- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Koji su zadaci controllera?

Controller ima široki spektar zadataka koje treba da obavi kako bi uspeo da informiše, planira kontroliše i savetuje menadžment kompanije.

 

to do

 

Način na koji controlleri obavljaju svoje zadatke zavisi od ličnosti menadžera, ali i od situacije u kojoj se nalazi. Uloga controllera može biti u preuzimanju nekih od zadataka menadžera, usavršavanje znanja menadžera, ali i ograničavanje njegovog ponašanja.

 

1. PREUZIMANJE ZADATAKA

 

drop_burden_a

S obzirom da su glavne kompetencije menadžera usmerene na poslovnu perspektivu i ispunjenju kompanijskih ciljeva, uloga controllera je da rastereti menadžera preuzimanjem nekog od njegovih zadataka. Ovde nema mesta pridikama zašto nešto nije urađeno kako treba, niti treba zalaziti dublje u raspravu o rezultatima koji su nastali zbog neispunjavanja obaveza. Cilj controllera je da se zadaci obave što je efikasnije moguće.

 

2. USVAJANJE NOVIH ZNANJA

 

Neki menadžeri nisu upoznati sa svim poslovnim alatima i implikacijama koje njihovo korišćenje ostavlja za sobom. Može se desiti npr. da osoba koja je radila na razvoju proizvoda, na osnovu svog tehničkog znanja postane menadžer. Kako ovde controller može pomoći menadžeru? Na primer, može ga upoznati sa funkcionisanjem obračuna neto sadašnje vrednosti. Controller je u obavezi da obezbedi efikasno i efektivno ispunjavanje zadataka. 

 

net-present-value

 

 

3. OGRANIČAVANJE MENADŽERA

 

Pojedini menadžeri su više okrenuti ostvarivanjem sopstvenih ciljeva, pre nego kompanijskih. U ovakvoj situaciji pravo i obaveza controllera je da utvrdi koji su skriveni motivi menadžera, i da ograniči uticaj menadžera ukoliko primeti da je njegovo ponašanje suprotno od očekivanog. Na controlleru je da prepozna situaciju u kojoj se našao njegov menadžer, i dokle je stigao sa ispunjavanjem zadataka.

 

My-Personal-Goals

 

Situacije u kojima se menadžeri mogu naći su:

 

Za svakog controllera je najvažnije da prepozna situaciju u kojoj se njegov menadžer radi. Controlleri su pomalo kao prodavci. Prema svakom od menadžera trebaju definisati potpuno drugačiji pristup – svojstven samo njegovoj ličnosti, znanjima i potrebama.

 

Izvor: WHU – Otto Beisheim School of Management