Brodu koji ne zna u koju luku plovi, nijedan vetar nije po volji, Nikša Vušurović, Head of Strategy and planning department, UniCredit Bank Srbija

Brodu koji ne zna u koju luku plovi, nijedan vetar nije po volji, Nikša Vušurović, Head of Strategy and planning department, UniCredit Bank Srbija

Nikša-Vušurović-Head-of-Strategy-and-planning-department-UniCredit-Bank-Srbija

U svojoj dosadašnjoj karijeri učestvovao sam u izradi nekoliko višegodišnjih strateških planova na nivou UniCredit Grupe i UniCredit Banke Srbija, kao i u velikom broju različitih godišnjih strateških planova UniCredit Banke Srbija. Svako ko radi u multinacionalnoj kompaniji ili sarađuje sa njima, zna koliko pažnje se posvećuje definisanju strategije i strateških planova, praćenju njihove implementacije, njihovoj reviziji i adaptaciji. Imam sreću da radim u jednoj velikoj evropskoj bankarskoj grupaciji i mislim da je iskustvo koje mogu da podelim relevantno za čitaoce.

Nikša Vušurović, Head of Strategy and planning department, UniCredit Bank Srbija

Nikša Vušurović, Head of Strategy and planning department, UniCredit Bank Srbija

Želeo bih da iskažem svoje duboko uverenje da se strateško planiranje, pa i finansijsko planiranje u jednoj banci, u principu ne razlikuje od planiranja u bilo kojoj drugoj kompaniji, bilo da se bavi proizvodnjom, pripada uslužnom ili nekom drugom sektoru. Nezavisno od sektora u kojem poslujemo, svi poslujemo na tržištu. Svi se suočavamo sa konkurencijom, imamo klijente kojima prodajemo neki proizvod/uslugu, imamo inpute i troškove koje za njih snosimo, imamo outpute i cene po kojima ih prodajemo. Svi imamo vlasnike/akcionare i svi treba da ostvarimo profit koji će obezbediti zahtevani ROI. Svi imamo i zaposlene u čiji razvoj treba da ulažemo. Svi treba da znamo svoju tržišnu poziciju. Svi treba da znamo svoju ambiciju, cilj koji želimo da dostignemo. Dakle, osnovni principi i osnovni faktori su isti.

Bez ulaženja u teoretske i akademske rasprave, jer to i nije cilj ovog teksta, ovde bih se fokusirao na, po meni, najbitniji aspekt strateškog planiranja, koji opredeljujuće utiče na krajnji rezultat i ostvarenje plana, a to je definisanje vizije kompanije.

“Brodu, koji ne zna u koju luku plovi, nijedan vetar nije po volji“

Ova stara izreka pokazuje se tačnom svaki put iznova kako u poslu, tako i u privatnom životu. I zaista, ako ne znate kuda idete, ako nemate jasan cilj i ambiciju, skoro je sigurno da nećete ostvariti uspeh. Vizija kompanije, ono što želimo da budemo, podrazumeva jedan globalni cilj. Taj cilj mora da bude jednostavan, lako merljiv, konkretan i razumljiv svim stejkholderima.

Taj veliki cilj se kroz proces detaljnog planiranja transformiše u više manjih ciljeva, putem kojih se svim stejkholderima komunicira šta se od njih očekuje. Ovde pre svega mislim na interne stejkholdere-zaposlene, koji svojim radom i zalaganjem treba da ostvare ovaj veliki, globalni cilj. Zato je naročito važno da globalni cilj bude lako razumljiv i, ukoliko je moguće, kvantifikovan. On mora da bude formulisan tako da je svakome odmah jasno šta znači. Na primer:

Bićemo jedna od tri vodeće banke u Srbiji.

Tu nema nikakve nedoumice, svi znaju šta to znači i svi mogu da se sažive sa ovakvim ciljem. Bez ovako formulisanog cilja, ovakve vizije, ne može da se napravi ni uspešan strateški plan. Uzgred, navedeni primer je iz ličnog iskustva, iz procesa kreiranja srednjoročnog strateškog plana pre nekoliko godina. Prvo, formulisanje ovakvog cilja nije jednostavno. Imate, dakle, banku koja se u tom trenutku nalazi na poziciji broj 5. na tržištu. U toku je globalna ekonomska kriza, ekonomija zemlje u kojoj poslujemo je u recesiji, a bankarsko tržište u padu. Tu dolazi do izražaja strateško razmišljanje, odnosno sposobnost menadžmenta da svoja znanja, iskustva, kao i iskustva drugih u organizaciji, zajedno sa sirovim podacima (istraživanje tržišta i sl.) sintetizuje u jednu jasnu viziju. Strateško planiranje je elaboracija ove vizije. Ono treba da omogući menadžmentu da ubedi glavne stejkholdere – akcionare (u konkretnom slučaju mislim na UniCredit Grupu koja treba da uloži kapital za ostvarenje vizije) i zaposlene (koji treba da daju sve od sebe) da je vizija ostvarljiva. Ono zahteva brojne i detaljne analize, projekcije, puno iteracija i scenarija, bezbroj sastanaka sa raznim internim i eksternim stejkholderima. Iako sve ovo zahteva višemesečni napor, jednom kad se ovaj cilj ustanovi, to postaje ideja vodilja za sve.

Iz ovog cilja se u procesu strateškog planiranja izvode svi ostali ciljevi – po poslovnim segmentima (stanovništvo, privreda), po proizvodima (krediti, depoziti, finansiranje trgovine, faktoring…). Mi tačno znamo, na primer, koliko tržišno učešće za određeni proizvod u okviru određenog poslovnog segmenta je potrebno za dostizanje globalnog cilja. Znamo koliko prihoda od koje vrste proizvoda treba da ostvarimo. Znamo koji su nam glavni konkurenti u svakom segmentu. Poznajemo svoje prednosti i ograničenja i prepoznajemo pretnje i prilike na tržištu.

Vizija koju zacrtamo jeste osnov za uspešan strateški plan. Ovih dana je UniCredit Grupa svojim akcionarima, zaposlenima, investicionoj zajednici i celoj javnosti predstavila strateški plan razvoja Grupe do 2018. godine. Ilustracije radi, predstavljam vam viziju UniCredita do 2018. godine.

Vizija UniCredit Bank

Autor teksta je Nikša Vušurović, Head of Strategy and planning department, UniCredit Bank Srbija.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina o6.

Autor

Nikša  Vušurović


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (302)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina