5. ICV KONGRES CONTROLLERA

5. ICV KONGRES CONTROLLERA

5. ICV KONGRES CONTROLLERA

DIGITALIZACIJA BIZNISA – ŠANSA ILI PRETNJA?

Međunarodno udruženje controllera ICV (International Controlling Association) organizovalo je 26. maja u Beogradu, u hotelu Crowne Plaza, najveći skup iz oblasti controllinga u ovom delu Evrope, a na kojem se okupilo više od 400 direktora i eksperata iz oblasti finansija i menadžmenta, iz najvećih privatnih, državnih i internacionalnih kompanija koje posluju u Srbiji. Bio je to jedan od najvećih poslovnih skupova koji je ove godine organizovan u Srbiji, a tema je bila „Digitalizacija biznisa”.

Bojan Šćepanović, predsednik ICV Srbija, otvorio je Kongres konstatacijom da su od 2011. godine controlling počele da primenjuju i velike kompanije koje posluju u Srbiji. (možda ovako: i kompanije koje posluju u Srbiji – u početku samo one velike, dok je danas sve više i onih manjih) On je istakao neophodnost da se controlleri međusobno povezuju, rekavši da „masovnost ovog skupa ukazuje na to da je ta potreba već prepoznata među controllerima u Srbiji“.

Na ovogodišnjem Kongresu govorili su direktori Komercijalne banke, Telekom Srbije, JTI, M&I Systems, Co.Group, Jakov Viktora, Publicis One, Societe Generale, Grammer Systems, Wiener Re, Strauss Adriatica, Dr Oetker-a, Microsofta…

Učesnici i sponzori skupa govorili su o tome šta im se najviše dopalo na Kongresu, koji su njihovi utisci sa skupa, kako digitalizacija utiče na njihovo poslovanje, kakve promene ona donosi, da li je dovoljno jednom godišnje organizovati ovako značajan Kongres…

 

Alexander Picker (Predsednik Komercijalne banke)

Alexander Picker (Predsednik Komercijalne banke)

Alexander Picker (Predsednik Komercijalne banke)

„Kada se kaže controlling, svi pomisle na kontrolu. Veruju da je to čovek koji nesto kontroliše. Controlling najlakše može da se opiše kao tabla sa hiljadu dugmića, koju ispred sebe imaju piloti. To je u stvari upravljanje. Controlling nam daje instrumente koji nam omogućavaju da upravljamo i da idemo u željenom pravcu. Imam CFO-a koji je moj controller, on vodi biznis i govori nam gde treba da idemo; da li je bolje da se fokusiramo na stambene ili na druge kredite. Potrebno je da imamo dobar sistem, da bismo utvrdili da li ispunjavamo naš plan – to je najvažnije u bankarskim poslovima. Digitalizacija je veoma važna u ovom svetu, a controlleri koji donose odluke moraju da razumeju težinu svojih odluka. U digitalizaciji je važan budžet, a ako je potrebno da se troše pare, onda treba da se zna gde se one ulažu i kakav će da bude efekat. Komercijalna banka započela je sa digitalnim proizvodima, poput: KOMeKEŠ, KOMePAY, i ovi proizvodi su veoma važni u bankarstvu. Bez njih, mi ne možemo da računamo na poverenje naših klijenata. Digitalizacija je prisutna svuda i sve se dešava preko telefona. Ako imate našu aplikaciju, ne treba da vam novac – sve vam je u telefonu.“

 

 

Milan Simić (Izvršni direktor za IT podršku ICT servisa, Telekom Srbija)

Milan Simić, Izvršni direktor za IT podršku ICT servisa, TELEKOM SRBIJA

Milan Simić, Izvršni direktor za IT podršku ICT servisa, TELEKOM SRBIJA

„Činjenica da je ovo peti Kongres, govori o tome da ljudi prepoznaju potrebu za ovakvim manifestacijama. Takođe, sama tema „Digitalizacija biznisa“ ukazuje na to da postoji potreba da se controllerima priča o savremenim poslovnim trendovima i onome što dolazi, o onome što možda na prvi pogled nije toliko u vezi sa užom definicijom controllinga. Impresije su izuzetne. Kongres je dobro organizovan i ispunio je moja očekivanja. Na jednom mestu koncentrisani su akteri iz mnogih delatnosti i industrija, pa ima dovoljno potencijala da se da odgovor na pitanje „šta nam donosi sutrašnjica – u kojoj meri će ukupno poslovanje da bude efikasnije i šta su konkretni benefiti“. Mislim da mi u Srbiji više imamo strah od digitalizacije zbog neznanja, nego kao posledicu upoznavanja sa svim njenim mogućnostima, smislom i razlozima. Ne možemo ni kao pojedinci, ni kao organizacije, ni kao zemlja da egzistiramo mimo sveta, moramo da pratimo trendove. Nemamo lidersku poziciju ali nismo ni na začelju u ovoj oblasti, dostupno nam je svako dostignuće i njegova primena. Mi smo, kao Telekom Srbija, značajno prisutni u procesu digitalizacije i u dobrom smeru se krećemo na putu od strateških odluka, programskih načela pa do praktične realizacije. Naša kompanija kadra je i voljna da pomogne u procesu digitalizacije. Važno je permanentno usavršavanje, napredovanje, učenje i  poređenje. Digitalizacija nas primorava na neprestano usavršavanje. Kao Telekom Srbija, dajemo podršku državnim institucijama i organima u ovom procesu. Ostvarujemo dobru saradnju sa Ministarstvom prosvete Republike Srbije i Minstarstvom zdravlja. Takođe, učestvujemo u kreiranju uslova da se digitalizacija odvija na najvišem nivou. Ona je fokusirana na ljude i fokus pomera s unutra na spolja, pa samim tim donosi i nove vrednosti za korisnika. Digitalizacija omogućava da svakom građaninu državni servisi budu dostupniji i jednostavniji za upotrebu, kao i da se sve odvija lakše i bez čekanja u redovima.”

Branislav Lončar (CFO, Publicis one)

Branislav Lončar, CFO, PUBLICIS ONE

Branislav Lončar,
CFO,
PUBLICIS ONE

„Controlling je na zapadnim tržištima već odavno razvijen, ali polako postaje značajan i kod nas. On je desna ruka menadžmenta i menja funkciju finansijskog direktora i finansijskog controllera, a postoje dva načina da se on organizuje – centralizovano ili decentralizovano. Srbija ne zaostaje mnogo u oblasti controllinga u odnosu na zapadne zemlje, jer dosta multinacionalnih kompanija dolazi u Srbiju i donosi sa sobom ovu funkciju. Srbija prati trendove, pa domaće firme počinju da shvataju da je controlling neminovnost. On optimizuje kompletnu organzaciju i to donosi samo pozitivne promene. Pričamo na temu četvrte industrijske revolucije i robota koji predstavljaju pretnju radnim mestima. Možda će čak roboti i da rade za zaposlene. Postoji strah da se digitalizacija dešava suviše brzo i zato učesnici Kongresa treba da se podstaknu da razmišljaju na temu – šta će da se desi sa digitalizacijom? Mislim da je za ovu četvrtu revoluciju krucijalna veštačka inteligencija, koja potpuno menja stvari. U tome se ogleda značaj kongresa poput ovog. Prvo – nema ih mnogo, a drugo – veoma je važno da se razmenjuju iskustva, da se gradi networking i da se prate trendovi…

 

 

Ivana Milić (CFO, Microsoft)

Ivana Milić, CFO, MICROSOFT

Ivana Milić,
CFO,
MICROSOFT

„Drugi put aktivno učestvujem na Kongresu i uvažavam napor koji se evidentno čini da se aktuelna pitanja tretiraju na odgovarajući način i da se daju celishodni odgovori. Tehnologija je relevantna i zahteva inovativnost, agilnost i znanje. Koristim priliku da i na Kongresu prezentujem ono što Microsoft radi i približim uticaj i potencijale tehnologije u poslu, kojim se između ostalih i controlleri bave. Iz mog iskustva, mogu da konstatujem da smo kao zemlja još uvek izvan glavnih tokova u procesu digitalizacije. Nova tehnološka opremljenost i adaptivnost pokazuju se kao limitirajući faktori. Kod nas se dosta stvari još uvek radi manuelno, na jednom simboličnom nivou. U prezentaciji finansijskih izveštaja, načinu kombinovanja različitih podataka, još uvek se koristi stara forma. U Microsoftu je trenutno aktuelna izrada centralizovanog budžeta. Korporacija za nas izrađuje budžet i to je nešto jedinstveno. Racionalizacija vremena i druge uštede su velike. Generalno, mislim da je u našoj stvarnosti problem to što ne preuzimamo rizik. Većinu stvari radimo iz nužnosti, sledeći logiku moranja, a ne kao proizvod svesne odluke utemeljene na saznanju da je određeno rešenje u krajnjoj instanci najbolje za nas. Mi teško izlazimo iz komforne zone i oportunizma, a uspeh se najčešće nalazi iza granica zone uljuljkanosti. Nije problem u nivou kompetencija, već nedostatka spremnosti da nove stvari prihvatimo tako što ćemo da menjamo sebe i svet oko sebe. Microsoft testira apsolutno svako rešenje koje se nalazi u završnoj fazi i višestruko ga isprobava pre plasiranja na tržište. Nekada rezultati ne korespondiraju sa onim očekivanim. Nešto nekada ne radi, kao što bi radilo kod krajnjih korisnika. Ako se svaki put iznova zapitate u sebi „gde i šta sada da upalim“, onda ne nadilazite vlastita ograničenja, strah od promena i usavršavanja. Potrebno je da širenje saznajnih horizonata i praktičnih mogućnosti budu sastavni deo ličnosti koja ulazi u doba digitalizacije. Nije volumen promena suština, već njihov kvalitet i sadržaj. Microsoft ima ogromnu odgovornost prema svojim korisnicima i zaista činimo dosta u transformaciji poslovnog i tržišnog okruženja. Osim toga, organizacione jedinice čija je namena pružanje podrške, kao na primer, ljudski resursi i komunikacije – u budućnosti će da budu pojednostavljene i njima će da se upravlja iz jednog centra. Ove mere će da povećaju produktivnost i efikasnost.”

 

 

Radmila Miletić (Član izvršnog odbora, Wiener RE)

Radmila Miletić, Član izvršnog odbora, WIENER RE

Radmila Miletić,
Član izvršnog odbora,
WIENER RE

„Kongres je odličan. Ovo je jedna od retkih, ako ne i jedina prilika da ljudi iz finansija mogu da se susretnu, kao i da se čuju kvalitetna predavanja iz važnih oblasti, da se razmene iskustva i da se edukujete. Sa zadovoljstvom učestvujem u radu Kongresa po četvrti put i drago mi je što stiče regionalnu relevantnost. Tema je izuzetno aktuelna i zanimljiva, i danas možemo da se upoznamo sa svim aspektima digitalizacije. Sigurna sam da će kolege iz MCB-a i za naredno okupljanje da definišu dobar program. Moja sugestija je da se unapredi dinamika. Svesna sam da je ovo zahtevan poduhvat i da u ovom formatu nije lako da se to organizuje. Zato možda Kongres treba da se osmisli i da se realizuje u nekom drugom formatu i da se omogući učešće ljudi iz struke. U Srbiji delimično kasnimo sa uvođenjem inovacija. To nije karakteristično samo za jednu granu ili industriju, već za celokupnu privredu, ali evidentno je da su učinjeni pomaci i da je trasiran magistralni pravac. Ja sam se u okviru panela fokusirala na industriju osiguranja, u kojoj su primetni veliki pomaci i postignuti su dobri rezultati. Digitalizacija je i nas iz oblasti osiguranja primorala da menjamo svoj način poslovanja. To je globalni proces i ne postoji nijedna industrija koja može da zaobiđe taj talas i da ostane nepromenjena. Digitalizacija primorava sve nas da u njoj uestvujemo kroz promene. Relativna sporost u prilagođavanju zakonodavne oblasti, u izradi normative koja reguliše ovu oblast jeste ograničavajući faktor, međutim to nije specifičnost samo Srbije. Stepen prepoznavanja digitalizacije kao razvojne šanse i kao realne snage koja preobražava poslovanje je izuzetno veliki u nekim zemljama. Neosporno je da će određene profesije potpuno da nestanu, ali digitalizaciju ne smemo da posmatramo tako redukcionistički. Ona ujedno donosi i nova zanimanja, pojednostavljuje posao, štedi vreme i racionalizuje troškove. Uključivanje podrazumeva i stalnu edukaciju i promenu izvesnih navika i stilova. Deo naše kompanije, koji je u Srbiji, uvodi digitalizaciju kontinuirano. Uveli smo kupovinu polisa online, čak i mogućnost da naši osiguranici kupe nekoliko vrsta osiguranja, kao i da polise plate i zaključe ugovore u izuzetno kratkom vremenskom periodu. Dosta smo uradili na optimizaciji procesa, na uvođenju aplikacija podrške našim agentima prodaje, a posebno na uvođenju sistema koji omogućava ažurniju evidenciju i arhivu. Nesumnjivo je da je strateška tačka naše kompanije digitalizacija. To je nešto na čemu ćemo intenzivno da radimo uz punu mobilnost i uz podršku i saradnju sa kolegama iz centrale.”

 

 

Branimir Spasić (Menadžer u controllingu, Societe Generale banka)

Branimir Spasić, Menadžer, controllingu SOCIETE GENERALE BANKA

Branimir Spasić,
Menadžer, controllingu
SOCIETE GENERALE BANKA

„Ovakvi skupovi su važni, jer ljudi mogu da se upoznaju i da razmenjuju iskustva, da uoče trendove i da utvrde da nešto može da se uradi bolje i kvalitetnije. Najzanimljiviji su mi biznis primeri iz prakse, naročito oni koji se odnose na iskustva malih firmi, a koji mogu da navedu čoveka na razmišljanje da li nešto može da se uradi bolje i pametnije. Fokus ovakvih skupova treba da bude na tome koliko controlling može da pomogne biznisu i koliko je partner biznisu. Digitalizacija je unela mnoge promene u bankarskom biznisu. Fokus nije krajnji profit, već širenje i otkrivanje novih tržišta. Promene nas tek očekuju, mada mislim da neće biti toliko drastične koliko to nama deluje. Bankarski poslovi su skoro isti kao i pre nekoliko godina, ali način na koji se dolazi do klijenta, kanali prodaje i komoditet koji se omogućuje klijentu, to se poprilično promenilo. Fokus je na klijentu i na jednostavnom načinu zadovoljenja potreba za bankarskim uslugama.”

 

Branislav Zobenica, CEO, M&I Systems

Branislav Zobenica, CEO, M&I Systems

 

„Na ovakvim kongresima okupljaju se ljudi koji imaju zajedničko interesovanje za controlling. Nemoguće je da se controlling posmatra odvojeno od informacionih tehnologija. Uzevši u obzir brzinu digitalizacije, teško je da se prognozira tema za naredni Kongres. Treba da se proceni u kom smeru će da se nastavi ovaj process i da se odaberu neki od segmenata digitalizacije. Mislim da će controlling da doživi velike promene. Neke grane biznisa, poput marketinga i informacionih tehnologija, mogu da osete snagu digitalizacije. Njen uticaj je neverovatan i mi još uvek nismo svesni njene pune snage. Propuštena dobit, koja se ne iskoristi zbof nepraćenja trendova, promena i adaptacije, izuzetno je velika. Kompanije će tek da postanu svesne tih promena. Postoje industrije koje su prve na udaru – marketing i IT, ali ne postoji industrija koja digitalizaciju ne bi trebalo da shvati ozbiljno.”

 

Jelena Vučković (Head of controlling, Grammer)

Jelena Vučković, Head of controlling, GRAMMER

Jelena Vučković, Head of controlling, GRAMMER

„Kongresi su divna prilika da se upoznaju nove kolege i razmene iskustva. Oni su i lep povod da počnete da se bavite temama o kojima ranije niste ni razmišljali. Prvi put se nalazim u ulozi govornika i mogu vam reći da mi prija. Što se tiče potencijalne teme, mislim da bi bila interesantna neka simulacija ili studija slučaja, na primer, „controller u ulozi direktora“. Za razliku od finansijskih direktora, koji se bave već donetim odlukama i analizom prošlosti, controlleri treba da predvide novi trend koji će da dođe. Controlleri su profajleri za biznis.”

 

Drago Munjiza (CEO Jakov Viktor)

Drago Munjiza, CEO, JAKOV VIKTOR

Drago Munjiza, CEO, JAKOV VIKTOR

„Dolazim iz Hrvatske. Postoji uverenje da se Hrvati ugledaju na Nemačku, međutim opravdanost i utemeljenost takvih tvrdnji ne pronalazim u sferi controllinga, budući da je on ustanovljen u Nemačkoj i tamo je odavno doživeo svoju ekspanziju, a u Hrvatskoj se još uvek vrlo slabo primenjuje. Ilustrativan primer je naša najveća kompanija Agrokor, koju su zadesili ogromni problemi zato sto se nisu uvažavali izveštaji controllera. U toj firmi sam radio pet godina i mogu lično posvedočiti da među zaposlenima ima kvalitetnih, stručnih controllera, ali jasno je da neko ko je bio odgovoran za iste nije pažljivo analizirao dostavljene izveštaje i da oni nisu adekvatno tretirani. Digitalizacija donosi višestruke prednosti. Svestan sam i određenog skepticizma koji prati digitalizaciju. Neuralgičnu tačku, odnosno problem, vidim u nama, starijima, pripadnicima srednje i starije generacije koja razmišlja analogno, a priučeni smo za digitalno. Naša deca će napraviti novi poslovni model, jer su rođena u digitalnoj eri i to im je u kodu. Kada postanu nadmoćni u sferi odlučivanja, biće potisnute iracionalnosti koje proističu iz neznanja ili neprilagođenosti. Digitalizacija evidentno dovodi do izvesnih reorganizacija. Negde dovodi do smanjenja broja zaposlenih, međutim potrebno je uzeti u obzir i činjenicu koliko imate godina, koji ste tržišni segment, gde živite… Digitalizacija se na nekoliko planova odvija brzo, pre svega u sferi komunikacija. Gotovo svi posežemo za mobilnim telefonom jer želimo kontakt. Mladi još više produbljuju mogućnost koju im daje tehnologija. Marketing je oblast koja će da se razvija uporedo sa digitalizacijom.”

 

 

Miomir Živadinović (BI and Strategic Insights Manager, JTI)

Miomir Živadinović, BI and Strategic Insights Manager, JTI

Miomir Živadinović, BI and Strategic Insights Manager, JTI

„Predavanja su bila interesantna, a nasnažniji utisak na mene ostavilo je izlaganje kolege iz Telekom Srbije. Mislim da je obuhvatio sve suštinski važne teme. Jasno se vidi da poseduje informativnu kompetentnost i da studiozno prati sve teme u oblasti digitalizacije. HR panel je bio vrlo inspirativan. Moja sugestija je da se ubuduće fokus premesti sa govornika na sam panel. Ne verujem u jedno univerzalno važeće pravilo. Smatram da svaka kompanija u skladu sa biznis modelom na osnovu kojeg posluje, treba da izabere rešenje koje je za nju maksimalno upotrebljivo, korisno i koje kao rezultat takve orijentacije produkuje rezultat. Digitalizacija nije talas koji se pokrenuo danas, reč je o procesu koji se odavno odvija. Globalizacija proizvodi pozitivne efekte koji su merljivi i njeno širenje i disperzija su nezaustavljivi. Tehnologija je dostupna gotovo svima i ne može da se tretira kao limitirajući faktor u razvoju digitalizacije ili primeni inovativnih tehnologija i metoda. U našoj kompaniji JTI studiozno pratimo globalne trendove i praktikujemo njihovu implementaciju. Sporost u uvođenju controllinga i podizanju obima digitalizacije u državnim institucijama i javnoj upravi nije rezultat inertnosti, zatvorenosti za novine, ni strukture organizacije, već nedostatka informacija o trendovima i nedovoljne dnevne komunikacije u globalnim projektima.”

Tekst je preuzet iz Controlling magazina #12. Ceo magazin možete pročitati na ovom linku. 

Autor

Bojan  Šćepanović

MCB Menadžment Centar Beograd

063 7004 518


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina