SUPPLY CHAIN ZA POČETNIKE, Goran Vujašinović, Supply manager, Univerexport

SUPPLY CHAIN ZA POČETNIKE, Goran Vujašinović, Supply manager, Univerexport

Goran Vujašinović,Supply chain,NIS

Goran Vujašinović, je Supply Manager u kompaniji Univerexport i pričaće nam o lancu snabdevanja, popularnom Supply Chain-u.

Goran Vujašinović, Supply Manager, UNIVEREXPORT

Goran Vujašinović, Supply Manager, UNIVEREXPORT

Student na fakultetu može da postavi veliki broj pitanja u vezi sa Supply Chainom:

•       Šta je to Supply Chain?

•       Koje sve oblasti  obuhvata?

•       Koji su to interni procesi?

•       Zbog čega je on važan za kompaniju?

Studenti, ali i zaposleni koji se prvi put susreću sa ovim terminom, mogu da pronađu mnogo teorijskih definicija, koje su same po sebi uopštene i to na takav način da ponekad ne mogu da im približe suštinu. Da bih dočarao ulogu i svrhu Supply Chaina, navešću jedan primjer iz realnog poslovanja iz Srbije.

Dok sam radio u jednoj od prethodnih kompanija, na redovnom  S&OP (Sales and Operational Planning) sastanku konstatovano je da ne postoje dovoljni kapaciteti da se proizvede jedan proizvod (SKU) iz A segmenta prodaje (ABC analiza). Takođe, na osnovu trenutnog trenda prodaje za 12 do 15 dana doći će se u OOS situaciju (out of stock), odnosno kupci u Srbiji neće moći da kupe ovaj proizvod. S obzirom na to da je kompanija imala sestrinsku kompaniju u susjednoj državi, uočena je mogućnost da problem (ili kako se to sada moderno kaže „izazov“) može da se riješi uz kooperaciju kolega iz te susjedne države. Koraci koje je srpski Supply Chain preduzeo su bili:

•       provjera dostupnosti kapaciteta proizvodnje u sestrinskoj kompaniji

•       provjera dostupnosti osnovnih sastojaka proizvoda (tehnološki proces proizvodnje traje preko 20 dana)

•       provjera dostupnosti materijala za pakovanje.

Za kapacitet i osnovne sastojke stigao je pozitivan odgovor, a izazov je bio materijal za pakovanje, odnosno flaše, čepovi i etikete. Dobavljač flaša je takođe bio iz te susjedne države. U roku od sedam dana Supply Chain uradio je sljedeće aktivnosti:

•       kupio boce od dobavljača i preusmjerio ih u tamošnju fabriku

•       koordinisao sa sektorom Marketinga izradu i ovjeru novih etiketa (jer je trebalo dodati i naziv strane zemlje – porijeklo proizvoda)

•       kupio dio materijala i sirovina od tamošnje fabrike

•       organizovao slanje etiketa i čepova iz Srbije

•       informisao kupce da će se u narednom periodu na tržištu pojaviti isti proizvod, ali iz druge zemlje

•       potom organizovao transport za Srbiju, koristeći povratne ture i to tako da dio proizvoda sa granice može da se preusmjeri u distributivne centre u južnim dijelovima Srbije, a ostatak da ide prema sjevernom dijelu zemlje.

Supply chain

 

Na ovom primjeru organizacije Supply Chaina vidi se koliko je proces sveobuhvatan i važan za poslovanje svake kompanije. Potrebno je poznavati procese po “dubini”, a integracija i kolaboracija između sektora je veoma bitan faktor, stoga oni moraju biti na visokom nivou. Krajnji potrošač, ili gore pomenuti student i novozaposleni u kompaniji, ne mogu ni da pretpostave koliko je koraka, telefonskih poziva, e-mejlova i sastanaka odrađeno, kako se ne bi došlo u OOS situaciju da povećana tražnja nema negativne posljedice i da proizvod bude dostupan na policama u svim maloprodajnim objektima.

Da sublimiram, na prethodnom primjeru vidjeli smo da Supply Chain podrazumjeva aktivno učešće i koordinaciju u većini procesa jedne kompanije, a to su:

•       Prodaja (informacija o povećanoj prodaji)

•       Nabavka (kontaktiranje dobavljača, provjera kvaliteta, uslova plaćanja)

•       Planiranje (provjera dostupnosti kapaciteta, kada će nastati OOS)

•       Finansije (dostupnost obrtnih sredstava za kupovinu potrebnih materijala i sirovina)

•       Transport (kako najjeftinije poslati materijale za pakovanje i pronaći povratne ture)

•       Magacini (organizovati otpremu materijala za pakovanje, prijem gotove robe)

•       Uvoz (kako najefikasnije riješiti carinjenje, kontrole)

•       Marketing (priprema i ovjera etiketa)

•       Customer service (informisanje kupaca o novoj situaciji)

•       I na kraju Proizvodnja (finalizacija proizvoda).

 

Moderan Supply Chain integriše većinu procesa u kompaniji, a da bi integracija bila uspješna, potrebno je da imamo lidere svakog pojedinačnog procesa sa sposobnošću efikasnog upravljanja na osnovu pokazatelja (KPI), kao i procjene rizika odluka koje će biti donesene. Za funkcionalnost Supply Chaina, neophodan je adekvatan ERP za podršku, a ažurnost podataka mora biti na maksimalnom nivou, on-line gdje je god to moguće, kako bi se poslovne odluke donosile na osnovu tih tačnih podataka. Zamislite samo situaciju u prethodnom primjeru, da je sve organizovano, podešeni planovi proizvodnje, organizovan transport, te da se na kraju konstatuje da je fizičko stanje čepova daleko manje nego što to ERP pokazuje? Čitava operacija bi doživjela kompletan fijasko.

A sada bih da se vratim na naše studente i novozaposlene, odnosno mlade ljude koji tek ulaze u svijet savremenog poslovanja. Suština je da bi trebalo kao država i kao kompanije, da eliminišemo situacije da student Ekonomskog fakulteta počne da radi u kompaniji, a da ne zna šta je to mjenica ili pak kako ona izgleda, ili da saobraćajni inženjer ne zna kolika je maksimalna bruto težina vozila i tereta na našim saobraćajnicama. Mladim ljudima treba dati što više prakse, kako bi kroz primjere i studije slučaja efikasnije ušli u poslovanje, a to ćemo postići sa većim uključivanjem privrede u edukativni sistem i obrazovanje mladih ljudi. Da ovaj tekst ne izgleda kao kritika naših studenata i obrazovnog sistema, moje međunarodno iskustvo kaže da mi nismo ništa manje pametni od kolega sa Zapada. Nekada smo i mnogo bolji – prisjetite se da smo prije samo trideset godina proizvodlili mlazne avione. Osim toga, mi smo snalažljiv i domišljat narod, te vjerujem da vrlo brzo možemo postati Supply Chain lideri u regionu i Evropi kroz aktivnu razmjenu iskustava, na relacijama između samih kompanija, a potom i između kompanija i fakulteta.

Strane kompanije su došle u našu zemlju prije 10-15 godina. Proteklo je sasvim dovoljno vremena da naši ljudi preuzmu i usvoje sve vještine upravljanja i rukovođenja modernim kompanijama, te vjerujem da je stasala jedna nova generacija menadžera, koja apsolutno poznaje način na koji rade strane firme. Siguran sam da u našoj zemlji možemo da uradimo svojevrsnu “industrijsku revoluciju“ iz domena Supply Chaina, i u obrazovanju i na relacijama između naših kompanija, kako bi se stekle komparativne prednosti naše privrede za globalnu i regionalnu trku po ovom pitanju.

 

Tekst je preuzet iz Controlling magazina #12. Ceo magazin možete pročitati na ovom linku. 

Autor

Goran  Vujasinović


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Najviše komentara Najnoviji komentari
Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (516)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina