- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Koliko se plaća porez na dobit u Srbiji?

 

Često me polaznici na treningu pitaju o Porezu na dobit:

E, pa hajde da kratko objasnim ključne stvari.

Porez na dobit plaća KOMPANIJA, a ne pojedinac. Kompanija je d.o.o., dd… ili ono što mi obično zovemo “pravna lica”. Građanin (pojedinac) plaća porez na dohodak (12%, 14%) i to su dve potpuno različite stvari

STR (kiosk, kafić…) ne plaća porez na dobit, oni plaćaju porez na dohodak. STR je “pravno lice” međutim tretira se kao “građanin” a ne kao korporacija.

Porez na dobit u Srbiji je 10% i to je izuzetno niska stopa. Prosečna stopa u EU je 24% (vidi sliku) a u SAD i Švedskoj se kreće i 30% – 50%. Mi često kažemo da je Švedska “socijalna država” – u prevodu, njihove kompanije plaćaju visok porez na dobit :)

 

 

 

 P) Zašto je porez na dobit nizak u Srbiji?

O) Da bi država Srbija privukla investitore. Jednostavno.

 P) Da li to znači da ISTA kompanija u Nemačkoj plati porez 40% a u Srbiji 10%?

O) Da, upravo tako. U Nemačkoj će kompaniju  “odrati” sa porezom na dobit, a mi smo “poreski raj” :)

P) Pa zašto onda kompanije ne ulažu novac u Srbiju?

O) Porez na dobit je samo jedan aspekt poslovanja (i to ne mnogo bitan :(. Mnogo je bitnije TRŽIŠTE, uslovi poslovanja, sigurnost ulaganja, kvalitet (a ne cena) radne snage, politička stabilnost, bla, bla, bla…

P) A gde je najmanji porez na dobit u svetu?

O) To su tzv. off-shore zone (“ostrva”, Kipar, Malta, Sejšeli, Delaware i slično…). Tu je porez na dobit 0% ili 1%. U prevodu, koliko god napraviš profita – to ostaje (uglavnom) tebi.

P) Da li kompanija u Srbiji  zaista plaća porez po stopi od 10%?

O) Ne. Obično se plaća još manje – 3% do 5%. Po završetku godine, predaje se obrazac PB 1 (poreski bilans 1) kao i PDP (porez na dobit preduzeća). U tom obrascu kompanija obračunava koliko ZAISTA treba da plati. Može se dogoditi da kompanija ima poreske olakšice i da plati 3% umesto 10%.

P) Zašto se plaća manje od 10%?

O) Postoje poreske olakšice. Najbitnije su:

Postoji posebna metodologija za obračun (zato su poreski konsultanti skupi), no ovo su tri glavne odbitne stavke.

Ako zapošljavate nove ljude – platiće manji porez na dobit.

Ako investirate – platićete manji porez na dobit.

Ako otvorite novu fabriku u Bosilegradu – platićete manji porez na dobit.

P) Ako kupim kola, da li ću platiti manji porez na dobit?

O) Možda.

Ako kupiš teretna kola (kamion, van, kombi i slično) to se smatra INVESTICIJOM U SVRHE POSLOVANJA i imaš pravo da odbiješ porez na dobit.

Ako kupiš putnička kola (bilo koja vrsta, može i jugić od 4.000€) to se ne smatra investicijom u svrhe poslovanja i NEMAŠ pravo da odbiješ porez na dobit.

P) Ali to je nepravda! Moja kompanije je trgovačka, imam 60 komercijalista na terenu i njima trebaju PUTNIČKA KOLA (npr. Škoda Fabia) za POSLOVNE SVRHE! Ne može komercijalista da vozi kamion na terenu ?!?

O) Žao mi je, život je surov. A i Dinkić (ministar finansija) je surov – putnička kola ne možeš da odbiješ od poreza na dobit.

Da, može. Kao što postoje poreski podsticaji (gornji pasus), tako postoje i poreske “kazne”. Država te kažnjava i obračunava ti dodatno porez na dobit ako plaćaš:

P) A da li može plati i više od 10%?

O) Da, može. Kao što postoje poreski podsticaji (gornji pasus), tako postoje i poreske “kazne”. Država te kažnjava i obračunava ti dodatno porez na dobit ako plaćaš:

 

Zakon je dosta detaljan (20-ak strana), no ovo su glavne “kaznene” mere.

P) Da li kompanija (tajkun :)) može da napravi profit (npr. 10 miliona EUR) a da ne plati porez?

O) Da, to se redovno događa. Ako kompanija ima poreske olakšice, ne mora da plati porez na dobit.

P) Pa, zar to nije loše za državu?

O) Jeste. I nije.

 

Loše je jer država nema poreza na dobit.

Dobro je, jer kompanija razvija biznis, ostaje profitabilna, zapošljava nove ljude.

 

Porez na dobit je jedan od načina kako država privlači INVESTITORE.