- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

(MCB Video) Šta je Bilans stanja?

 

Bilans stanja je pregled Sredstava, Obaveza i Kapitala kompanije na jedan određeni dan (obično je 31.12)

 

Postoje 4 finansijska izveštaja:

 

U ovom video klipu objasniću ti glavne delove Bilansa stanja. Bilans stanja se na engleskom zove Balance Sheet.

U Bilansu stanja postoje 3 glavna dela:

 

1. Sredstva se dele na 2 glavna dela:

 

Kupci su recivables ili debtors.

Zalihe su inventories, stocks.

Obrtna sredstva se često zovu working capital, short term assets, non-current assets.

Osnovna sredstva se zovu i fixed assets, long term assets, non-current assets, CAPEX (Capital expenditures).

 

2. Obaveze (liabilities) se dele na:

 

3. Kapital je (bukvalno!) matematička razlika Sredstava i Obaveza. No, hajde da i njega podelimo na tri osnovna dela:

 

U nastavku pogledaj i video klip sa objašnjenjem: Šta je Bilans stanja?

Ako budeš imao neko pitanje… just shoot!

(bukvalni prevod je “pucaj” no nadam se da si razumeo preneseno značenje  :) )