- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

UJEDNAČI PRIMENU I OBJEKTE. Izveštaji za Menadžment, Bojan Šćepanović

 

 

Primena se odnosi na izveštaje i prezentacije, uključujući njihovu konkretnu strukturu strana i razne vrste ilustracija. Objekti na kojima se zasnivaju izveštaji i prezentacije odnose se na grafikone, tabele, tekstove itd.

 

 

Primena treba da bude ujednačena po strukturi i vizuelnom prikazu kako bi čitaoci i publika brzo i lako razumeli sadržaj koji se saopštava. Ujednačena struktura izveštaja obuhvata opštu strukturu ali i pojedinačne strane izveštaja (naslovne strane, sadržaj, rečnik, rezime, strane s tabelama, dashboards, itd.). Ujednačena struktura prezentacija obuhvata opštu strukturu ali i dizajn pojedinačnih ilustracija kao što su naslovni slajdovi, grafikoni, tabele, dashboards, itd.

 

888888

 

 

Grafikoni predstavljaju vizuelni prikaz numeričkih serija i njihovo poređenje pomaže u razumevanju istih.

Dve najvažnije grupe grafikona su:

Vremenska osa ide horizontalno sleva nadesno, a strukturna osa vertikalno od vrha do dna. Pored toga, postoji velika grupa specijalnih prikaza koji se ne zasnivaju ni na vremenu ni na strukturi, npr. grafikoni rasipanja i s mehurićima (XY Scatter). Važno je zapamtiti da se grafikoni prvenstveno gledaju, a tabele čitaju.

 

hkhjhk

 

 

Tabele su dvodimenzionalni nizovi brojeva prikazani u horizontalnim redovima i vertikalnim kolonama. Njihova prednost je u tome što obezbeđuju viši nivo gustine informacija. Međutim, za razliku od grafikona koji se gledaju, tabele moraju da se čitaju. Tri najvažnije grupe su vremenske tabele, tabele varijansi i unakrsne tabele.

 

Untitled

 

 

U ovom slučaju, u izveštajima i prezentacijama koje prevashodno ne prikazuju niz brojeva, objekti vizuelizacije treba da budu dijagrami. Oni obuhvataju prikaz strukture, koncepta i slike, kao što su: organizacione šeme, mreže, mape, planovi toka, skice proizvoda, fotografije.

 

Untitled32

 

Ovaj tekst je preuzet iz knjige “Izveštaji za Menadžment”, Bojan Šćepanović. Knjigu možete naručiti preko ovog linka. 

MCB blog-Controlling magazin 03-Izvestaji-za-menadzment-SUCESS-korice