- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

SMISLI, NAPIŠI i UNAPREDI! Milan Manić, Direktor fabrike LEONI.

 

Cilj procesa kontinuiranog unapređenja je pružanje podrške u ostvarivanju postavljenih ciljeva kompanije. Da bismo ostvarili ciljeve, svi zaposleni, od top menadžmenta do radnika u proizvodnji, treba svakodnevno da učestvuju u unapređivanju:

 

Milan Manić

Milan Manić, Direktor fabrike, LEONI.

 

Kompanija Leoni ovo ostvaruje kroz:

 

Untitled

 

Kako bi se kultura kontinuiranog unapređenja uspostavila u jednoj kompaniji, kompanija treba da bude usmerena na razvoj i edukaciju zaposlenih koji bi, primenom alata i metoda kontinuiranog unapređenja i usavršavanjem procesa, dali svoj doprinos u eliminisanju gubitaka i doprineli ostvarenju odličnih rezultata. Svakodnevnim kontinuiranim unapređenjem, kompanija ostvaruje 100 % dodatu vrednost i povećava svoju konkurentnost na tržištu.

 

Da bi proces funkcionisao i davao željene rezultate, neophodno je da se svi zaposleni vode istim principima kontinuiranog unapređenja:

 

U kontekstu razmišljanja o kontinuiranom unapređenju, svi zaposleni na svim nivoima, od top menadžmenta do radnika u proizvodnji kroz različite radionice razvijaju razumevanje činjenice da postoji konstantni potencijal za napredak u njihovoj radnoj sredini. Cilj kompanije jeste da se povećava dodata vrednost i kvalitet procesa, dodata vrednost i kvalitet proizvoda i da se poboljšaju bezbednost i radni uslovi svih zaposlenih.

 

Ono što je za sve kompanije bitno jeste da se putem različitih obuka i treninga aktiviraju različiti potencijali, veštine i iskustva zaposlenih i da se oni pretoče u kreativne ideje kojima mogu da unaprede svoje sopstveno radno mesto, procese i uslove. Stoga ta oblast mora da bude prvi fokus za ideje unapređenja. Svi težimo generisanju ideja u našim procesima.

 

Svaki menadžer svojom željom i učešćem u kontinuiranom unapređenju treba da motiviše zaposlene kako bi inicirali ideje i čak i malim koracima dovodili do poboljšanja: produktivnosti, kvaliteta, troškova, isporuke proizvoda kupcu, bezbednosti i motivisanosti zaposlenih.

 

Menadžeri u svojim oblastima odgovornosti svakodnevno informišu zaposlene o relevantnim ciljevima, aktuelnim rezultatima i potrebom za poboljšanjem. Različita vizuelizacija kreativnih ideja motiviše zaposlene jer su, zahvaljujući njihovim idejama i potencijalom, ostvareni bolji rezultati kompanije.

 

Untitleda

 

Smisli, napiši i unapredi!

 

CIP ideje su poznate u kompaniji Leoni kao alat pomoću kojeg svi zaposleni u našoj kompaniji učestvuju u eliminaciji gubitaka kako u proizvodnim tako i u neproizvodnim procesima, i na taj način doprinose kontinuiranom unapređenju iz dana u dan. Radi se o procesu kontinuiranog unapređenja koji nije karakterističan za sve kompanije u Srbiji i uglavnom se primenjuje u automobilskoj industriji.

 

Ono što kompaniju Leoni izdvaja od drugih kompanija jeste da svaki zaposleni – od radnika u proizvodnji do menadžmenta, prvog dana kada uđe u fabriku i prođe prve treninge, postaje svestan mogućnosti predlaganja CIP ideja kontinuiranog unapređenja kao i benefita za kompaniju i njega lično.

 

Takođe, nadam se da će naše nove kolege, osim želje za rad na sebi, doneti i pregršt dobrih ideja koje će doprineti uspešnom poslovanju kompanije. Kroz CIP ideje zaposlenima se daje mogućnost da u okviru procedura sami „kroje“ svoje radno mesto. Na taj način se povećava motivacija ne samo zaposlenog koji je dao ideju, već i celog tima. Svaka ideja može da poveća produktivnost, kvalitet proizvoda, da poveća bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu i da ostvari uštedu u vremenu, prostoru, materijalu i novcu.

 

Kompanija LEONI je od početka 2017. godine nagradila preko 850 implementiranih CIP ideja. Svoje predloge predalo je preko 1.500 zaposlenih. Svaka godina je novi izazov zato što je broj CIP ideja sve veći iz dana u dan. Kompanija se trudi da i na dodatne načine oda priznanje timovima koji doprinose poboljšanju rezultata u vidu različitih nagrada, zahvalnica i kampanja.

 

Iskustvo, kreativnost i proaktivno razmišljanje jačaju konkurentnost kompanije i vode do boljih proizvoda. Male ideje izvan opsega svakodnevnih zadataka često omogućavaju velika poboljšanja. Ideje zaposlenih takođe su proizvod radne kulture koja ceni kulturnu raznolikost i podstiče kreativnost naših zaposlenih.

 

Kreiranje kulture kontinuiranog unapređenja doprinosi povećanju znanja i menja način razmišljanja u okviru organizacije.

 

Svi bi trebalo da težimo poboljšanju sadašnjeg stanja i niko ne bi trebalo da se zadovolji onim što je postigao već da uvek nastoji da bude još bolji.

 

Tekst je preuzet iz Controlling magazina #14. Ceo magazin možete pročitati na ovom linku.

Još zanimljivih tekstova možete pročitati na ovom linku.