- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Da li ste perfekcionista ili mikromenadžer?

 

Poznato je da svakome od nas godi kada mu neko kaže da je perfekcionista. Obično se iza toga kriju pohvale za predan i dosledan rad. Ali, da li je baš tako? Da li je neko time hteo da nam kaze da se optrerećujemo nepotrebnim detaljima. Da li je ustvari rečenica: ’’Ti si perfekcionista’’ u prevodu: ’’Ti si jedan običan dosadnjaković koji gubi energiju na detaljima a pored tebe se dešava cunami koji ti ne vidiš jer se bavis nebulozama.’’

 

Perfekcionista ili mikromenadžer

Mikromenadžer će za sebe uvek reći da je perfekcionista ali perfekcionista nije mikromenadžer. Da malo elaboriramo ko su jedni a ko drugi.

 

manager

 

 

U menadžmentu pojam mikromenadžmet se odnosi na stil rukovodjenja koji ima za rezultat insistiranje na detaljima ali i insistiranje na potpunoj kontroli zaposlenih. Jasno je da ovakav stil ima vrlo ograničene rezultate. Možda i nema potrebe previše objašnjavati ali praksa je pokazala da fokusiranje na nebitnim detaljima vodi projekte i aktivnosti u ćorsokak. U svakodnevnom poslu, od pravog menadžera se očekuje da razdvoji bitno od nebitnog. Mirkomenadžeri uglavnom insistiraju na detaljima koji vode u odlaganje odlučivanja, delegiranja a potpuno ’’otkače’’ ako se neka odluka donese bez njihovog znanja. O mikromenadžmentu su napisani mnogi radovi a i na internetu se moze pročitati šta je mikromenadžment i kako on utiče na preduzeće. Ono što je vrlo opasno to je zloupotreba ovakvog načina rukovodjena koja ima za cilj da se zaposleni oseća loše i nesposobno a naravno ima kao krajnji rezultat prekid radnog odnosa.

 

Perfekcionisti su nešto drugačiji. Njima jesu bitni detalji, ali oni koji vode ka uspešnom završetku posla. Perfekcionista sebi postavlja jasne ciljeve sagledavajući celu sliku. Ono sto perfekcionistu izdvaja od mikromenadžera je upravo sposobnost da na pravi način projekat privede kraju. Perfekcionista neguje najviše standarde u poslovanju i orjentisan je na rezultate.

 

Postoje tri glavne odlike perfekcionizma:

 

download (4)

 

Najuspešniji menadžeri su upravo oni koji uspevaju da kombinuju razne stilove upravljanja. Oni koje ne možete svrstati ni u jednu grupu već ih jednostavno nazivate ljudima koji donose rezultate.

 

Koji je vaš stil ?