Budućnost kao imperativ, Natalija Popović, Direktor za strategiju i održivi razvoj, Hemofarm

Budućnost kao imperativ, Natalija Popović, Direktor za strategiju i održivi razvoj, Hemofarm

Natalija Popović

Hemofarm je jedna od samo pet kompanija u Srbiji koje objavljuju izveštaj o održivom razvoju, kao i jedna od samo dve domaće kompanije koje su postigle najvišu ocenu u ovoj oblasti. To je primer i inspiracija drugim kompanijama, ali i svakome od nas, da krenemo istim putem i okruženje učinimo boljim mestom za život. Održivi razvoj postao je nezaobilazan parametar u strateškom planiranju.

Natalija Popović, Direktor za strategiju i održivi razvoj, Hemofarm

Natalija Popović, Direktor za strategiju i održivi razvoj, Hemofarm

Održivi razvoj je izbalansiran pristup zadovoljenju naših potreba danas, bez ugrožavanja mogućnosti da buduće generacije učine to isto sutra. Planetu na kojoj živimo, samo trenutno smo pozajmili od svojih predaka i treba da je sačuvamo i kao bolju predamo naslednicima.

Poslovanje u skladu sa principima održivog razvoja možda je najbolja investicija u budućnost. Svetski lideri i eksperti, pristupajući održivom razvoju kao jednoj od tema u globalnom fokusu, neprestano razmatraju najbolje načine kako da nahrane planetu, kako da je sačuvaju, obezbede resurse i uštede energiju. Ništa manje značajna nije ni briga o lokalnim zajednicama. Ima li ičeg prirodnijeg od toga da jedna kompanija brine o lokalnoj zajednici u kojoj egzistira?

Održivi razvoj postao je jedan od glavnih imenitelja savremene poslovne prakse, o čemu svedoči i porast broja objavljenih izveštaja. Početkom dvadeset prvog veka svega nekoliko stotina kompanija izveštavalo je o svom održivom razvoju. U 2011. takvih kompanija, globalnih poslovnih lidera, bilo je gotovo 3.500. Ovaj trend sve više je rastao, tako da danas preko 8.000 kompanija, ukupno sa oko 29.000 izveštaja, predstavlja svoj održivi razvoj po GRI metodologiji.

Održivi razvoj

Unapređenje poslovanja u skladu sa principima održivog razvoja je kontinuiran proces, koji zahteva kako dugoročno planiranje, tako i određena ulaganja. Ta ulaganja se na kraju uvek isplate. Kad se osvrnete unazad, vidite da su rezultati višestruki i podrazumevaju dobrobit za čovečanstvo, ali i brojne važne benefite za kompanije. Istraživanja su pokazala da kompanije pronalaze tri glavne prednosti u izveštavanju o održivom razvoju:

 • Unapređenje transparentnosti prema stejkholderima. Dostupnost i transparentnost informacija, a posebno onih koje svedoče o odgovornom upravljanju rizicima, omogućavaju stabilnije investicije, a samim tim i bolji pristup kompanija investicionim fondovima i kapitalu.
 • Ostvarivanje konkurentske prednosti. Održive kompanije sa održivim proizvodima ili uslugama predstavljaju izbore za koje se radije odlučujemo. Tome doprinosi i bolja reputacija zasnovana na poverenju partnera i korisnika, što je omogućio upravo održivi razvoj.
 • Bolje upravljanje rizicima. Obuhvata veliki dijapazon aspekata – od analize klimatskih promena, do korektivne strategije za izbegavanje potencijalnih rizika.

Pristupanje biznisu iz ugla održivog razvoja omogućava bolju analitiku, prevenciju i upravljanje rizicima. Na kraju, tu je i povećanje ekonomske vrednosti kompanije kroz održivi razvoj i izveštavanje, ali i povećanje lojalnosti korisnika proizvoda i usluga sa jedne, odnosno zaposlenih sa druge strane. Zato, dugoročno, strategija održivog razvoja kompaniji donosi stabilnost i održivost. Međutim, novac i tehnologija same po sebi ne pomeraju stvari. Granice se prelaze promenom stava da je održivi razvoj moguć ako ga ljudi shvate kao sastavni deo svog života i rada.

Postoje brojni primeri koji praktično ilustruju prednosti održivog razvoja u kreiranju održivog poslovanja ili proizvoda. Neki od pozitivnih su široka primena LED sijalica, koje je uvela IKEA, čime se štedi električna energija, bez umanjenih performansi osvetljenja. Inače, IKEA je kreirala paletu od preko 300 održivih proizvoda koji štede raspoložive resurse, od LED dioda do efikasnih slavina za vodu. Zatim Hemofarmov primer zaleđivanja vode tokom noći, kada je jeftinija struja, pa postepeno otapanje tokom dana i korišćenje tako dobijene hladne vode za rashlađivanje proizvodnih sistema. Nažalost, postoje i negativni primeri, ali i iz njih treba da učimo, isto kao i iz onih pozitivnih.

Davne 1987. godine Bruntland komisija, pri UN, svoj, sada već istorijski izveštaj o održivom razvoju, nazvala je „Naša zajednička budućnost“. Upravo na ovom tragu „zajedničke budućnosti“, Hemofarm je bazirao svoj pristup poslovanju, kao i odnos kako prema zaposlenima, poslovnim partnerima i kroisnicima proizvoda, tako i prema celokupnoj zajednici.

Već treću godinu za redom Hemofarm je publikovao Izveštaj o održivom razvoju, sa ključnom porukom da „Zajedno unapređujemo kvalitet života“. Pripremljen je u skladu sa svetskim smernicama Global Reporting Initiative (GRI) G3.1, uz predstavljanje čak 72 indikatora, odnosno 24 više u odnosu na prethodnu godinu. Izveštaj je verifikovala nezavisna revizorska kuća KPMG, potvrđujući najvišu ocenu A+. Ovaj izveštaj je potvrda strateškog opredeljenja Hemofarma da održivi razvoj uključi u sve segmente svog poslovanja i svakodnevnog rada.

Unapređenje energetske efikasnosti, ozbiljna procena uticaja i održivosti alternativnih, obnovljivih energetskih resursa, optimizacija  proizvodnih procesa, nastavak uvođenja recikliranog kartona za transportna pakovanja na više od 80% kontigenta ukupne potrošnje, edukacija zaposlenih koja je udvostručena, unapređena podrška lokalnim zajednicama, samo su neki od ključnih segmenta koji su obeležili održivi razvoj Hemofarma u 2014. godini.

Hemofarm je, na primer, samo u završnu fazu izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Vršcu uložio 200.000 evra. Ukupno ulaganje u ovo postrojenje je 500.000 evra. Više od 1.000.000 evra smo uložili i u novo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u okviru naše fabrike u Šapcu. Takođe, za preko 8% smanjili smo upotrebu vode iz vodovodne mreže jer smo dodatno optimizovali proizvodnju i usmerili se na arteške bunare. Moj omiljeni primer je da smo, uprkos povećanju obima proizvodnje za 13% a kompleksnosti za 15%, za svega nepunih 3% povećali potrošnju električne energije. Naši dosadašnji rezultati u primeni principa održivog razvoja postignuti su zajedničkim trudom čitave kompanije.

Održivi razvoj omogućava razvoj dugoročnih odnosa sa stejkholderima, unapređujući vrednosti obostrane saradnje, kroz aktivno upravljanje rizicima, kao i prepoznavanje i prihvatanje mogućnosti i izazova optimizacijom ekonomskih, ekoloških i društveno-socijalnih aspekata poslovanja. Sledeći izveštaj o održivom razvoju Hemofarma biće fokusiran na aktivan dijalog sa stejkholderima, koji će pomoći u sagledavanju poslovanja Hemofarma sa svih relevantnih aspekata. Ključne teme koje budu prepoznate kao zajednički imenitelj svih zainteresovanih strana povezanih sa poslovanjem kompanije, usmeriće dalji rad na izveštavanju i to u okviru G4 smernica. Više o Izveštaju možete videti na korporativnom sajtu Hemofarma (www.hemofarm.com) ili na mobilnoj aplikaciji „Održivi razvoj“ kreiranoj za Android i iOS operativne sisteme.

Autor teksta je Natalija Popović, Direktor za strategiju i održivi razvoj, Hemofarm.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina 06.

Autor

Natalija  Popovic


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (19)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (352)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Najnoviji Broj Controlling Magazina

  Controlling magazin #12

  Tema:
  "SUPPLY CHAIN"

  Autori:
  Preko 60 autora: Actavis, Elektromreža Srbije, BASF, Uniqa osiguranje...

  Preuzmi elektronsko izdanje