- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

KAKO DA VAŠI ZAPOSLENI BUDU SAMODISCIPLINOVANI? Gemba Kaizen™, Masaaki Imai

 

Nepotrebno je reći da je samodisciplina kamen temeljac gemba kuće menadžmenta. Samodisciplinovanim radnicima se može verovati da će doći na posao na vreme, da će održavati čistu, urednu i bezbednu radnu sredinu i da će poštovati postojeće standarde kako bi ostvarili ciljeve QCD-a. Na svojim kaizen seminarima često zamolim učesnike da napišu načine pomaganja zaposlenima da steknu samodisciplinu.

Pages from Gemba Kaizen_web-4

 

Evo nekih od odgovora koje sam dobio:

1. nagraditi progresivne korake,
2. zateći ih kad rade stvari pravilno,
3. biti otvoren za pitanja,
4. razviti kulturu koja kaže: „Hajde da to uradimo!“,
5. upoznati ljude sa procesom kako bi se poboljšali standardi,
6. vršiti procenu,
7. podsticati učešće korisnika,
8. realizovati sistem predloga,
9. uspostaviti krugove kvaliteta,
10. ugraditi sisteme nagrađivanja,
11. jasno saopštiti očekivanja,
12. sprovoditi česte analize procesa,
13. davati povratne informacije o merenjima,
14. negovati klimu saradnje,
15. davati konkretna uputstva o kriterijumima,
16. učestovati u postavljanju standarda,
17. objasniti zašto,
18. dati dobar primer,
19. podučiti kako i zašto,
20. učiniti vidljivim prikaze napretka,
21. ukloniti prepreke,
22. podsticati pozitivan pritisak kolega i
23. stvoriti sredinu u kojoj nema pretnji.

 

Kad zaposleni u gembi učestvuju u aktivnostima kao što su organizacija radnog prostora, eliminacija muda i analiza standarda, odmah počinju da primećuju mnoge koristi koje donose te kaizen aktivnosti i prvi prihvataju takve promene. Putem takvog procesa počinju da se menjaju njihovo ponašanje i stavovi. Na primer, kao što je već pomenuto u 5. poglavlju, poslednji korak 5S sistema je shitsuke („samodisciplina“), a oni koji su stekli samodisciplinu su zaposleni koji su sledili tih pet koraka sve do poslednjeg. Zaposleni koji je učestvovao u analizi i unapređenju standarda svog rada prirodno se usled toga identifikuje sa tim standardom i spremno poštuje takav novi standard.

 

Isto tako, zaposleni na kraju razvijaju samodisciplinu dok se bave drugim kaizen projektima i uče tako što obavljaju poslove kao što su eliminacija muda i vizuelni menadžment. Tako se samodisciplina pretvara u „svako radi svoj posao po pravilima koja su dogovorena.“ Samodisciplina je prirodan nusproizvod bavljenja gemba kaizen aktivnostima.

 

 

Ovaj tekst je preuzet iz knjige “Gemba Kaizen”, Masaaki Imaija. Masaaki Imai je najveći svetski ekspert za implementaciju kaizena, kao i osnivač Kaizen Instituta koji posluje u preko 60 zemalja sveta, a od 2015.godine i u Srbiji. Knjigu možete naručiti preko ovog linka. 

Gemba knjiga