- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

POGLED POSLODAVCA NA CV

Tokom 12 godina preduzetničke karijere zaposlila sam velik broj ljudi i za potrebe sopstvenih poduzeća, a i pomogala sam kolegama malim preduzetnicima da se snađu u istom.

Kad tek krenete u preduzetništvo mislite, objavio sam oglas, pa ima 350 000 nezaposlenih ljudi, naći ću nekoga, sigurno. Onda naučite da to nije baš tako. O tom potom, ostavljam to stručnjacima za ljudske resurse.

h

CV

h

Puno bi se dalo pisati i reći na ovu temu. Istina, ima svakakvih poslodavaca, imaju nerealna očekivanja, traže puno, daju malo ili ništa itd, ali to je druga tema. Ovaj puta koncentrisaću se samo na pogled sa strane poslodavca prilikom odabira prijavljenih kandidata na temelju CV-ja i molbe, s namerom da ovo možda nekom pomogne. Ono čega nismo svesni ne možemo niti promijeniti, zar ne?

Pre svega na konkursu obično tražim uz CV i molbu. Minimalno to, ponekad i nešto više, u drugom krugu. Ali na početku to dvoje – CV  i molbu ili motivaciono pismo.

h

Biranje ljudi

j

U molbi bih voela (to i jasno navedem u oglasu) da pišu samo dve stvari – zašto mi (dakle zašto želite svoj radni dan provoditi kod nas) i zašto vi (zašto da od stotine drugih kandidata odaberemo vas). Ne ponovo CV nego samo to dvoje.

h

CV - predaja

h

Ja lično prvo čitam molbu – ako u njoj osetim zašto, strast i energiju, otvaram CV da vidim ima li osoba potrebne formalne uslove. Ako nema molbe (jasno sam je tražila u oglasu) retko čitam sam CV.

Prijave koje su forward, naslovljene na drugu firmu, a ne ovu koja je dala oglas, bez imena i prezimena, razni formati dokumenata koji se ne mogu otvoriti, samo pokazuju s koliko se pažnje kandidati prijavljuju na konkurs. I završavaju u delete.

Moja bi sugestija bila i ujednačiti fontove, koristiti privatne mailove koje u nazivu imaju ime i prezime, a ne neke sexy nadimke, i ako koristite slike neka to ne budu s raznih žurki, venčanja, krštenja i sl. Ako još sve bude gramatički i pravopisno tačno, super. Sve to utiče na utisak, hteli mi to ili ne.

Sve je u životu prodaja.

Slanje CV-ja i molbe je prvi korak u kom trebamo prodati sebe da nas se pozovu na intervju, a tamo imamo drugi zadatak, ali prvo moramo doći do prvog intervjua. Srećno svima koji su u ovom trenutku u potrazi za poslom.

Izvor: Kristina Ercegović