- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Ove kompanije zapošljavaju! (kompanije koje su zaposlile najviše radnika u 2013. godini)

 

U nastavku je pregled kompanija koje su zaposlile najveći broj radnika u 2013. godini.

Fiat je sa 1.870 novih radnika prednjačio u zapošljavanju. Slede ga AMASIS sa 814 i NELT sa 805 novo-zaposlenih.

 

MCB Top 300
                                                                       MCB Top 300

 

 

Svi podaci dobijeni su iz publikacije TOP 300 za 2013. godinu koju je objavio NIN (www.nin.rs). NIN je dobio podatke od Agencije za privredne registre (www.apr.gov.rs) , odnosno završnih računa kompanija. Podaci se odnose na 2013. godinu.