- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

DASHBOARD KROZ POWER BI Miloš Cvetković, stariji konsultant, MCB

DASHBOARD KROZ POWER BI

Milos Cveetković, MCB

Milos Cveetković, MCB

 

Miloš Cvetković je trener i stariji konsultant u Menadžment centru Beograd, od 2015. godine. Objašnjava proces Dashboard-a.

Ranije su se Dashboard-i kreirali u Excel-u kombinovanjem različitih tabelarnih i grafičkih prikaza podataka u Excel Sheet-u. Bilo je bitno da ti izveštaji budu na jednom listu papira, da budu pregledni i da budu interaktivni. Interaktivnost se postizala VBA programiranjem i dodavanjem interaktivnih komandi što je ceo ovaj proces činilo jako komplikovanim. U suštini, proces izveštavanja ili izrade Dashboard-a možemo podeliti u tri faze:

U prvoj fazi ovog procesa se za uvoz i transformaciju podadaka koristi Power Query. O njemu je bilo reči u jednom od prethodnih brojeva Controlling magazina. Za kreiranje relacione baze podataka u Excel-u se koristi Power Pivot. Dok su se za kreiranje Dashboard-a koristili obični grafikoni. Međutim, sve ove alate i kompletan proces izrade Dashboard-a možete uraditi kroz Power BI.

Power BI je prisutan nekoliko godina i konstantno se menja i dorađuje, u smisli dodavanja novih opcija i poboljšanja. U okviru Power BI možete da uvozite i transformišete podatke iz različitih izvora (više Excel sheet-ova, sve Excel fajlove iz jednog foldera, itd). Ukoliko imate nekoliko jednobraznih tabela koje morate da konsolidujete svake nedelje ili svakog meseca možete kroz Power BI slično kao i kroz Power Query da konsolidaciju uradite za nekoliko sekundi.

 

Slika 1

Pojedina ERP rešenja i CRM softveri već imaj opciju za kreiranje Dashboard-a. To dovodi do toga da u CRM-u imate jedan Dashboard, a u finansijama drugi. Power BI ima opciju povezivanja sa različitim softverima i SQL bazama. Tako da možete iz sektora finansija da dobijete podatke o planu prodaje i ostvarenoj prodaji, a iz CRM-a da „izvučete“ podatke o konkurenciji, tržištu i Forecast-ima sve ove podatke prikažete na jednom Dashboard-u kroz Power BI. Ovaj spisak izvora podataka na koji možete da se povežete se povećava svakih nekoliko meseci.

 

Slika 2

Nakon što „uvezete“ podatke iz različitih izvora i kreirate relacije, odnosno relacionu bazu podataka, sledeći izazov je da kreirate kalkulacije u okviru baze podataka. Slično kao kod Power Pivot-a u okviru Power BI možete da koristite i DAX funkcije u novim kolonama ili da kreirate mere (Measure). Jedan od jednostavnijih primera je množenje količine iz jedne tabele (tabele prodaja u ovom primeru) i prodajne cene iz relacione tabele (tabela proizvodi). Prilikom ovakvih kalkulacija morate da koristite funkciju RELATED kao na slici 4.

 

Slika 4

Na taj način ste postigli da dobijete vrednost po fakturi, odnosno kompletan promet. U ovakvim sličajevima se takođe koriste kalkulacije prodajne cene i različitih vrsti rabata u različitim vremenskim periodima. Pored ovih kalkulacija između kolona u okviru Power BI imate i opciju dodavanja nove kolone. Ova opcija se najčešće koristi za dodavanje takozvane vremenske tabele za filtriranje.

Slika 5

 

Pored ovih opcija koje pomažu da se sve tri faze u procesu izrade Dashboard-a urade na jednom mestu. Prave koristi Power BI se ogledaju u mogućnostima distribucije Dashboard-a i interaktivnosti samih grafikona. Jednostavnim logovanjem sa bilo kog računara možete videti Dashboard i koristiti interaktivne komande na njemu. Naravno ukoliko vam je dozvoljen pristup. Takođe, postoji i android aplikacija na kojoj možete da pratite KPI-jeve na telefonu.

U ovom jednostavnom primeru je prikazano tržišno učešće po regionima, učešće proizvoda u prodaji i prodajni trend po kvartalima u protekle tri godine. Klikom na prvi grafikon i odabirom nekog od regiona filtrira se kompletan izveštaj.

 

Slika 6

 

Jedan ovakav izveštaj sa dobro pripremljenim i povezanim podacima u narednom trenutku (sledeće nedelje ili meseca) potrebno je samo osvežiti (Refresh). Svi podaci su nakon tog trenutka dostupni menadžerima. U nekim sličajevima se na sastancima koristi umesto Power Point-a, zato što jednostavnim kliktanjem po grafikonima dobijate nove stranice izveštaja ili prikaze po pojedinačnim kategorijama i vremenskim periodima. Sve ovo navedeno Power BI alat čini savršenim alatom koji olakšava radi analitičarima i controllerima, ubrzava prenošenje informacija ka menadžerima i daje nove mogućnosti za pristup podacima.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina #13. Ceo magazin možete pročitati na ovom linku.