Šta je inflacija i kako se izboriti sa njom?

Šta je inflacija i kako se izboriti sa njom?

inflacija

Inflacija je postepeni gubitak kupovne moći, koji se ogleda u širokom rastu cena roba i usluga.

Inflacija se odnosi na široki rast cena roba i usluga širom privrede tokom vremena, narušavajući kupovnu moć i za potrošače i za preduzeća. Drugim rečima, vaš dolar (ili bilo koja valuta koju koristite za kupovinu) danas neće ići tako daleko kao juče. Da biste razumeli efekte inflacije, uzmite uobičajenu potrošnju i uporedite njenu cenu iz jednog perioda sa drugim.

U zdravoj ekonomiji, godišnja inflacija je tipično u rasponu od dva procentna poena, što ekonomisti smatraju signalom stabilnosti cena. Može biti i pozitivnih efekata inflacije kada je u granicama: na primer, može da stimuliše potrošnju, a time i da podstakne potražnju i produktivnost, kada se ekonomija usporava i treba joj podsticaj. Nasuprot tome, kada inflacija počne da nadmašuje rast plata, to može biti znak upozorenja da se ekonomija bori.

inflacija

 

Inflacija najdirektnije utiče na potrošače, ali i preduzeća mogu osetiti uticaj. Evo kratkog objašnjenja razlika u tome kako inflacija utiče na potrošače i kompanije:

 • Domaćinstva ili potrošači gube kupovnu moć kada se povećaju cene stvari koje kupuju, kao što su hrana, komunalije i benzin.
 • Kompanije gube kupovnu moć i rizikuju da se njihove marže smanje kada cene inputa koji se koriste u proizvodnji, kao što su sirovine kao što su ugalj i sirova nafta, intermedijarni proizvodi kao što su brašno i čelik, i gotove mašine, budu povećane. Kao odgovor, kompanije obično podižu cene svojih proizvoda ili usluga kako bi nadoknadile inflaciju, što znači da potrošači apsorbuju ova povećanja cena. Za mnoge kompanije, trik je uspostavljanje ravnoteže između podizanja cena kako bi se nadoknadilo povećanje troškova inputa, dok se istovremeno osigurava da oni ne porastu toliko da potiskuju potražnju.

Kako se meri inflacija?

Statističke agencije mere inflaciju tako što prvo utvrđuju trenutnu vrednost „korpe“ različitih dobara i usluga koje troše domaćinstva, koja se naziva indeks cena. Da bi izračunale stopu inflacije, ili procentualne promene, tokom vremena, agencije upoređuju vrednost indeksa tokom jednog perioda sa drugim, na primer iz meseca u mesec, što daje mesečnu stopu inflacije, ili iz godine u godinu, što daje godišnji stopa inflacije.

Na primer, u Sjedinjenim Državama, Biro za statistiku rada te zemlje objavljuje svoj indeks potrošačkih cena (CPI), koji meri cenu artikala koje gradski potrošači kupuju iz svog džepa. CPI je raščlanjen po regionima i izveštava se za zemlju kao celinu. Indeks cena za ličnu potrošnju (PCE) – koji je objavio Biro za ekonomsku analizu američke vlade – uzima u obzir širi spektar rashoda potrošača, uključujući zdravstvenu zaštitu. Takođe je ponderisan podacima dobijenim putem poslovnih anketa.

Koji su glavni uzroci inflacije?

Postoje dva osnovna tipa, ili uzroka, inflacije:

 • Inflacija potražnje – nastaje kada tražnja za dobrima i uslugama u privredi premašuje sposobnost privrede da ih proizvodi. Na primer, kada se potražnja za novim automobilima oporavila brže nego što se očekivalo od naglog pada na početku pandemije COVID-19, intervenciona nestašica u snabdevanju poluprovodnicima otežala je automobilskoj industriji da održi korak sa ovom obnovljenom potražnjom. Posljednja nestašica novih vozila rezultirala je skokom cijena novih i polovnih automobila.
 • Inflacija koja potiskuje troškove – nastaje kada rastuća cena ulaznih dobara i usluga povećava cenu finalnih dobara i usluga. Na primer, cene roba su naglo skočile tokom pandemije kao rezultat radikalnih promena u tražnji, obrascima kupovine, troškova usluga i percipirane vrednosti u sektorima i lancima vrednosti. Da bi neutralisale inflaciju i minimizirale uticaj na finansijske performanse, industrijska preduzeća su bila prinuđena da razmotre povećanje cena koje bi se prenelo na svoje krajnje potrošače.

Kako inflacija utiče na cene?

Kada dođe do inflacije, kompanije obično plaćaju više za ulazne materijale. Jedan od načina da kompanije nadoknade gubitke i održe bruto marže je podizanje cena za potrošače, ali ako se povećanja cena ne izvrše pažljivo, kompanije mogu oštetiti odnose sa kupcima, smanjiti prodaju i oštetiti marže. Matrica izloženosti koja procenjuje koje su kategorije izložene tržišnim silama i da li se tržište naduvava ili deflacira, može pomoći kompanijama da donesu odluke na osnovu informacija.

Urađeno na pravi način, vraćanje troškova inflacije za dati proizvod može ojačati odnose i ukupne marže. Postoji pet koraka koje kompanije mogu preduzeti da bi se prilagodile (prilagođavanje, razvoj, ubrzanje, planiranje i praćenje) inflaciji:

 • Prilagodite popuste i promocije i ponovo razmotrite druge aspekte prodaje koji nisu povezani sa osnovnom cenom, kao što su produženi rasporedi proizvodnje ili doplate i naknade za isporuku za porudžbine u gužvi ili male količine.
 • Razvijte umetnost i nauku promene cena. Ne pravite opšte promene cena; radije, prilagodite akcije određivanja cena da bi se uzela u obzir izloženost inflaciji, spremnost kupaca da plate i atributi proizvoda.
 • Ubrzajte donošenje odluka desetostruko. Uspostavite „savet za inflaciju“ koji uključuje posvećene međufunkcionalne, fokusirane na inflaciju donosioce odluka koji mogu da deluju spretno i brzo na osnovu povratnih informacija kupaca.
 • Planirajte opcije osim cena da biste smanjili troškove. Koristite „inženjering vrednosti“ da biste ponovo zamislili svoj portfolio i obezbedili alternative za povećanje cena koje smanjuju troškove.
 • Nemilosrdno pratite izvršenje. Stvorite centralni tim za podršku koji će se baviti curenjem prihoda i rigorozno upravljati učinkom.

Osim određivanja cena, razne komercijalne i tehničke poluge mogu pomoći kompanijama da se nose sa povećanjem cena na inflatornom tržištu, ali drugi sektori mogu zahtevati prilagođeniji odgovor na cene.

Koja je razlika između inflacije i deflacije?

Deflacija nastaje kada ukupan nivo cena u privredi opada, a kupovna moć valute raste. Može biti vođen rastom produktivnosti i obiljem dobara i usluga, smanjenjem agregatne tražnje ili padom ponude novca i kredita.

Generalno, umerena deflacija pozitivno utiče na džeparac potrošača, jer su u mogućnosti da kupe više sa manje novca. Međutim, deflacija može biti znak slabljenja ekonomije, što dovodi do recesije i depresije. Dok inflacija smanjuje kupovnu moć, ona takođe smanjuje vrednost duga. U periodu deflacije, s druge strane, dug postaje skuplji. Pored toga, potrošači mogu da se zaštite u određenoj meri tokom perioda inflacije. Na primer, potrošači koji su izdvojili svoj novac u investicije mogu videti da njihova zarada raste brže od stope inflacije. Tokom epizoda deflacije, međutim, investicije, kao što su akcije, korporativne obveznice i ulaganja u nekretnine, postaju rizičnije.

Kada se dovedu do svojih ekstrema, i inflacija i deflacija mogu značajno i negativno uticati na potrošače, preduzeća i investitore.

Autor

Bojan  Šćepanović

MCB Menadžment Centar Beograd

063 7004 518


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina