- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Trikovi u Excelu 65. deo – Kako naći boje iz Excel-a 2003

Gde su mi boje iz Excela 2003?

PROBLEM KORISNIKA: U Excelu 2003 uvek smo koristili narandžastu boju iz trećeg reda u drugoj koloni padajućeg menija boja. Gde je ona sad u novom Excelu (Slika 1)?

 

MCB Trikovi u Excelu (0)

 

 

REŠENJE: Ako ste voleli jednu od standardnih 40 boja u dijalogu iz Excela 2003, one se mogu naći i u današnjem Excelu, mada bi to moglo da bude malo teže.

Otvorite jedan od padajućih menija boja. Taj padajući meni sada pokazuje tematske boje i nekoliko osnovnih. Preskočite ih i idite na opciju More Colors (Slika 2).

 

MCB Trikovi u Excelu (1)

 

 

Međutim, kada dođete u opciju More Colors, otkrićete da je tih 40 dobrih starih boja pomešano sa 133 druge boje. Ono što je teško je utvrđivanje koja od tih boja je boja koju želite (Slika 3).

 

MCB Trikovi u Excelu (3)

 

Ja sam napravio jedan fajl s četrdeset radnih tabela. U svakoj tabeli je nacrtana jedna linija koja povezuje boju iz starog dijaloga s odgovarajućom bojom iz novog dijaloga tako da možete da vidite gde se ta boja sada nalazi.

Taj fajl se nalazi na adresi http://learnmrexcel.wordpress.com/2010/12/06/legacy-colors-and-excel-2010-podcast-1299/ (Slika 4).

 

MCB Trikovi u Excelu (4)

 

Ubacio sam, zabave radi, i jednu radnu tabelu u kojoj je odjednom prikazano svih 40 linija (to sam uradio pomoću VBA editora, kopirajući linije iz ostalih 40 radnih tabela). Ona pokazuje kako je besmislen taj poduhvat (Slika 5).

 

MCB Trikovi u Excelu (5)

 

 Ovo pitanje je stiglo od jednog mog bivšeg saradnika koji je naveo da je celo njegovo odeljenje koristilo tu narandžastu boju i da su nameravali da se zbog nje vrate sa Excela 2010 na Excel 2003. Ja sam napisao mali dodatni program (add-in) kojim se stari dijalog boja ponovo vraća u Excel. Ako volite stare Excel boje, taj program se može preuzeti za samo 3 dolara sa http://www.mrexcel.com/coloraddin2010.html (Slika 6).

 

MCB Trikovi u Excelu (6)