- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Trikovi u Excelu 154. deo – Koordinator boja

 

 

Saberite crvene ćelije

PROBLEM KORISNIKA: Nekoliko ćelija sam označio crvenom bojom. Sada treba da ih saberem (Slika 1).

 MCB Trikovi u Excelu (362)

REŠENJE: Upotrebite novi filter boja da bi se prikazale samo crvene ćelije. Na jednoj od crvenih ćelija pritisnite desni taster miša i izaberite opcije Filter pa Filter by Cell Color (Slika 2).

MCB Trikovi u Excelu (363)

Prikazaće se samo crvene ćelije. Posle primenjivanja filtera idite na prvu vidljivu praznu ćeliju ispod podataka pa pritisnite dugme AutoSum ili tastere Alt+=. Kada se primeni na filtriran skup podataka, dugme AutoSum menja se iz funkcije SUM u funkciju SUBTOTAL (Slika 3). Ta funkcija će sabrati samo vidljive ćelije, dajući zbir crvenih ćelija.

MCB Trikovi u Excelu (364)

JOŠ POJEDINOSTI: Ova funkcija će raditi čak i ako je crvena boja primenjena kroz uslovno formatiranje.

PAŽNJA: Kada isključite filter da biste prikazali sve ćelije, formula će uključiti i ćelije koje nisu crvene. Ako vam je potrebna formula da saberete crvene ćelije dok istovremeno prikazujete i ostale ćelije, morali biste da upotrebite korisnički definisanu funkciju pomoću programskog jezika Excel VBA.