Mikrokrediti otvaraju nova radna mesta, Svetlana Žikić, Controlling menadžer, Mikro razvoj

Mikrokrediti otvaraju nova radna mesta, Svetlana Žikić, Controlling menadžer, Mikro razvoj

Svetlana Žikić

Mikrokreditiranje postoji u Evropskoj uniji već desetak godina i prepoznato je kao dobar alat za kreiranje poslova, što doprinosi smanjenju socijalnih kategorija građana sa državnih budžeta. Ovde se primarno radi o samozapošljavanju preduzetnika koji pokreću i razvijaju svoje biznise od kojih izdržavaju porodice i doprinose javnim finansijama plaćanjem poreza. Tvorac mikrokredita je Muhammad Yunus, ekonomista iz Bangladeša koji je za doprinos mikrokredita u borbi protiv siromaštva 2006. godine dobio Nobelovu nagradu za mir.

Evropska komisija je preduzela nekoliko inicijativa nakon 2007. godine u cilju promovisanja efekata mikrofinansiranja, prvenstveno u cilju smanjenja nezaposlenosti i ekonomskog razvoja država. Definisali su da se mikrokreditom finansiraju mikro-preduzeća i mali neregistrovani biznisi, ali i osnovne životne potrebe građana, što je nakon finansijske krize u EU potpuno dobilo legitimitet. Potencira se dvostruki značaj mikrokreditiranja: pored zapošljavanja i podsticanja preduzetništva, postoji i socijalna dimenzija koja se odnosi na uključivanje nezaposlenih i drugih osetljivih grupa (kao što su mladi, migranti, etničke manjine, stariji od 55 god, neregistrovani) u društvene tokove. Mikrokreditiranje uključuje i besplatno savetovanje klijenata.

Svetlana Žikić, Controlling menadžer, Mikro razvoj

Svetlana Žikić, Controlling menadžer, Mikro razvoj

Često se kao korist mikrokreditiranja pominje i finansijska inkluzija. Komercijalni bankarski sektor ne kreditira, niti pokazuje interes ka kategorijama građana koje smo naveli zbog većeg rizika i skupljeg, i vremenski zahtevnijeg procesa odobravanja i praćenja kredita. Postoji svega nekoliko banaka koje su razvile program mikrokreditiranja. Češće je ipak da se ovom aktivnošću bave mikrofinansijske institucije (MFI) koje imaju različite pravne oblike i koje su pokazale sposobnost da odgovore na potrebe tržišta. Ima primera i da banke ulažu u kapital MFI i time mikrokreditiranje adresiraju na institucije koje to rade po proverenim mikrofinansijskim praksama, ili postoje modeli saradnje gde u procesu učestvuju fond, banka i MFI, sa jasnom podelom uloga i rizika, kao u Nemačkoj, ili Italiji. Šansa za razvoj novih oblika poslovanja i prostor za saradnju sa bankama je i u digitalizaciji ekonomije u EU i tu se poslednjih nekoliko godina ostvaruje značajan napredak.

Mikrokreditiranje je uključeno u različite strategije i programe EU do 2020. godine. Cilj je smanjenje nezaposlenosti budžetskih rashoda i deficita, ali i stvaranja ekonomski nezavisnih građana. Imamo situaciju da je Evropska komisija prepoznala prednost profilisanih institucija koje se ovim poslom bave na kvaltetniji način od banaka i time daju veći doprinos društvu. U cilju promocije ove godine je 20.oktobar proglašen prvim evropskim danom mikrofinansiranja; obeležen je u Briselu, ali i u članicama evropske mikrofinansijske mreže, svakako i u Mikro razvoju.

Državna politika u Srbiji još nije prepoznala značaj mikrokreditiranja. Ona se ne vodi u pravcu podrške mikro i malim preduzećima, a posebno ne ide u prilog ljudima koji imaju potencijal da sami pokrenu i razviju biznis; mladim ljudima na početku karijera, ili starijoj populaciji koja je izgubila posao. Postojeći državni programi nemaju širu primenu i ne daju vidljive rezultate.

U Srbiji imamo tri mikrokreditne institucije, koje ovaj posao rade od kraja 90-tih. Međutim, uslovi su sve teži jer nema zakonske regulative koja to omogućava, i to je naš najveći izazov. Pored toga, ne postoje banke etičkog profila kao što je nemačka GLS ili italijanska banka Etica sa kojima bi mikrofinansijske institucije ostvarile partnerstvo povoljno za društvo, klijente, banku i sopstveno poslovanje. Tako da ovaj sektor u EU raste i sve je bolji, dok se u Srbiji poslednjih godina urušava. Postoji studija iz 2014. godine koja analizira ponudu i potencijalnu tražnju. “Gap” je okvirno 50% u 2013. godini, odnosno naše tri MFI, uz banke koje imaju u svom portfoliju mikrokredite i državni programi pokrenuti u tu svrhu, ne pokrivaju ni pola potreba na tržištu. Ovde apstrahujemo koliko se podaci koji su uzeti za analizu zaista odnose na mikrokredite, u smislu svrhe, ciljnih grupa i impakta.

Aktuelna situacija u sferi mikrofinansiranja je da imamo ogroman potencijal na tržištu, ali zbog zakonskih ograničenja ne možemo da ga iskoristimo.

Jedna od bitnih stvari je transparentnost koju je EU osigurala putem dokumenta European Code of Good Conduct for Microcredit Provision, koji reguliše poslovanje i kontrolu ovih institucija po EU standardima. To je dokument koji uključuje sve poslovne aspekte nebankarskih MFI (upravljanje, rizike, izveštavanje, informacioni sistem, odnos i zaštitu klijenata). Za sada se institucije dobrovoljno opredeljuju za prihvatanje ovih pravila, ali je to preduslov za apliciranje za EaSIProgram. On je namenjen mikrokreditiranju sa ciljem zapošljavanja i socijalne inkluzije. Naše tri institucije imaju jednaku šansu da apliciraju za ovaj program od kada je Srbija zemlja kandidat za članstvo u EU.

Mikro razvoj u kome radim ima donatorsko poreklo ali  je od 2004. domaća institucija, koja radi po srpskim zakonima. Kako ne možemo da kreditiramo direktno, ostvarivali smo različite modele saradnje sa bankama, u skladu sa Zakonom o bankama. Ovim načinom poslovanja dodatno se poskupljuje kredit za krajnjeg korisnika jer imamo više aktera u poslu i tehnički i operativno nam se duplira posao.

Česta primedba koja se upućuje MFI su više kamatne stope, ali tako je svugde u svetu, jer je proces skuplji, a kredit rizičniji. Tako je u Nemačkoj godišnja kamata  u bankama 4%, u MFI je 8%. Slično je u Italiji, Finskoj…

MFI u EU retko su samoodržive, odnosno dobijaju dotacije od osnivača i iz raznih programa. Ipak, cilj im je da dostignu samoodrživost, što neke danas racionalnom organizacijom uspevaju.

Autor teksta je Svetlana Žikić, Controlling menadžer, Mikro razvoj.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina 06.

Autor

Svetlana  Žikić


3 Komentara

 1. Branko :
  16.02.2016 u 00:34|Permalink

  Profesor Dr Muhamed Yunus je americki djak.
  Doktorirao je na tezi pokretanja malih domacih preduzeca sa pocetnim kapitalom od 100 $.
  Sto je za privredu u Bangladesu izvodljivo te je 2006. g.
  dobio Nobelovu nagradu.

  • Svetlana Žikić :
   04.08.2016 u 14:55|Permalink

   To je bio početak mikrokreditiranja i on jeste dobio Nobelovu nagradu za svoj koncept kreditiranja kojim je uspeo da pomogne velikom broju svojih siromašnih zemljaka da započnu posao. Evropska i naša priča su nešto drugo, samo je cilj isti – ukljućenje u ekonomski život i u društvo nezaposlenih i marginalizovanih, kao i siromašnije populacije koja kreiranjem posla za sebe, često i porodicu, obezbedjuje sebi prihod, zapošljava se i odvaja od državnog budžeta.

 2. Zeljko :
  25.08.2018 u 11:33|Permalink

  Cudi me kako postovana kolegica ne spomenu razvoj i postignuca MFI sektora u bliskom susjedstvu, u BiH tokom proteklih 20 godina. Da ne spominjem mogucnosti prenosa iskustava.

Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina