NA JEDAN „KLIK“ DO ANALIZE PROFITABILNOSTI, Neda Čičarević Tepić, head of controlling, Agroglob

NA JEDAN „KLIK“ DO ANALIZE PROFITABILNOSTI, Neda Čičarević Tepić, head of controlling, Agroglob

NEDA ČIČAREVIĆ TEPIĆ, HEAD OF CONTROLLING DEPARTMENT, AGROGLOBE
NEDA ČIČAREVIĆ TEPIĆ, HEAD OF CONTROLLING DEPARTMENT, AGROGLOBE

NEDA ČIČAREVIĆ TEPIĆ, HEAD OF CONTROLLING DEPARTMENT, AGROGLOBE

Neda Čičarević Tepić je Head of Controlling department u Agroglobu i ukazaće nam na značaj korišćenja savremenih informacionih tehologija za lakšu finansijsku analizu preduzeća.

Jedan od najvažnijih pokazatelja za brzu analizu profitabilnosti jeste bruto/neto razlika u ceni po robi, kao i EBITDA po robi. Da li je moguće na jedan „klik“ u velikoj kompaniji, kao što je Agroglobe, u kojoj se promene dešavaju na dnevnom nivou, dobiti prvo neto razliku u ceni, a na kraju meseca i EBITDA po robi? Ukoliko imate dobro organizovan sistem koji iz dana u dan prati sve promene, kao i dobar informacioni sistem (u našem slučaju SAP), sve je moguće.

Šta podrazumeva dobra organizacija sistema?

Ažurnost u prikupljanju informacija sa terena, odnosno, evidentiranje promena u trenutku njihovog nastanka jedan je od najvažnijih i vrlo često jedan od najteže sprovodivih elemenata dobre organizacije i za čije sprovođenje treba da se utroši i najviše vremena. Međutim, bez obzira na to što tokom postavljanja sistema može da izgleda da je zadatak previše komplikovan i neostvariv, moguće je da se pravilno uspostavi efikasan sistem. Svaka kompanija ima svoje specifičnosti, svaka roba/proizvod može da ima elemente sezonalnosti, tako da ako se dnevno ne obavlja ažuriranje u knjiženju svih promena, onda je veoma teško da se donesu važne odluke o daljem toku poslovanja, kao na primer: prodaji robe/proizvoda, adekvatnim prodajnim i/ili nabavnim cenama i slično. Pravilno postavljen sistem prikupljanja informacija i njihovo redovno ažuriranje u mnogome unapređuju korporativno planiranje u svakoj kompaniji.

Zaračunavanjem svih troškova nabavke u trenutku izrade naloga za nabavku određene robe, dobijamo precizniju informaciju o stvarnoj nabavnoj vrednosti prodate robe u trenutku prodaje („COGS“), kao i o realnoj vrednosti/ceni zaliha. Ovaj način poslovanja, barem u našoj kompaniji, pokazao se kao izuzetno praktičan i efikasan, jer na ovaj način svi troškovi prodaje mogu da se vežu za prodajni ugovor, odnosno, za robu i za kupca. Vezivanjem ovih troškova za robu i kupca stvaramo osnovu za mnogo lakšu i efikasniju analizu profitabilnosti po robi, ali i po svakom pojedinačnom kupcu. Odnosno, na relativno jednostavan način mogu da se izanaliziraju saradnja i profitabilnost po kupcima. Ovakav način organizacije preduslov je za uvođenje, odnosno, postavku analize profitabilnosti u SAP-u u CO modulu, kako bi ovaj vid analize imao maksimalnu upotrebnu vrednost.

Untitled

Šta podrazumeva dobar informacioni sistem?

Dobar informacioni sistem je najvažnija pretpostavka za navedeni način organizovanje poslovanja. Bez dobrog IT sistema nije moguće obavljanje svih aktivnosti i analiza koje su osnova dobrog controllinga. S obzirom na to da kompanija u kojoj radim raspolaže sa jednim od najmodernijih i najprodavanijih ERP informacionih sistema u svetu – SAP, slobodno možemo da kažemo da posedujemo izuzetno efiksan informacioni sistem. Da bismo mogli ozbiljno da se bavimo analizom profitabilnosti, neophodno je da imamo i dobro organizovan sistem poslovanja i istovremeno i dobar informacioni sistem.

Profitability Analysis (CO-PA) je sastavni deo modula controllinga u SAP-u i predstavlja vrlo značajan i dragocen alat u sektoru controllinga, koji omogućava kompaniji da po unapred zadatom/željenom kriterijumu analizira profitabilnost po robi, grupi roba, profitnom centru, organizacionoj jedinici, kupcu, grupi kupaca, dobavljaču ili već po željenom kriterijumu menadžmenta kompanije. Ovaj modul na jednom mestu i na jedan „klik“ omogućava da se dobije izveštaj o profitabilnosti po zadatom kriterijumu i to tako što izveštaj može da sadrži bruto/neto razliku u ceni, kao i EBITDA po robi.

Da bi se dobila kompletna struktura analize profitabilnosti, uneti podaci moraju da sadrže sledeće elemente:

Prodajna vrednost robe       X

-Nabavna vrednost robe      X

-Troškovi nabavke       X

-Troškovi prodaje        X

Neto razlika u ceni po robi/kupcu         X

-Svi ostali troškovi do EBITDA alocirani po unapred zadatom kriterijumu X

EBITDA po robi/proizvodu   X

Svi navedeni elementi se dnevno ažuriraju unosom u SAP kroz ostale module poslovanja, osim ostalih troškova do EBITDA nivoa koji ne mogu direktno da se vežu za robu i da se na dnevnom nivou prikazuju kroz analizu profitabinosti. Ovde se uglavnom radi o fiksnim troškovima poslovanja, kao što su troškovi zaposlenih, troškovi zakupa opreme, poslovnih prostora i ostali troškovi koji se ne menjaju u zavisnosti od količine nabavljenih/proizvedenih proizvoda/robe, usluga.

S obzirom na to da ovi troškovi nastaju tokom celog meseca i da su po svojoj strukturi širokog raspona, potrebno je da se na kraju svakog meseca izvrši/pokrene u SAP-u alokacija ovih troškova po kriterijumu koji je unapred zadat i da se raspodele sa mesta troška na profitne centre. Na ovaj način se u okviru same analize profitabilnosti dobija EBITDA po robi/proizvodu/ili već nekoj drugoj definisanoj grupi, što je i krajnji cilj analize profitabilnosti.

Ovako urađena analiza profitabilnosti daje najbolji uvid u poslovanje svakog analiziranog segmenta kompanije i jasan, precizan i što je za današnje turbulentno tržište vrlo važno, brz uvid u poslovanje – na samo jedan „klik“.

 

Tekst je preuzet iz Controlling magazina #12. Ceo magazin možete pročitati na ovom linku. 

Autor

Neda  Čičarević Tepić


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina