- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

HR controlling – Zaposlite boljeg od sebe!

Zaposleni su srce svake kompanije i osnova njenog uspeha. Iz tog razloga rešili smo da 17. ICV sastanak posvetimo upravo ovoj temi – zaposlenima, naravno u skladu sa controlling filozofijom. 17. ICV sastanak na temu “HR controlling” održan je 20.11.2014. godine u hotelu Zira. Na sastanku je prisustvovalo 50 controllera i HR menadžera.

Controlleri

HR controlling

Govornici na sastanku bili su:

Milica Altgelt, Bojan Šćepanović, Marija Švigir (i Bojanova baba Milijana)

Milica Altgelt, Bojan Šćepanović, Marija Švigir (i Bojanova baba Milijana)

Sastanak je otvorio Bojan Šćepanović. Bojan je u uvodnom delu objasnio da je controlling proces koji se sastoji od tri koraka:

Iako je controlling najčešće vezan za finansijske ciljeve, u poslednjih dvadeset godina kompanije se sve više okreću i drugim ciljevima, a to su: kupci, procesi i ljudi. Sistem koji razmatra ova četiri cilja (finansije, kupci, procesi i ljudi) nazivamo Balanced Scorecard . Fokus sastanka bio je na ciljevima oko Human resources (ljudi).

Bojan Šćepanovic, direktor Menadžment Centra Beograd i predsednik ICV Srbija

Bojan Šćepanovic, direktor MCB Menadžment Centra Beograd i predsednik ICV Srbija

Bojan je, kao i obično, bio veoma kreativan u svojim prezentacijama. Njegove poruke su bile veoma jasne i konkretne.

HRControlling.jpg

Nakon uvodnog dela usledilo je vrlo zanimljivo upoznavanje. Svaki učesnik je dobio za zadatak da se predstavi ukratko svom paru, a nakon toga je usledilo i zajedničko predstavljanje svakog para publici.

Upoznavanje
 

Posle upoznavanja usledila je prva kafe pauza, gde su controlleri imali priliku da nastave sa druženjem.

Druženje za vreme pauze

Druženje za vreme pauze

Milica Altgelt, HR controller Crnogorskog Telekoma, predstavila se publici nakon prve pauze. Milica je govorila o KPI-evima koji se koriste prilikom merenja efikasnosti zaposlenih za ispunjenje korporativnih i ličnih targeta. U korporativnom smislu KPI može biti:

 Kada govorimo o ličnim targetima, KPI-evi mogu biti:

Milica Altgelt, HR controller, Crnogorski Telekom

Milica Altgelt, HR controller, Crnogorski Telekom

Ono što je važno istaći jeste da HR Controlling treba da ima funkciju HR menadžmenta da bi bio efikasan. Od HR direktora se često zahteva da opravda svaki euro uložen u zaposlene, što se često naziva investicijom. Kako se vraća ova investicija može se izračunati na osnovu sledeće formule:

 ROI= (Revenue – Non Personnel Costs) / Personnel Costs

Takođe, moguće je meriti i zaposlene u eurima, odnosno koliko vam zaposleni donose i kakav je njihov učinak. Ovaj indikator se zove HCVA Human Capital Added Value:

 HCVA = Revenue – ( Total costs – Personnel Costs)

Formula

Formula

HR Controlling treba da pruži temelj za izgradnju strategije kompanije. Jasno zacrtana strategija mora da bude predstavljena svim zaposlenima. Milica je istakla da u njenoj kompaniji strategiju moraju da razumeju i sprovode svi – od portira do izvršnog direktora.

Takođe, Milica savetuje da ako ste okrenuti kompanijskom boljitku i zajedničkom uspehu, zaposlićete bolje od sebe. :)

 MCB blog-ICV Srbija-Milica Altgelt 1

Nakon još jedne pauze učesnicima se predstavila i Marija Švigir. Marija je vodila publiku kroz case study Pivara. Cilj studije slučaja bio je da se na osnovu vizije kompanije, odrede odrede strateški ciljevi vezani za zaposlene, KPI-evi kao i konkretne akcije.

Svetlana Rajačić i Marija Švigir

Svetlana Rajačić i Marija Švigir

Sve fotografije sa sastanka možete pogledati na ICV fejsbuk stranici.

Do kraja godine planiramo još dva ICV sastanka sa sjajnim temama:

Očekujemo vas.  :)

Autor teksta je Bojana Pejčić, konsultant, MCB Menadžment Centar Beograd.