- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

ŠTA JE TO PROFIT TEKUĆE GODINE? (www.mcb.rs/free)

Ovaj izraz se koristi na dva mesta:

 

Kapital kompanije se sastoji iz tri glavna dela:

Kada kompanija napravi profit u Bilansu uspeha P&L onda se kapital kompanije povećava za iznos profita tekuće godine.

Primer

Imlek je napravio profit od 2,7 mld RSD za 2012. godinu. Iznos profita od 2,7 mld RSD je povećao kapital Imleka.

Ako kompanija napravi gubitak u Bilansu uspeha onda se kapital smanjuje za iznos gubitka. Za detaljnije objašnjenje oko kapitala pogledaj equity.

Primer

Železara Smederevo je napravila gubitak od 3,2 mld RSD za 2012. godinu. Ovaj iznos gubitka od 3,2 mld RSD smanjuje kapital Železare Smederevo.

Ovaj tekst je preuzet sa linka www.mcb.rs/free. Kompletan tekst u štampanom obliku možeš pronaći u knjizi “Biblija controllinga”, Bojana Šćepanovića koju možeš kupiti klikom OVDE.