- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

SAŽMI INFORMACIJE. Izveštaji za Menadžment, Bojan Šćepanović

 

 

O povišenom nivou gustine podataka govorimo kada se na štampanoj ili projektovanoj površini koristi više podataka (brojeva, simbola, teksta). Naravno, ta gustina ima svoje granice koje se određuju rezolucijom korišćenog medija. Ako pretpostavimo da je današnji standard pet ili deset elemenata na jednom PowerPoint slajdu, onda bi ilustracija s 50 do 100 elemenata imala deset puta veći nivo gustine podataka. To znači je da potrebno deset puta manje slajdova.

 

 

Do uštede prostora dolazi kada se grafikoni koji su prikazivani na nekoliko strana ili na jednoj strani jedan pored drugog, sada stave jedan preko drugog. To može i da poboljša razumevanje kao, npr. kombinacija kretanja prodaje (u vidu niza stubića) i profitne stope.

 

ttttt

 

 

Gotovo u svim slučajevima, pregled i razumevanje složenih odnosa znatno se poboljšavaju kada se homogeni i povezani grafikoni prikažu zajedno na istoj strani. Tipične primene su grafikoni za više regiona, proizvoda ili projekata, stavljeni jedan pored drugog. Naravno, tu postoji gornja granica koja zavisi od veličine fonta i stepena čitljivosti korišćenih vizuelnih elemenata.

 

7zhkh

 

 

Drugo rešenje je pravljenje kombinacija raznih vrsta grafikona za različite teme, poznate kao dashboards. Taj pristup pruža iste prednosti, uključujući gustinu podataka i viši nivo uporedivosti. Međutim, dashboardi predstavljaju zahtevnije vizuelno i tehničko rešenje jer se traži ujednačen koncept notacije, jasni pojmovi i razumljivo skaliranje.

 

htrfdghjklč

 

 

Ako imate podatke o zaposlenima, možete ih prikazati kao 12 mesečnih podataka. Sa druge strane, ako prikažete 3 godine (36 podataka) veoma lako možete uočiti glavne trendove. Kod povećanog broja elemenata u seriji podataka, obično se prvo uoče važni elementi koji ne bi bili vidljivi u slučaju manjeg broja elemenata

 

ova

 

 

Prilikom prikazivanja grafikona često se manipuliše skaliranjem (npr. “skraćene ose”), jer inače male promene velikih brojeva ne bi uopšte mogle da se dožive kao promene. U takvim slučajevima je često jedan od korisnih pristupa da se vrednosti analiziraju na jednom ili dva nivoa “niže”. Time bi se gustina razbila podešavanjem koje omogućava ovaj pristup.

 

ova 2

 

 

Ako se pored numeričkih vrednosti koriste odgovarajuće vizuelizacije (obično stupčasti grafikoni), može se brže uočiti da li u tabelama postoje ekstremne vrednosti ili varijanse.

 

ova 3

 

Ovaj tekst je preuzet iz knjige “Izveštaji za Menadžment”, Bojan Šćepanović. Knjigu možete naručiti preko ovog linka. 

MCB blog-Controlling magazin 03-Izvestaji-za-menadzment-SUCESS-korice