- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

OVE KOMPANIJE ŽARE I PALE (kompanije sa najvećom prodajom u 2013.godini)

 

U nastavku je pregled kompanija koje su ostvarile najveću prodaju u Srbiji u 2013.godini. Prve tri kompanije (NIS, EPS, FIAT) zajedno imaju skoro 6 milijardi EUR prihoda, odnosno 35%.

 

MCB TOP 300
                                                      MCB TOP 300

 

 

Svi podaci dobijeni su iz publikacije TOP 300 za 2013. godinu koju je objavio NIN (www.nin.rs). NIN je dobio podatke od Agencije za privredne registre (www.apr.gov.rs) , odnosno završnih računa kompanija. Podaci se odnose na 2013. godinu.