Milena Radosavljević Đorić: KOLONA SVINJA OD 250 KILOMETARA

Milena Radosavljević Đorić: KOLONA SVINJA OD 250 KILOMETARA

pig-fence.adapt.945.1

2

Milena Radosavljević,
Finansijski direktor CARNEX

 

Controlling u svinjarstvu

Svinjarstvo je grana stočarstva koja predstavlja jednu od karika u lancu čiji je cilj proizvodnja i snabdevanje tržišta svinjskim mesom i proizvodima od mesa. Procene iz 2018. godine govore da se u svetu potroši oko 113,1 milion tona mesa, što je oko 42 kg po stanovniku. U Srbiji proizvedemo oko 3,3 miliona komada tovljenika i potrošimo oko 40 kg svinjskog mesa po stanovniku.

Tekst u nastavku se odnosi na farmu zatvorenog tipa, što znači da obuhvata sve faze proizvodnje:

 • priplodnu stoku (osnovno stado)
 • proizvodnju prasadi (osnovno stado)
 • i proizvodnju tovljenika (nedovršena proizvodnja).

Osnovne faze u proizvodnji na jednoj farmi su:

 • bukarište
 • čekalište
 • prasilište
 • odgoj
 • i tov.

U ovim fazama se odvijaju sledeći procesi u određenom trajanju:

 

slika treća

Glavni KPI za praćenje uspešnosti farme u proizvodnji su:

 • Broj živorođene prasadi po krmači – kako je krmača osnovno stado i ima reproduktivnu funkciju, ona na dnevnom nivou troši hranu, energiju, ljudski rad, vakcine, zauzima određeni prostor i na taj način utiče na kapacitet i drugo. Cilj je adekvatnom selekcijom odabrati kvalitetne životinje koje će dati što veći broj prasadi kako bi se prethodno navedeni troškovi smanjili po jedinici.
 • Konverzija (FCR) – broj koji pokazuje količinu utrošene hrane za 1 kg prirasta po svakoj fazi (od prasilišta do tova). U tovu je cilj imati konverziju ispod 3. Ovaj broj treba da je što manji, jer tada znači da smo određenu količinu svinja u kilogramima proizveli s manje hrane, a i s manje troškova po kilogramu proizvodnje.
 • Uginuće – u svakoj fazi u procentima.
 • Prosečni dnevni prirasti – u svakoj fazi pokazuje koliko je svaka životinja prirasla dnevno.

pig-fence.adapt.945.1

Svi ovi parametri na našim farmama se prate automatski kroz softver koji je specijalizovan za svinjarstvo i koji omogućuje praćenje parametara po svakoj krmači, leglu i tovljeniku i nekoliko predaka unazad. Inženjerima stočarstva je ovo alat za upravljanje rezultatima i praćenje statistika na osnovu kojih će donositi odluke o budućim selekcijama, izlučenju životinja, lečenju životinja, preventivnom tretiranju životinja i drugo. Optimizacija ovih parametara daće nam na kraju optimalnu cenu koštanja tovljenika, koja će nam omogućiti maksimizaciju rezultata na tržištu, koje karakteriše velika volatilnost u ceni i na koju utiču i dešavanja na evropskom i globalnom tržištu.

Kod tržišne cene svinjskog mesa uočava se cikličnost u kretanju cena, tzv. svinjski ciklus. U dužoj vremenskoj seriji potrebno je oko 4 godine da cena od najviše ili najniže vrednosti dođe opet na maksimalnu odnosno minimalnu vrednost. Obično, koliko traje period porasta, toliko traje i period pada. Na manjim tržištima, kao što je srpsko, ciklusi su izraženiji, a na većim, kao što je EU, oni su prisutni, ­ali su manje izraženi. Osnovni razlog za ciklično kretanje cena jeste činjenica da faza tova svinja traje oko četiri meseca, što je relativno kratak proizvodni ciklus, koji dozvoljava proizvođačima da brzo ulaze u proizvodnju i izlaze iz nje i da je prilagođavaju tržišnim i cenovnim očekivanjima.

Prilikom vrednovanja bioloških sredstava u svinjarstvu se primenjuje računovodstveni standard IAS 41, koji se odnosi na poljoprivrednu delatnost. Ovo znači da se biološka sredstva vrednuju po tržišnim cenama u momentu bilansiranja. U vezi s tim, ostvareni ekonomski efekti zavise od uslova na tržištu, koji se, kako je ranije istaknuto, menjaju u toku trajanja procesa proizvodnje. Zbog toga je jako bitno na pravi način i u pravo vreme utvrditi cenu koštanja svih kategorija svinja, a posebno cenu koštanja tovnih svinja kao glavnog proizvoda svinjarstva.

IMG-3afb267fc4bb065da488a81f4a4fd92e-V

Controlling i svinjarstvo

Ovo je momenat kada svinjarstvo i controlling idu „ruku pod ruku”, kada controlling pokazuje da je zaista partner biznisu. Obračun cene koštanja tovljenika je moćan menadžerski alat, koji treba da signalizira „uska grla”, nedostatke i slabosti i da dâ predlog za snižavanje cene koštanja, aktivnostima koje će poboljšati već spomenute KPI.

Prvi korak u obračunu jeste klasifikovati troškove po vrsti. Mi smo uočili najznačajnije: hrana, veterinarski troškovi, zarade, energija, osiguranje, amortizacija i ostalo.

Drugi korak je klasifikovati nosioce troškova i omogućiti evidentiranje troškova na taj način. Na našoj farmi zatvorenog tipa to su: prasad na sisi, prasad u odgoju i tovne svinje. Dodatan nivo praćenja ovih parametara je praćenje po svakoj farmi, jer ih u našem sistemu ima pet.

Proizvodni podaci neophodni za obračun cene koštanja jesu podaci iz „Obrta stada”. To je sumarni pregled svih kretanja životinja na farmi po svim kategorijama životinja i vrstama kretanja, s početnim i krajnjim stanjem svih kategorija. Kategorije životinja su:

 • prasad na sisi
 • prasad u odgoju
 • tovljenik
 • mlada nazimica
 • nazimica u pripustu
 • osemenjena nazimica
 • i krmača.

Vrste kretanja su: novorođeno (priplođeno), prevodi iz kategorije u kategoriju, uginuća, isporuke i prirasti živih životinja.

Kada su troškovi klasifikovani po vrsti i nosiocima, računamo cenu koštanja proizvoda svake faze. Životinje koje prelaze iz faze u fazu prenose se po ceni koštanja dobijenoj u prethodnoj fazi. Na kraju dobijamo cenu koštanja tovljenika kao finalnog proizvoda (tabela).

56STRANA

 

Nakon kalkulacije, analiziramo učešće pojedinih troškova u ceni koštanja i dolazimo do uzroka tako dobijene cene koštanja. Ističemo ono što daje dobre rezultate i dajemo preporuke o aktivnostima koje treba preduzeti kako bi se neki drugi rezultati optimizovali. U narednom obračunskom periodu, pratimo realizaciju aktivnosti i trendove koji se postižu.

Za kraj, evo još malo zanimljivih podataka u vezi sa svinjarstvom. Farme u okviru Carnex-a su prethodne godine proizvele oko 170.000 tovljenika. Kada bi se sve te svinje poređale u kolonu, ona bi bila duga 250 km. Za hranjenje tih životinja i osnovnog stada koje je proizvelo te tovljenike potrošeno je oko 60.000 tona stočne hrane. Za prevoz hrane i sirovine za tu hranu bilo je potrebno oko 5200 kamiona.

pig-babies-feeding.adapt.945.1

Autor

Bojan  Šćepanović

MCB Menadžment Centar Beograd

063 7004 518


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (19)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (352)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Najnoviji Broj Controlling Magazina

  Controlling magazin #12

  Tema:
  "SUPPLY CHAIN"

  Autori:
  Preko 60 autora: Actavis, Elektromreža Srbije, BASF, Uniqa osiguranje...

  Preuzmi elektronsko izdanje