- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Kako davati feedback zaposlenom?

 

“Ništa dobro ne može se desiti kada izostanu povratne informacije”

Steve Armstrong, Kelly Services

 

Prvo možemo da se pitamo koliko nam znači da dobijemo povratnu informaciju o svom radu, razvoju, doprinosu u onome čime se bavimo. Meni je to veoma važno , zato valjda i pišem o ovome, a možda zato što sam upravo dobila jednu koja mi je napravila zaokret u poslu :)

Preko LinkedIna se nedavno razvila diskusija na temu zašto zaposleni odlaze.

Ne kažem da se firme napuštaju zbog nedobijene informacije, već da je povratna informacija ključni aspekt upravljana ljudima koju rukovodioci često ne primenjuju – a to je i najčešć razlog napuštanja posla.

Nekada je grub komentar kolege ili šefa značajniji za zaposlenog nego izostanak komentara. Izostanak feedbacka dovodi zaposlenog do osećanja da radi “uzalud”, da je neprimećen, da ga izbegavaju i da je čak (uz još druge oblike ponašanja) žrtva mobinga.

Razmena povratnih informacija u profesionalnom okruženju predstavlja osnovnu komunikaciju između kolega i poslovnih saradnika. Povratne informacije dolaze i od klijenta i od kupca. Mogu da dolaze od banke, od agencije za zapošljavanje, agencije za nekretnine, od profesora , od psihoterapeuta, lekara, advokata , HR sektora… setite se samo čiji ste feedback čekali :)

Sve su to situacije u kojima je bitno biti Smooth Operater u komunikaciji.

 

 

Mogu slobodno reći da sam imala iskustvo da budem uz direktore (smooth operator) koji imaju prirodan osećaj (ili nazovimo to socijanom inteligencijom, diplomatskim veštinama) da saopšte čak i neprijatne informacije tako da zaposleni izlaze sa sastanka motivisani, sa uvidom kako da budu bolji u poslu i šta dalje treba da rade. Isto tako, imala sam priliku da slušam direktora firme koji daje feedback zaposlenom koji nakon toga odlazi na bolovanje sa kog se vraća na višu poziciju – ali u drugoj firmi.

Možete da pitate kolegu, menadžera, direktora koliko često daje feedback zaposlenima. Vrlo retko ćete dobiti konkretan odgovor. Ukoliko je informacija pozitivna, većina će uraditi to adekvatno i sa zadovljstvom. To nije slučaj sa negativnom, koju će odlagati ili najčešće neadekvatno saopštiti primaocima. Menadžeri, kao i većina nas ne uživa da budu nosioci “loših vesti”, pa ih ili izbegavaju ili iskrivljeno saopšte, dok primaoci postavljaju odbrambeni štit.

Šta se u stvari podrazumeva pod feedbackom?

Feedback je u stvari vrsta komunikacija u kojoj dobijamo informaciju o nekim aspektima našeg ponašanja.

Ukoliko želite da se razvijate i napredujete kao menadžeri, onda je potrebno da imate povratne informacije i da znate kako da ih saopštite i primite.

Zašto su povratne informacije važne?

 

Moje iskustvo sa performans appraisalom ili bilo kojim vidom ocenjivanja i davanja feedbacka je da utiče na razvoj i usavršavanje zaposlenih , a na kraju krajeva i na motivaciju i radni moral.

 

KADA SE DAJU POVRATNE INFORMACIJE?

Prilikom odlučivanja o tome kada treba dati povratnu informaciju potrebno je biti fleksibilan i svestan situacije.

Ponuditi povratnu informaciju u sledećim situacijama:

KAKO PRUŽITI FEEDBACK?

Prilikom pružanja feedbacka važno je da povratna informacija bude usredsređena na budućnost i da odaberemo pitanja kojim ćemo moći da se pozabavimo ponovo u nekom trenutku kasnije. Na primer, ako je neki oblik ponašanja ili postupak bio ispoljen samo jednom, možda ne bi trebalo da mu pridajemo poseban značaj .

Važno je stvoriti otvoreno radno okruženje, a primalac da bi prihvatio povratnu informaciju mora imati svest da mu tu informaciju saopšava pouzdana osoba sa kredibilitetm.

 

KAKO SE PRIPREMITI ZA SASTANAK?

 

Naravno ukoliko vidimo da se odvija pozitivna promena potrebno je da pokažemo da smo svesni toga. Ukoliko primalac feedbacka ne pokazuje promene u ponašanju takođe postoje načini kako da se reaguje , ali za to u ovom blogu nemamo prostora, a vi pažnje :)

Možemo sada da vidimo samo još par saveta, tj koraka u reagovanju za one koje primaju povratne informacije:

Unapred razmotriti temu razgovora, sakupiti dodatne argumente i informacije. Pripremimo se dokle smo spremni da prihvatimo uverenje drugih i da se menjamo.

Slažem se da je ovo lako reći, ali ne i uraditi. Ipak možemo se smiriti i pažljivo slušati sagovornika uz pokušaj da razumemo sa kog stanovišta nam govori, a da ne budemo defanzivni , već da damo odgovor i jasno obrazložimo stav.

Treba imati u vidu da je proces davanja i primanja povratnih informacija dijalog izmedju dvoje ili više ljudi. Tu svi učimo.Naš dodatni odgovor ili argument može da izmeni zaključak i doprinese boljem rešavanju problema

Na osnovu dobijenih informacija mozemo videti sta mozemo da naucimo , da primenimo i usavršimo.

Generalno gledano povratna informacija treba da bude najlakši, najednostavniji metod u podizanju produktivnosti rada. Povratna informacija je pravo osveženje za zaposlene, a nije skup toolsa.

 

 I, na kraju. Poslušajte šta Mick Jagger ima da kaže na temu “Miracle Worker” !