Controlleri su biznis partneri – Intervju sa Slobodanom Žepinićem, Finansijskim direktorom Henkel Srbija

Controlleri su biznis partneri – Intervju sa Slobodanom Žepinićem, Finansijskim direktorom Henkel Srbija

CONTROLLERI SU BIZNIS PARTNERI – INTERVJU SA SLOBODANOM ŽEPINIĆEM FINANSIJSKIM DIREKTOROM HENKEL SRBIJA

Slobodan Žepinić (Henkel Srbija) stekao je desetogodišnje iskustvo radeći na vodećim pozicijama u finansijama i controllingu, a od 2012. godine je u kompaniji Henkel Srbija i to na poziciji finansijskog direktora. S obzirom na to da je jedno vreme bio menadžer controllinga u stranoj kompaniji, ne čudi što Henkel Srbija veliki značaj posvećuje upravo ovom segmentu.

 

Slobodan Žepinić, finansijski direktor Henkel Srbija

Slobodan Žepinić, finansijski direktor Henkel Srbija

 

Kako je organizovan controlling u Henkelu?

Organizovan je tako da finansijski controlling pripada odeljenju finansija, dok biznis controlling pripada poslovnim jedinicama koje vode posao. Finansijski controlling u kompaniji Henkel Srbija ima dva zaposlena, a to su menadžer controllinga i controller. Oni prate ukupne finansijske performanse preduzeća, kao i poslovnih jedinica, pripremaju finansijske izveštaje i zaduženi su da zajedno sa direktorima poslovnih jedinica i biznis controllerima pripreme i realizuju proces budžetiranja, kao i da prate rezultate i njihovo usaglašavanje sa budžetom.

Controlling menadžer direktno odgovara finansijskom direktoru, ali postoji i regionalni controlling tim koji im pomaže da izvrše neophodne promene i poboljšaju sistem planiranja i izveštavanja koji se sprovodi u svim zemljama u isto vreme. Controlling u Henkel Srbija kvalitativno se ne razlikuje od controllinga u Henkelu u drugim zemalja, jer svi radimo i funkcionišemo na isti način.

 

Kako sarađujete sa menadžerom controllinga?

Svi smo jedan tim. Moje mišljenje je da, da bismo imali dobar controlling, prvenstveno moramo imati dobre izvore podataka, odnosno, da računovodstvena funkcija mora dobro da obavi svoj deo zadatka. Ja funkcionišem tako da kad god imamo izazov pred sobom, okupimo se svi zajedno – menadžer controllinga, menadžer računovodstva i ja – i tada raspravljamo o konkretnom izazovu koji je pred nama. To je recept koji kod nas već dugo vremena daje rezultate, jer svako posmatra stvari iz svog ugla, odnosno doprinosi odlukama na specifičan i sebi svojstven način. Konkretna saradnja sa šefom controllinga je u tome da kontinuirano komuniciramo o raznim pojedinostima kao i o strateški važnim stvarima, jer smo prilično brza kompanija i konstantno se menjamo.

 

Da li imate neke zajedničke odgovornosti?

U suštini, finansijski direktor je nadređen šefu controllinga po kompanijskoj hijerarhiji, tako da sve što radi menadžer controllinga ujedno je i odgovornost finansijskog direktora. Naši ciljevi uvek moraju biti isti. Kada je pred nama neki izazov trudimo se da sagledamo situaciju iz što više uglova, kako bismo doneli što kvalitetniju i efikasniju odluku – to je naš recept koji daje dobre rezultate.

 

Koliko sektor controllinga pomaže pri donošenju odluka?

Controlling je zapravo presek aktivnosti menadžera i controllera.

Controller je zadužen za transparentnost informacija, daje usluge informisanja i savetovanja menadžmenta. Na kraju, menadžer je dužan da donese odluku jer je on i odgovoran za određeni biznis. Zvanični podaci su uvek oni podaci koji dolaze iz controllinga i mišljenje controllera je veoma relevantno kada se donose određene odluke. Naravno, controller mora da dostavi jasne i tačne podatke, kao i informacije. Takođe, mora jasno i precizno da prezentuje informacije, kao i da da jasne predloge. Controller mora da bude ubedljiv u svom prezentovanju informacija i predloga. Controller je veoma važan i u upravljanju rizicima u kompaniji, a s obzirom na to da smo mi multinacionalna kompanija koja posluje na svim meridijanima, upravljanje rizicima je veoma važan segment naših poslovnih zadataka. Tu ja vidim veliku važnost i značaj controllinga i čini mi se da je ovaj deo prilično zanemaren u domaćim kompanijama.

 

Koje su kompetencije važne za controllera?

Controller mora da bude pouzdan i da daje blagovremene i tačne podatke i informacije. To često zna da bude veoma stresno i zato oni moraju da budu efikasni i produktivni a istovremeno i smireni i staloženi, kako ne bi dolazilo do propusta i grešaka. Controller mora dobro da poznaje finansije, biznis kompanije u kojoj radi, računovodstvo (moje mišljenje je da moraju da znaju barem principe računovodstva i osnovne šeme knjiženja), Microsoft Excel, BI tools kao i poslovno-finansijski sistem u kojem rade. U poslednje vreme mi radimo na tome da controlleri postanu biznis-partneri i dosta ulažemo u to da controlleri shvate da nije dovoljno da pripreme izveštaj, urade budžet i slično, već da predlažu biznisu potencijalne prilike koje uoče i da obrazlože zašto nešto treba promeniti, da budu ubedljivi prilikom izlaganja, da kao ambasadori pozitivnih promena suštinski pomažu menadžerima, da kontrolišu poslovne procese i daju svoje predloge za unapređenje i poboljšanje procesa, a samim tim i da utiču na poboljšanje poslovnih rezultata.

 

Slobodan Žepinić, finansijski direktor Henkel Srbija

 

Kako vidite budućnost controllinga i controllera u Srbiji?

Smatram da domaći controlleri imaju neophodna finansijska i tehnička znanja, mada se controlling alati razvijaju neverovatnom brzinom. Zato nijednog trenutka ne smemo da se zaustavimo u tom procesu kontinuiranog razvoja i spoznavanja novih, boljih i kvalitetnijih alata. Ono na čemu generalno moraju da rade ljudi iz sveta finansija, jeste da postanemo biznis-partneri. Mi moramo da budemo sposobni da uverimo menadžere prvenstveno u ono što vidimo i znamo da treba da se uradi za dobrobit naše kompanije. Tokom svoje karijere primetio sam da su controlleri natprosečno inteligentni ljudi sa ne baš sjajnim prodajnim, prezenterskim i sposobnostima uveravanja, i zato je neophodno da se konstantno usavršavaju prezenterske sposobnosti. Ove godine u Henkelu smo napravili jedan upitnik u vezi sa controllingom, u kome svaki menadžer odgovarajući na stručno pripremljena pitanja daje svoje mišljenje o controlleru i njegovom radu, predloge za unapređenje saradnje… To je samo početak i ovakve akcije ćemo nastaviti da sprovodimo i u budućnosti, kako bismo poboljšali rad i rezultate a na kraju i vrednost controllera u okviru kompanije. Ipak, tradicionalne vrednosti controllera neće se promeniti, one su po meni conditio sine qua non, a to su pouzdanost, preciznost, pravovremenost, upornost, nezavisnost i dobra saradnja sa svima koji su na bilo koji način u vezi sa controllingom. Nadam se da će controlleri u Srbiji u narednih pet godina postati biznis-partneri u pravom smislu te reči.

 

 

Koji su najveći efekti, odnosno benefiti koje je controlling doneo vašoj kompaniji?

Ukoliko ulažete u obrazovanje i razvoj controllera, ukoliko kompanija ima jasnu viziju kako controlling treba da izgleda i koje su njegove funkcije, ukoliko je to odeljenje uistinu nezavisno, onda su rezultati zaista vanredni. To je slučaj u našoj kompaniji i ja sam veoma ponosan na controlling tim i celokupnu organizaciju controllinga u Henkelu globalno. Konkretni rezultati ogledaju se u tome da je plan, odnosno budžet, za sledeću godinu uvek pripremljen tokom septembra tekuće godine, izveštaji su spremni trećeg radnog dana u prethodnom mesecu za tekući mesec, planovi se revidiraju na mesečnom nivou, inicijativa od strane controllera o uštedama i optimizaciji procesa u kompaniji je neprocenjiva. Njihova funkcija da sve procese kontrolišu (direktno ili indirektno) zajedno sa menadžerima je veoma važna, jer oni su nezavisni i njihov jedini interes jeste optimizacija i povećanje efikasnosti kompanije.

 

 

Slobodno vreme

 

Da li imate neki hobi?

Volim da putujem, čitam, bavim se rekreativno tenisom, stonim tenisom, fudbalom, obožavam da skijam i trudim se da to radim redovno. Međutim, na prvom mestu su dečje aktivnosti, tako da je tatin red za sportske aktivnosti u kasnim poslepodnevnim časovima.

 

Putovanje koje pamtite?

Putovanje na Krf ovog leta sa porodicom i obilazak “Srpske kuće” u gradu Kerkira, kao i ostrva Vido.

 

Da li volite vino?

Da,veoma. Uglavnom samo vino i pijem od alkoholnih pića.Uz vino uvek ide dobro društvo, dobra hrana i lepa muzika.

 

Autor ovog teksta je Slobodan Žepanić, finansijski direktor, Henkel Srbija.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina 02.

Autor

Slobodan  Žepinić

Head of Finance

Henkel Srbija


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina