzimajući u obzir parametre FSN i ABC analize po materijalima. FSN analiza definiše fast, slow i non-moving materijale. Pošto je tržište čelika volatilno i pod uticajem raznih faktora, FSN analiza se vrši svaki mesec i detaljno se analiziraju sve sporoobrtne zalihe kako bi se smanjili gubici zbog brze promene cene na tržištu.
U Thyssenkrupp Materials uspešno je implemetiran proces POI OTIF (Perfect Order Index), koji pripada Logistics controlling funkciji, a koji nam pomaže u optimizaciji procesa pripreme robe u magacinu i isporuke kupcima. Ovom analizom značajno se poboljšala unutrašnja organizacija u magacinu kao i organizacija transporta.

Controlling i risk funkcija posmatra sve navedene KPI i objedinjuje u jedinstven budžet. Proces planiranja ima tri naknadne iteracije kontrole budžeta.

Nakon usvajanja budžeta, priprema se prvi estimation ciklus, nakon dva perioda u novoj poslovnoj godini. Usklađuju se ciljevi ukoliko postoji potreba i usvaja rebalans budžeta. Sledeći ciklus rebalansa budžeta je nakon šest perioda u poslovnoj godini, kada se predlaže konačni forecast, forecast za kraj poslovne godine i počinje novi ciklus planiranja za sledeću poslovnu godinu.

Kao što se vidi iz priloženog, controlling je sve samo ne jednostavna funkcija i ne odnosi se samo na računovodstvenu stranu planiranja i izveštavanja promena već proaktivno utiče na rezultat i na buduće kratkoročne i dugoročne odluke u kompanijama.

Svaki deo controllinga doprinosi na svoj način. Finansijski controlling kao primarni vid controllinga nije sposoban da samostalno „kreiraˮ budžet, da izvrši njegovu kontrolu i predloži promene ako nema podršku ostalih delova. Možda bismo mogli da predstavimo controlling kao šaku, s prstima kao delovima controllinga, gde svaki prst ima svoj deo i bez njega se u celokupnoj slici ne može.

Autor

Bojan  Šćepanović

MCB Menadžment Centar Beograd

063 7004 518


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (393)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina