Vesna Lečić: IZVEŠTAVANJE KAO PODRŠKA ODLUČIVANJU

Vesna Lečić: IZVEŠTAVANJE KAO PODRŠKA ODLUČIVANJU

Vesna Lečić 2

Vesna Lečić 2

Vesna Lečić
Head of Controlling
MK GRUPA

MK Group controlling čini nekoliko timova koji su zaduženi za praćenje poslovanja segmenata grupe:

 • Šećerna industrija
 • Agrar
 • Trgovanje i logistika
 • Mesna industrija
 • i Hoteli.

Bankarski segment ima svoje controlling timove s punom autonomijom. Na nivou Grupe, svi podaci i izveštaji se konsoliduju i oblikuju u prezentacione forme.

Korisnici izveštaja su operativni, funkcionalni i top menadžeri Grupe i investitori.

ŠTA SE OČEKUJE OD CONTROLLINGA?

Menadžeri očekuju od nas:

 • napredan i fleksibilan sistem izveštavanja u službi ostvarenja strategije
 • transformaciju controlling timova u pravcu biznis partnera koji su okrenuti budućnosti
 • proaktivno praćenje i usmeravanje rasta i razvoja Grupe.

SISTEM IZVEŠTAVANJA U SLUŽBI STRATEGIJE

Izveštaji omogućavaju jasno i realno sagledavanje poslovnih rezultata, pružaju informacije bitne za donošenje odluka i blagovremenu reakciju i povećavaju koordinaciju i komunikaciju u organizaciji.

Controlling filtrira informacije i isporučuje ih u formi izveštaja koji moraju biti brzi, tačni i nositi biznis poruku.

 • Brzina

Više nas niko ne procenjuje po tome da li možemo da isporučimo podatke, nego koliko brzo to možemo da uradimo.

 • Tačnost

Visok nivo tačnosti podataka se podrazumeva, akcenat je na prezentaciji podataka.

 • Poruka

Izveštaji moraju nositi jasnu poruku šta možemo unaprediti.

Da bi imali dodatnu vrednost, pored odgovora na pitanja o stanju u prošlosti: Šta se desilo? i Zbog čega se desilo?, izveštaji moraju odgovoriti i na pitanja o budućnosti: Šta će se desiti? i Šta možemo da uradimo?

slika šest

 

Sistem izveštavanja se temelji na unapređenoj bazi podataka koja omogućava fleksibilne promene izveštaja:

 • Sve informacije na jednom mestu – razvoj Business Intelligence rešenja i Excel paketa
 • Mogućnost kaskadnog pristupa podacima od opšteg ka pojedinačnom
 • Visok kvalitet podataka koji je prošao nekoliko nivoa kontrola
 • Jednoobrazan rečnik podataka i metodologija na nivou Grupe
 • Mogućnost samostalnog kreiranja novih multidimenzionalnih izveštaja

Kod pravljenja standardne forme izveštaja primenjuje se nekoliko pravila:

 • Piramidalna komunikacija – od glavnih sintetičkih poruka do detaljnih analitika
 • Vizuelni simboli koji omogućavaju lako uočavanje ključnih poruka
 • Komentari rezultata koji prate sledeća pitanja:
  • ŠTA – predmet analize
  • ZBOG ČEGA – uzrok potrebe za izradom analize
  • ŠTA SADA – identifikacija korektivnih akcija
 • Objedinjavanje svih komentara na jednom mestu
 • Identifikovanje i analiza ključnih komercijalnih aktivnosti koji opredeljuju finansijske rezultate

Dijalog s biznisom u cilju dodavanja vrednosti izveštajima obavlja se kroz:

 • mesečne i ad hoc sastanke kao redovan komunikacioni kanal za analizu i praćenje poslovnih rezultata segmenata Grupe, razmenu ideja i iskustava;
 • podršku poslovnim divizijama u prepoznavanju korektivnih aktivnosti koje su neophodne za postizanje ciljeva u slučaju negativnih odstupanja;
 • standardizovan materijal kao podlogu za dijalog, koji obuhvata:
  • analizu ostvarenih poslovnih rezultata i projekcija do kraja godine
  • identifikovanje rizika i poslovnih aktivnosti za prevazilaženje rizika
  • identifikovanje šansi i prateću cost-benefit analizu
  • analizu novčanih tokova i potreba za finansiranjem
  • status projekata i kapitalnih investicija
  • detaljnu analizu troškova po funkcionalnim grupama
  • analizu tržišnog konteksta poslovanja

CONTROLLING KAO BIZNIS PARTNER

Da bi ispunio očekivanja i pružio podršku biznisu, u uslovima promena i rastućeg broja podataka, controlling tim se transformisao iz pozicije onoga ko ima samo računovodstvena i finansijska znanja i ko je komentator prošlosti u biznis partnera koji veliku količinu raznovrsnih podataka oblikuje u suštinske poruke, koje se na efikasan i jasan način prenose i pružaju podršku odlučivanju.

Akcenat izveštaja je na strateškim stvarima, a ne na detaljima i na donošenju zaključaka šta dalje u budućnosti. Pored finansijskih, analiziraju se i svi ostali ključni indikatori poslovanja.

Krajnji cilj jeste jasno strukturiran proces i razvijeni alati za merenje rezultata poslovnih segmenata i bolja podrška procesu donošenja odluka, strateškom i operativnom, uz stvaranje dodatne vrednosti za Grupu.

Akcenat analize se pomera na budućnost, umesto komentarisanja prošlosti. Izveštaji moraju sadržati poruku menadžmentu: šta smo uradili (prošlost) i šta ćemo uraditi (budućnost) da bismo bili bolji u datim okolnostima.

slika sedam

PROAKTIVNO PRAĆENJE RASTA I RAZVOJA GRUPE

Trenutno se 88% kompanija u svetu nalazi u nekoj vrsti tranzicije. Da bi uspešno upravljali u uslovima promena, menadžeri moraju imati informacije. Informacije koje su korisne u procesu odlučivanja jesu podaci, a statistika kaže da je čak 80% podataka u svetu nastalo u prethodne dve godine.

Prilagođavanje procesa izveštavanja promenama u Grupi, okruženju i novim potrebama menadžmenta je „nova normalaˮ. Od controllinga se očekuje da bude proaktivan i da anticipira promene i predloži rešenja. Da bi ispunili ova očekivanja, zaposleni u controllingu treba stalno da prate trendove – i u biznisu, i u finansijama, i u razvoju novih tehnologija i alata.

Ukoliko bi radno vreme controllinga mogli da podelimo, idealna proporcija bi bila:

 • 40% vremena s biznisom radi razumevanja poslovnih modela, kako bi se na najbolji način pretočili u izveštajne strukture;
 • 40% vremena za razvoj i rad na informacionim tehnologijama u cilju daljeg unapređenja baze podataka i veće automatizacije i fleksibilnosti izveštaja i
 • 20% redovno izveštavanje.

Vrednosti koje promovišemo u komunikaciji su:

 • „politika otvorenih vrataˮ – transparentan i otvoren odnos između controlling timova i s kolegama iz drugih organizacionih delova
 • prenošenje najbolje prakse u okviru Grupe
 • podrška inicijativama i idejama
 • tolerancija i spremnost za promene – izveštaja i načina razmišljanja
 • razvoj i širenje kulture praćenja poslovnih rezultata na svim organizacionim nivoima kroz poslovne dijaloge u kojima se komunicira jedinstvenim jezikom i jednoobraznom metodologijom
 • ljudi, podaci i finansije – najvažniji resurs svake kompanije!

 

 

Autor

Bojan  Šćepanović

MCB Menadžment Centar Beograd

063 7004 518


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (19)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (352)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Najnoviji Broj Controlling Magazina

  Controlling magazin #12

  Tema:
  "SUPPLY CHAIN"

  Autori:
  Preko 60 autora: Actavis, Elektromreža Srbije, BASF, Uniqa osiguranje...

  Preuzmi elektronsko izdanje