- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Ove kompanije otpuštaju! (Kompanije koje su u 2013. godini otpustile najveći broj radnika)

U nastavku je pregled kompanija koje su smanjile broj radnika u 2013. godini. Broj otpuštenih radnika je izračunat kao razlika između broja radnika na kraju 2013.godine i broja radnika na kraju 2012.godine.

 

 

MCB TOP 300
MCB TOP 300

 

Svi podaci dobijeni su iz publikacije TOP 300 za 2013. godinu koju je objavio NIN (www.nin.rs). NIN je dobio podatke od Agencije za privredne registre (www.apr.gov.rs) , odnosno završnih računa kompanija. Podaci se odnose na 2013. godinu.