PIRAMIDA IZVEŠTAVANJA. Izveštaji za Menadžment, Bojan Šćepanović

PIRAMIDA IZVEŠTAVANJA. Izveštaji za Menadžment, Bojan Šćepanović

MCB-blog-Controlling-magazin-03-Izvestaji-za-menadzment-SUCESS-korice_1

 

Uspešna komunikacija se zasniva na obavezujućim pravilima. Ovo se pre svega odnosi na poslovnu komunikaciju. Kreativnost i nasumičnost nisu ono što je potrebno u usmenom izražavanju, ili u vizuelnom prikazu. Umesto toga, uspešnu komunikaciju čine jasne poruke, sistematska standardizacija i svođenje na suštinu. Postupanje po SUCCESS pravilima pruža osnovu za uspešnu poslovnu komunikaciju.

 

Preporučujemo sledećih sedam pravila za pismenu (izveštaji, statistički podaci) i usmenu (prezentacije, predavanja) poslovnu komunikaciju:

 

 • SAY: Reci poruku
 • UNIFY: Standardizuj sadržaj
 • CONDENSE: Sažmi informacije
 • CHECK: Obezbedi kvalitet
 • ENABLE: Sprovedi koncept
 • SIMPLIFY: Izbegavaj komplikacije
 • STRUCTURE: Organizuj izveštaj

 

U piramidi izveštavanja postoje tri nivoa:

 1. Poruka (Say, Structure)
 2. Vizuelizacija (Unify, Condense, Simplify)
 3. Data (Check, Enable)

 

aaa

 

 1. PORUKA

 

SAY nalaže da izveštaj ili prezentacija sadrži zanimljiv, verodostojan i relevantan odgovor na pitanja koja imaju primaoci poruke. To obuhvata potrebu za jedinstvenom strukturom naslova, razumljivim naglašavanjem u vizuelnim prikazima i korišćenjem jasnog jezika. Sadržaj treba da ima jasnu strukturu i da sadrži poruku koja će biti razumljiva primaocima.

 

STRUCTURE teži poštovanju pravila homogenih, međusobno isključivih i kompletnih struktura, lista i grupa.

 

Oba pravila, SAY i STRUCTURE, nemaju veze s pitanjem vizuelizacije i mogu se jednako odnositi kako na sastanke političkih odbora tako i na radio emisije. Sadržaj treba da se saopšti na razumljiv način kada se navede jasna poruka, koja se ili dokazuje ili objašnjava pomoću jasno strukturiranih elemenata. Dodatna vizuelizacija (pravila: UNIFY, CONDENSE, SIMPLIFY) se koristi da se vizuelno saopšte važnije poruke. Vizuelizacija pomaže da se objasni struktura složenih izveštaja.

 

 1. VIZUELIZACIJA

 

Drugi nivo sadrži zahteve prema pravilima UNIFY, CONDENSE i SIMPLIFY. Poštovanje ova tri pravila, koja se prvenstveno odnose na vizuelni prikaz, olakšava ispunjavanje zahteva navedenih u pravilima SAY i STRUCTURE.

 

UNIFY zahteva ujednačenu vizuelizaciju. Sličan sadržaj treba prikazati na sličan način a različite sadržaje na različit. Godinama se ovo pravilo podrazumevalo za mnoge druge vrste vizuelizacije u geografiji (mapa sveta), muzici (note) i tehnologiji (strujno kolo). Međutim, to još uvek nije slučaj kada su u pitanju poslovne teme. To znači i ujednačavanje ili standardizaciju jezika koji se koristi, a još važnije je značenje koje stoji u osnovi vizuelnih komponenata razmatranih kod pravila UNIFY.

 

CONDENSE zahteva visok nivo gustine informacija u vizuelnim prikazima. To znači da složeniji sadržaji treba da se koncentrišu u transparentan oblik i prikažu u međusobnom odnosu. Takođe, pismeni izveštaji zahtevaju sažet sadržaj ukoliko to ne ograničava nivo čitljivosti. Kao i u slučaju UNIFY, CONDENSE se prvenstveno odnosi na način posmatranja vizuelizacije.

 

SIMPLIFY zahteva racionalizovanje poslovne komunikacije. Ovde je fokus na pojednostavljivanju vizuelizacije s poslovnim sadržajem. Jednostavni i lako razumljivi tekstovi tretiraju se kao podtačka pravila SAY.

 

Tri pravila na drugom nivou mogu da budu potpora zahtevima predviđenim u pravilima SAY i STRUCTURE. Njihova uloga je u tome da pomoću odgovarajuće vizuelizacije učine poruke i strukture koje se saopštavaju razumljivijim. Ipak, sva tri pravila su vredna pažnje nezavisno od pravila SAY i STRUCTURE. Vizuelizacija se u principu bolje i brže razume kada se vrši na način koji je standardizovan (UNIFY) i poznat primaocima poruke, kada pruža najviši mogući stepen gustine informacija (CONDENSE) i kada se saopštavaju bez “buke” i ponavljanja koje može da se izbegne (SIMPLIFY).

 

 1. DATA

 

Treći nivo sadrži pravila CHECK i ENABLE. Nijedna od tih grupa pravila ne odnosi se na osnovnu strukturu izveštaja ili prezentacije (SAY i STRUCTURE) niti se tiče njihovog vizuelnog prikaza (UNIFY, CONDENSE i SIMPLIFY). Oni se odnose na kvalitet sadržaja i to prvenstveno na kvalitet podataka na kojima se zasnivaju (CHECK), kao i na praktično sprovođenje SUCCESS pravila u okviru kompanije.

 

Pravilo CHECK nalaže da se u obzir uzmu tačni, značajni i aktuelni podaci. Stoga se grupa pravila CHECK nalazi na ovom trećem nivou jer se odnosi na preduslove za sadržaj izveštaja i prezentacija, odnosno na njihovu bazu podataka. Stoga se pravilo CHECK ne bavi direktno pitanjima koja se obrađuju na primarnom nivou pravila SAY i STRUCTURE a ne odnosi se direktno ni na sekundarni nivo “vizuelizacije” prema pravilima UNIFY, CONDENSE i SIMPLIFY.

 

Pravilo ENABLE zahteva sprovođenje SUCCESS koncepta na organizacionom, HR i tehničkom nivou. Stoga se grupa pravila ENABLE nalazi na ovom nivou jer se odnosi na praktičnu realizaciju SUCCESS pravila a ne na sama pravila. Striktno govoreći, pravilo ENABLE treba tretirati odvojeno od SUCCESS pravila, ali bi to značilo da slovo E izgubi smisao. Oba pravila na ovom trećem nivou odvojena su od samog korpusa pravila. Ipak, ona čine SUCCESS koncept kompletnim. Kada bi izostavili pravila E i C, SUCCESS koncept ne bi postojao i ne bi imao smisla.

 

Ovaj tekst je preuzet iz knjige “Izveštaji za Menadžment”, Bojan Šćepanović. Knjigu možete naručiti preko ovog linka. 

MCB Izveštaji za menadžment

Autor

Bojan  Šćepanović

MCB Menadžment Centar Beograd

063 7004 518


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina