- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

ŠTA PREDSTAVLJAJU OBAVEZE U BILANSU STANJA? (www.mcb.rs/free)

Liabilities je oznaka za sve obaveze u Bilansu stanja. Postoji i reč debt, koja se odnosi samo na finansijske obaveze.

Obaveze se mogu podeliti po svrsi:

Obaveze se mogu podeliti i po ročnosti :

Što se tiče dugoročnih obaveza, u srpskim kompanijama 90% tih obaveza predstavljaju krediti i lizing. U svetu, dugoročne obaveze sadrže i obveznice, obaveze prema penzionim fondovima i slično. Ponekad se u dugoročnim obavezama mogu pronaći i ukalkulisavanja accruals za rezerve, moguće štete, garancije i slično.

Liabilities (obaveze)_1_(R)

Primer
Telekom Srbija ima sledeću strukturu obaveza na dan 31. 12. 2009. godine

 Liabilities (obaveze)_2_(R)

Ovaj tekst je preuzet sa linka www.mcb.rs/free. Kompletan tekst u štampanom obliku možeš pronaći u knjizi “Biblija controllinga”, Bojana Šćepanovića koju možeš kupiti klikom OVDE.