- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

[MCB Video] Prodaja-cross selling (vezana prodaja)

 

Došli ste u Mekić. Naručili ste ono što ste želeli. Mislite da ne želite više ništa da kupite. Koliko puta ste u McDonald’s-u čuli pitanje “A da li ste zainteresovani i za pitu?”.

Odgovor je 99.9%.

 

 

Ono što prodavci McDonald’s-a dobro znaju da rade je Cross selling ili vezana (unakrsna) prodaja. Pa, hajde da vidimo šta ustvari znači izraz Cross selling (vezana prodaja).