Da li vredi ulagati u ljude? – Sanja Jevđenijević (VP of Human Resources and Organizational Development), Delhaize Srbija

Da li vredi ulagati u ljude? – Sanja Jevđenijević (VP of Human Resources and Organizational Development), Delhaize Srbija

IMG_7691

Sanja Jevđenijević otkriva nam da je jako bitno da radite ono što volite, smatra da je idealna pozicija svaka ona na kojoj može da se raste i napreduje i otkriva svoje tajne za uspešan balans porodičnog i privatnog života.

IMG_7691

Posao

Kompanija Delez Srbija konstantno raste, a trenutno zapošljava skoro 12.000 ljudi, jedan je od pet najvećih poslodavaca u zemlji i „broj 1“ je kada govorimo o tržišnom učešću u maloprodaji. Po čemu se izdvajate od ostalih brendova i formata?

Snagu naše kompanije čine naši ljudi. Svesni smo da su samo zdravi, srećni i posvećeni ljudi osnov za dugoročni rast i razvoj. Mi ulažemo u naše zaposlene u kontinuitetu tokom cele godine, pružamo šansu mladima koji su na početku svoje profesionalne karijere, a poslu pristupamo svakog dana sa mnogo integriteta. Zato verujem da je dobar rezultat koji kompanija postiže u stvari rezultat posvećenosti kolega, kao i kulture koja se temelji na kompanijskim vrednostima.

Vi ste potpredsednica Sektora ljudskih resursa i organizacionog razvoja i rukovodite velikim timom. Na koji način je organizovan taj Sektor i kako Vaše odluke utiču na poslovanje kompanije?

Snaga mog tima, različite uloge i odgovornosti koje imamo reflektuju se u kreiranju našeg dugoročnog opredeljenja da doprinesemo tome da naši zaposleni vole ono što rade. Obezbeđujemo talente za danas i sutra, razvijamo sposobnosti, ulažemo u znanje i karijeru. Prepoznajemo, nagrađujemo i kreiramo jake veze između naših lidera, zaposlenih i naših potrošača. Gradimo kulturu u kojoj računamo jedni na druge, i tako zajedno donosimo svežu inspiraciju za bolji život – što je i svrha postojanja naše komapanije.

Delez Srbija ima jednu neobičnu vrednost – humor – što je inače i vrednost MCB-a. Na koji način humor prožima vaš svakodnevni rad?

Meni lično humor jako prija, a činjenica da radim u kompaniji koja neguje ovu vrednost daje mi dodatni elan i motivaciju u svakodnevnom poslu. Humor kao naša vrednost predstavlja niz ponašanja koja doprinose pozitivnoj radnoj atmosferi i optimizmu. Važno nam je da zajedno proslavimo svaki uspeh, a humor vidimo kao element koji će da utiče na dobre i pouzdane odnose među kolegama. Samo ukoliko volimo svoj posao i ukoliko naš radni dan čine dobri odnosi sa kolegama i trenuci kojih se sećamo sa osmehom na licu, možemo da budemo sigurni da smo na pravom mestu.

Kao potpredsednica za HR, Vi najviše doprinosite kreiranju korporativne kulture. Koliko je ona važna za ravoj kompanije?

Korporativna kultura i principi na kojima ona počiva predstavljaju osnovne stubove poslovanja i izuzetno su važni za rast i razvoj kompanije. Važno je da naše kolege svakog dana žive tu kulturu i da su njihove poslovne odluke zasnovane na njenim principima. Delez Srbija je deo internacionalnog lanca Ahold Delhaize koji posluje u jedanaest zemalja i okuplja više od 375.000 saradnika. Upravo vrednosti kao što su integritet, smelost, timski duh, brižnost i humor spajaju sve zaposlene i čine da lokalna tržišta budu povezana u jednu porodicu. Svoju ulogu i ulogu mog tima prvenstveno vidim u građenju čvrstih veza i odnosa među kolegama, stvaranju pozitivne radne atmosfere, i obezbeđivanju inkluzivnog okruženja koje uvažava različitosti.

Pokrenuli ste akcije „Leadership Development Program“ i „Management Development Program“ u cilju razvijanja zaposlenih u lidere. Da li možete da nam date više informacija o tim programima?

U našoj kompaniji ulaganje u ljude je najvrednija investicija i zaista se trudimo da različitim razvojnim programima podstičemo njihovo usavršavanje. Management development program (MDP) i Leadership development program (LDP) samo su neki od programa koje realizujemo.

MDP kreiran je u cilju ojačavanja i razvijanja menadžera kroz sadržaje koji su u vezi sa njihovim aktuelnim razvojnim potrebama. Program podstiče razmenu i interakciju među učesnicima na sličnim nivoima odgovornosti. Kroz niz tema i radionica, učesnici nadograđuju svoje veštine i kreiraju lične razvojne ciljeve.

LDP predstavlja kombinaciju treninga, radionica, foruma i konkretnih zadataka koji prate i podržavaju razvoj liderskih kompetenci tokom perioda od godinu dana. Osim toga, u cilju razvoja kompetenci, učesnicima programa ponuđena je i mogućnost individualnog koučinga i mentorstvo.

Osim ovih programa istakla bih još neke na koje sam ja lično veoma ponosna, kao što su Akademija za poslovođe i Internacionalni program za razvoj mladih lidera.

 

Delez Srbija je kompanija koja ima snažno razvijenu društvenu odgovornost. Na koje aktivnosti ste posebno ponosni?

Verujem da kompanija može da posluje dobro samo ukoliko dobro i čini. Društveno odgovorne aktivnosti deo su strategije održivog razvoja, i kompanija njima pristupa vrlo savesno. Odgovorno upravljamo otpadom i na taj način utičemo na zdravije i lepše okruženje u kojem poslujemo i živimo, a samo tokom prethodne godine reciklirali smo 10.000 tona otpada i najveći smo recikleri na tržištu. Ipak, posebno bih istakla projekat doniranja hrane, u koji je svakog dana uključeno oko 200 mojih kolega iz sistema. Tokom 2016. godine donirali smo 1.000 tona namirnica, a sarađujemo sa 60 humanitarnih organzacija. Delez Srbija je najveći donator hrane u zemlji i zaista sam ponosna na kolege koje realizuju projekat „Pomažemo da imaju i oni koji nemaju“, jer on obezbeđuje svakodnevni obrok za 8.000 ljudi i doprinosi rešavanju jednog od najvećih društvenih problema, kao što je siromaštvo. Osim svega navedenog, ponosni smo i na različite volonterske akcije tokom godine.

 

Posao u maloprodaji je težak („retail is detail“), a plate su male. Da li biste preporučili svojoj deci da počnu da rade kao kasirke ili magacioneri?

Moj savet je da se opredelite za posao u kojem uživate i koji volite. Moj pokretač i moja strast su ljudi i rad sa njima. A da je to pravi put, govori i moja lična karijera, a koju sam započela u prodavnici, rasla sam i razvijala se, i onda došla do pozicije potpredsednika kompanije  i člana Izvšnog odbora. Idem u susret petnaestoj godini u kompaniji, u njoj sam rasla i u njoj sam se razvijala. Smatram da uspeh proizilazi iz sopstvenog zadovoljstva, postignuća i prepoznavanja prilika koje su pred vama. Ono što je takođe važno, jeste da kompanija prepoznaje vaše potencijale i da nagrađuje vaš doprinos. Preporučila bih svakome, pa i svojoj deci, da izaberu okruženje u kojem će moći da rastu, razvijaju se i da daju najbolje od sebe.

 

U Srbiji je teško pronaći dobar kadar. S druge strane, često nam govore da smo mi najpametniji, najsposobniji, da smo bolji od drugih… Koji je vaš stav po tom pitanju, da li je lako pronaći dobar kadar u Srbiji?

Ukoliko vas tržište rada prepoznaje kao dobrog poslodavca, pronalazak adekvatnih kandidata je samo jedan u nizu faktora koji utiču na to da imate kvalitetne zaposlene. Mi našim razvojnim programima privlačimo one kandidate koji žele da rastu i da se razvijaju. Jako je važno da tokom selekcije kod kandidata prepoznate želju za učenjem i motivaciju, uklopivost u kulturu i kompanijske vrednosti, kao i strast prema poslu. Mi zaista imamo priliku da upoznamo izuzetne kandidate, ali svojom obavezom smatramo i njihovo usavršavanje i stalnu nadogradnju tokom karijere u Delez Srbiji.

 

Tema ovog broja je digitalizacija biznisa. Kako se Delez Srbija priprema za digitalizaciju? Da li će klasični formati, kao što je vaš, da odu u prošlost i da li ćemo sve kupovati preko Amazona?

Digitalizacija je danas prisutna u svim segmentima poslovanja, a kompanija Ahold Delhaize jedan je od globalnih lidera u online trgovini. Mi u Delez Srbija trudimo se da pratimo savremene trendove i da odgovorimo na potrebe potrošača u 21.veku na najbolji način. U julu mesecu implementirali smo SAP retail sistem, a kupovina namirnica putem Maxi online prodavnice odgovara na potrebe kupaca koji preferiraju kupovinu „na klik“. Kako istraživanja pokazuju da većina kupaca u Srbiji ipak i dalje preferira tradicionalni koncept nabavke, koji podrazumeva odlazak u supermarket, verujem da će klasični formati ostati relevantni tržišni igrači. Za one kupce koji vole brzu i jednostavnu kupovinu kreirali smo i mobilnu aplikaciju Maxi online prodavnice, ali i Maxi mobile karticu koja omogućava besplatne minute i internet saobraćaj. U narednom periodu nastavićemo da ulažemo u ovaj segment poslovanja, kao i da razvijamo digitalne kanale komunikacije naših brendova.

 IMG_7814

Controlling

Controlling je nemačka filozofija ostvarivanja ciljeva, koja se najčešće povezuje sa finansijama. S druge strane, u Nemačkoj je aktivno razvijen i HR controlling – ostvarivanje ciljeva u vezi za ljudima. Koliko je razvijen HR controlling u Delez Srbija? Koji su najšešći ciljevi u HR-u kojima težite?

Naš cilj su srećni i zadovoljni zaposleni koji rade u podsticajnom radnom okruženju. Dva puta godišnje sporovodimo istraživanje posvećenosti zaposlenih. Na osnovu rezultata koje dobijemo, imamo jasan uvid u stepen posvećenosti i zadovoljstva, a prema poslednjim rezultatima on iznosi 88 odsto. Ovaj rezultat je iznad proseka za sektor maloprodaje, a nama lično je motiv da znamo da smo na pravom putu i da u sledećem istraživanju ostvarimo još bolji rezultat. Osim posvećenosti, pratimo i različite indikatore u vezi sa razvojnim planovima zaposlenih, obukom, fluktuacijom, kretanjem personalnih troškova i slično.

Uspešnu kompaniju čine ljudi i na Vama je velika odgovornost prilikom selekcije kadrova. Po vama, koje kompetencije controller mora da ima da bi bio uspešan?

Za uspešno obavljanje svakog posla važna je motivacija, posvećenost i pozitivan pristup i uklopivost u okruženje. Kako govorimo o filozofiji koja je u tesnoj vezi sa postavljanjem i praćenjem ciljeva, dodatne karakteristike koje ova pozicija zahteva su jasne smernice, komunikacija, dobra metodologija i analitičan pristup.

Kao osoba koja je zadužena za donošenje strateških odluka, u svom radu se oslanjate na različite izveštaje. Po Vašem mišljenju, koje su tri ključne karakteristike dobrog izveštaja?

Da bi izveštaj bio dobar, on prvenstveno mora da odgovori na svoju svrhu, tačnije, mora da bude primenljiv i pouzdan. Osim toga, jako je važno da je metodologija na kojoj je zasnovan jasna i precizna, a dobar izveštaj mora da obuhvati i sve parametre koji će biti od pomoći za analizu, evaluaciju i donošenje odluka.

U misiji controllinga navedeno je: „Controlleri su biznis partneri menadžerima u ostvarivanju ciljeva“. S druge strane, i HR posmatra sebe kao biznis partnera menadžeru za razvoj liderstva. Koliko su controlling i HR slični i/ili različiti?

Činjenica je da su i controlleri i zaposleni u ljudskim resursima podrška kolegama u ostvarivanju boljih rezultata. Sličnost je i u fokusu na rezultate, ostvarivanju ciljeva i unapređenju procesa i metodologija.

Controlleri aktivno učestvuju u procesu definisanja ciljeva za kompaniju (strateško planiranje, operativno planiranje i budžet). S druge strane, HR aktivno učestvuje u procesu definisanja individualnih ciljeva za zaposlene (performance management). Koliko se prepliću ova dva procesa, odnosno kakva je saradnja između controllinga i HR-a kod vas?

Naša svrha je da zaposleni vole ono što rade i samim tim smo u čvrstoj vezi sa saradnicima u celoj organizaciji. Naravno, ima i dosta procesa, projekata i inicijativa u kojima smo više ili manje povezani. Sama postavka ciljeva koji se prate tokom cele godine jeste zadatak za kompletan menadžment. Svesni smo da su za dobre poslovne rezultate i postizanje ciljeva potrebni i zaslužni svi. HR ima značajnu ulogu u postavci godišnjih ciljeva, zajedno sa svim ostalim učesnicima u procesu. Takođe, jako smo upućeni na controlling i u upravljanju budžetom personalnih troškova, koji u svim kompanijama ima značajan udeo u ukupnim troškovima. Osim zarade, zaposlenima nudimo i dosta pogodnosti koje su deo ovog budžeta. Danas Delez Srbija ima skoro 12.000 zaposlenih u maloprodaji, distributivnom centru i službi podrške, i zato je neophodna dobra saradnja i sinergija svih poslovnih procesa, kako pri obavljanju svakodnevnog posla, tako i pri pristupu strateškim inicijativama kompanije.

 

Lično

Vaša pozicija podrazumeva konstantnu interakciju sa ljudima. Često ste u prilici da slušate različita iskustva kako u životu, tako i na poslu. Kako se opuštate posle napornog radnog dana?

Upravo su ljudi ti koji mi daju energiju i koji me inspirišu. Različitost je dragocenost i ona nam dozvoljava da i sebe upoznamo na bolji način i da sagledamo život iz drugačije perspektive. Opuštam se u druženju i vremenu provedenom sa porodicom i pozitivnim ljudima. Volim da čitam, gledam filmove, idem u pozorište i kad god mogu, otputujem negde… U mojoj porodici svi su sportisti, a ja uživam u navijanju.J

Uspomene sa putovanja i upoznavanje različitih kultura su bogatstvo koje oplemenjuje čoveka. Kada biste mogli da promenite mesto boravka, koja bi to destinacija bila i zašto?

Često putujem, i zbog posla a i privatno, i imala sam priliku da upoznam različite ljude i kulture. Moj izbor za život bi mogla da bude Barselona. Osim jedinstvene arhitekture, kulture i klime, fascinira me i to što duh različitih gradova možete da prepoznajete u celinama Barselone. Čini mi se da u jednom gradu imate i Menhetn, Rovinj, Veneciju i pomalo Beograda.

Vi ste sa svojim suprugom u vezi skoro 30 godina i imate dvoje sjajne dece. Koja je tajna uspeha tako duge veze i uspešne porodice? Kako „rukovoditi“ mužem? Kako „rukovoditi“ decom?

Uklopiti dinamičan posao i porodicu je najveći izazov za savremenu ženu. U svojoj porodici i svom partneru nalazim podršku i naiskrenije kritičare. Ljubav, razumevanje i kompromis su recept za dugoročni sklad i vezu.

Važno je da zadržite svoj identitet i da sačuvate intiman prostor za male stvari koje vas usrećuju. Ako deci dajete dobar primer, ako im pružate nesebičnu ljubav i podršku, onda će i oni jednog dana biti uspešni i zadovoljni ljudi. Moja porodica je temelj mog uspeha.

Jedno od Vaše dece je sjajan košarkaš i studira u SAD. Koje su tajne roditeljstva – dobra selekcija (RS), razvoj (TD), ocenjivanje (PM), nagrada (CB) ili nešto treće?

 

Uloga roditelja je najveća odgovornost koju vam život podari i tu se greške ne praštaju. Ja sam svoju decu vaspitavala da budu samostalni i odgovorni za svoje postupke. Neretko sam zbog posla malo vremena provodila sa njima i zbog toga sam se često preispitivala da li im posvećujem dovoljno vremena. S druge strane, ponosna sam jer su od mene dobili vetar u leđa i snagu da sami donose odluke i da smelo idu kroz život. Moj sin je otišao iz zemlje sa 16 godina, to je bila njegova odluka. Moja uloga je bila da imam poverenja, da ga podržim na tom putu, što sam i učinila. On je danas uspešan student i sportista. Čini mi se da je danas naša veza još čvršća. Ponosna sam podjednako na oboje, na njihovu samostalnost i odlučnost kojom koračaju kroz život i grade svoju budućnost.

Vi se bavite HR-om a završili ste Mašinski fakultet. Da li poželite ponekad da se vratite nacrtnoj geometriji, mašinskim konstrukcijama… ili je lepše raditi sa ljudima?

Završila sam mašinski fakultet i to mi je dalo dimenziju racionalnosti i logičnog pogleda na svet, što je neophodno za bavljenje savremenim biznisom. S druge strane, moja energija je oduvek bila okrenuta ka ljudima i interakciji sa njima. Volim promene i rad sa ljudima, i to je bio inicijalni razlog da započnem karijeru u okruženju u kojem su promene konstantne i u kojem je mogućnost interakcije, građenja odnosa i učenja iz različitih kultura nemerljiva. Kada nešto radite iz srca, posvećeno i sa voljom da u tome uspete, kada verujete u to, uspeh i ljubav prema poslu će neminovno doci. Moj pokretač su upravo pozitivne promene u ljudima i njihovim životima. Kada to doživite, onda ono što radite postaje više nego posao. Postaje vaša strast i ljubav koju svakodnevno živite.

Na razgovoru za posao HR profesionalci postavljaju različita pitanja da bi saznali nešto o kandidatima. Hajde da i mi postavimo neka lična i neobična pitanja: Kako bi Sanju opisali zaposleni, a kako suprug, deca i komšije?

Posvećena, smela, dosledna, zahtevna, brižna ….

 

Imate li neki savet za uspeh?

Kakvu god prepreku da imate ispred sebe, idite joj u susret sa pozitivnim stavom, jasnom motivacijom i ciljem. Izađite iz svojih komfornih zona i idite napred. Najgore što može da se desi jeste da nešto ne uspe ili da ne funkcioniše, ali vaš uspeh će doći i iz činjenice da ste probali. Nemojte žaliti za propuštenim prilikama.

Autor

Sanja  Jevđenijević


3 Komentara

 1. Pera Peric :
  25.10.2019 u 22:45|Permalink

  Kultura u maxi- ju je nepoznata pojava. Bebe sa tatama i Manama cekaju na red. Beskurpulozni ljudi nece da ih propuste. Beba place. Roditelji pokusavaju da izdrze slepilo prodavacica koje su zauzete seljakanjem kupaca na drugu kasu, jer su napravile gresku pri naplati Romkinji …
  Na drugom mestu setaju okolo izmedju polica a na kasi ” slucajno” dzeparoske prave guzvu i iza ledja kradu..
  Pobogu , zar vi me zaradjujete nasom kupovinom? Gubite musterije, gubite zaradu i pokazujete svoje lice prema najmladjim beogradjanima i nasim gostima

 2. Bg :
  25.10.2019 u 22:50|Permalink

  Ima li vece nehumanosti od bahatog ponasanja prema deci??! U tom slucaju nek ostanu bez musterija, sta nas brigade.

 3. Professor :
  25.10.2019 u 23:00|Permalink

  Svojom kupovinom ulazemo u vase ljude, kako menadzere tako i prodavce. Kad se ovako ponasaju moze se zakljuciti da se to ne isplati. Pa pa proste tete i cike.

Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (393)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina