Koliko je to para? (CAPEX controlling – NPV, IRR, PAYBACK) – Miloš Cvetković (Stariji konsultant), Menadžment Centar Beograd

Koliko je to para? (CAPEX controlling – NPV, IRR, PAYBACK) – Miloš Cvetković (Stariji konsultant), Menadžment Centar Beograd

Šomi 1

Miloš Cvetković

CAPEX controlling pomaže menadžeru da odgovori na pitanje: „Da li mi se isplati ulaganje u novi projekat?“ Novi projekat može da bude:

 • CAPEX (ulaganje u osnovna sredstva)
 • novi proizvod
 • novo tržište
 • M&A (mergers and aqusitions).

Ulazni podaci su različiti (količine, cene, materijal, ljudi, diskont…) a izlazni rezultat CAPEX analize je NPV, IRR ili payback. Controlleri obično rade ovu analizu u Excelu, međutim postoje i specijalizovani softveri za CAPEX controlling. U ovom tekstu ću vam objasniti „Invest for Excel“, koji služi za CAPEX controlling i računicu NPV, IRR, payback.

Invest for Excel je softver koji koristi preko 1.500 kompanija u preko 50 zemalja. Napravila ga je kompanija DataPartner iz Finske, koja postoji još od 1987. godine. Softver je urađen u Excelu u vidu šablona i možemo da ga nazovemo „Excel na sterodiima“.

Slika 1

Na samom početku unosite osnovne parametre oko CAPEX projekta, kao što su: vremenski period, intervalni period (godina, kvartal, mesec), diskontna stopa, porez na dobit, valuta i slično. Vreme možete i posebno da definišite – period izgradnje, odnosno period rada.

Slika 3

Nakon toga, softver vas vodi kroz ostale „formulare“ koje treba da popunite. Prvo unosite podatak koliko je potrebno da uložite u neki projekat (investicija). U ovom delu se računa i amortizacija (normalna, funkcionalna, degresivna, progresivna). Svaki ulazni parametar je visoko prilagodljiv i fleksibilan.

Slika 4

Sledeći korak je računica Bilans uspeha (prihodi i rashodi). Prihodi mogu da se podele na linije poslovanja (prihod od putnika, prihod od pošte…). Svaki prihod može da se „razbije“ na ulazne pretpostavke (količina x prodajna cena), a svaka ulazna pretpostavka može dalje da se modifikuje (na primer, povećavamo prodajnu cenu za 2% svake godine).

Posle prihoda sledi OPEX (operativni troškovi). Kao i prihode, OPEX možete posebno da definišete na osnovu ulaznih pretpostavki (cena goriva, troškovi radne snage..). Ulazne pretpostavke mogu da budu varijabilne (na primer, % od prodajne cene), fiksne (na primer, 20.000 evra godišnje održavanje) ili bilo koja druga kombinacija. Dozvoljeno vam je da koristite formule, da se pozivate na linkovane ćelije, dodajete podredove i da unosite pretpostavke trendova.

Slika 5

Sledeći korak je računica obrtnih sredstava (working capital). Potrebno je da izračunamo DSO (days sales out), DIO (days inventories out) i DPO (days payables out). Recimo, u ovom primeru je navedno da naplaćujemo od kupaca za 30 dana (DSO), da zalihe stoje 14, odnosno 60 dana (DIO), dok se dobavljači plaćaju na 30 dana (DPO). Obrtna sredstva (working capital) utiču na cash flow projekta, odnosno obično ga smanjuju i time smanjuju NPV i IRR.

Slika 7

Nakon što dobijete finalni cash flow, potrebno je da planirate i finansiranje projekta (otplata kredita). Kod finansiranja imamo veliki broj mogućnosti u okviru softvera – više valuta, promena strukture otplate, promena kamate, više različitih kredita…

Slika 8

Analiza profitabilnosti daje nam odgovor na pitanje: „Koliki je NPV projekta?“ Osim NPV, postoji i veliki broj drugih kriterijuma za ocenu: IRR, MIRR, PI, payback, RONA, EVA…

Slika 9

Na kraju, menadžeri uvek postavljaju pitanja – „Šta ako?“ Ovaj deo se zove Analiza osetljivosti (Sensitivity analysis). Neka tipična pitanja koja menadžeri postavljaju su:

 • Šta ako broj putnika ne bude onoliki kao što smo planirali?
 • Šta ako se poveća ulazna cena goriva?
 • Šta ako se promeni prodajna cena?

Invest for Excel vam daje mogućnost da promenite ulazne pretpostavke i da odmah vidite uticaj na isplativost investicije. U ovom primeru menja se varijabla „Fuel cost per flight“ u intervalu od -20% do +20% i automatski se dobija nekoliko ključnih parametara, kao što su NPV, EBITDA, EBIT, RONA, EVA.

Slika 10

Osim toga, „Invest for Excel“ omogućava vam da na pregledan način uporedite više različitih scenarija (normalna predikcija i realna predikcija, konsolidacija dva projekta u jedan…). Do kraja 2017. godine ovaj softver će imati i svoju verziju na srpkom, i to latiničinu i ćiriličnu.

Demo verziju ovog sjajnog softvera za CAPEX controlling koja traje 30 dana možete skinuti sa sajta www.datapartner.fi. Menadžment Centar Beograd je zvanični zastupnik za „Invest for Excel“ i daje podršku u vidu obuke i implementacije.

Autor

Miloš  Cvetković


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (19)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (355)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Najnoviji Broj Controlling Magazina

  Controlling magazin #12

  Tema:
  "SUPPLY CHAIN"

  Autori:
  Preko 60 autora: Actavis, Elektromreža Srbije, BASF, Uniqa osiguranje...

  Preuzmi elektronsko izdanje