- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Trikovi u Excelu #236: Selektovanje i dodavanje redova i kolona

 

Prilikom rada sa tabelama u Excel-u često postoji potreba za manipulacijom redovima i kolonama, koja podrazumeva dodavanje, brisanje, sakrivanje ili prikazivanje već skrivenih redova ili kolona. Manipulaciju obično činimo odabirom neke od opcija iz Home trake alata, ali postoji nekoliko prečica koje mogu da nam pomognu da ove operacije izvodimo mnogo brže.