3D Mape: Novi alat za grafički prikaz geografske lokacije u excelu!

3D Mape: Novi alat za grafički prikaz geografske lokacije u excelu!

Formatiranje podataka

a

D Maps (PowerMaps) je alat za grafički prikaz podataka u odnosu na geografske lokacije na 3D modelu planete Zemlje. U pitanju je dodatak koji je od verzije 2016 postao sastavni deo Excel-a. Na osnovu podataka o lokacijama iz Modela Excel se povezuje sa Bing mapama i pronalazi geografske koordinate na osnovu kojih iscrtava grafikone za zadate izveštajne dimenzije, kao što su promet (suma iznosa ili suma količina), razlike u ceni…

Za prikaz podataka na 3D mapama iskoristićemo primer o prodaji pića u lancu maloprodajnih objekata. Najpre, potrebno je da klinemo na Insert traku alata, a zatim na dugme 3D Maps. U meniju koji se otvorio treba izabrati opciju Open 3D Maps i otvoriće se zaseban prozor, slično kao kada otvaramo Model podataka.

00143-1

Ovaj prozor ima samo jednu traku alata, gde su po grupama objedinjene opcije za rad sa 3D mapama. Sa leve strane se nalazi panel sa turama (Tour Editor). Svaki put kada pokrećemo PowerMaps mi ustvari kreiramo turu koja se sastoji iz jedne ili više scena. U centralnom delu prozora nalazi se 3D model planete zemlje. Sa donje strane se nalaze komande za kretanje i zumiranje pogleda. Njih ćete ponekad koristiti, ali ćete se češće služiti mišem za kretanje, a scroll dugmetom na mišu za zumiranje. Field list predstavlja listu raspoloživih polja, a Layer Pane je naziv kontrolnog panela sa desne strane koji dosta podseća na panel kod Pivot tabela. U njemu dodajemo slojeve (Layers) i vršimo manipulaciju sa njima. Takođe, ovde dodajemo i uređujemo elemente grafikona. Tour Editor, Field List ili Layer Pane se mogu sakriti ili prikazati klikom na odgovarajuću ikonici u okviru View grupe u Home traci alata.

00143-2

Hajde da napravimo jedan jednostavan grafikon! Najpre, potrebno je dodati dimenziju u polje Location, označeno žutom bojom u panelu sa desne strane. Ovde dodajemo polje koje sadrži geografsku lokaciju, kao što je naziv mesta, lokacije, države… Pre nego što dodate dimenziju ne bi bilo loše da je kreirate kao dodatnu izračunatu kolonu u Modelu podataka koja sadrži naziv mesta i naziv države. Na primer:

=Lokacija[MESTO]&“,“&Lokacija[DRZAVA]

Ovo je neophodno kako Excel ne bi pomešao lokacije. Verovali ili ne, postoji nekoliko Beograda na teritoriji SAD. Ako ne precizirate tačno da se radi o Beogradu u Srbiji može da se desi da Excel iscrta pogrešan grafikon. Ovako kreiranu dimenziju prevlačimo u polje Location, a zatim u meniju sa desne strane biramo opciju City kojom potvrđujemo da dimenzija sadrži nazive gradova.

Zatim, u polju Height biramo izveštajnu dimenziju koja se odnosi na visinu grafikona. To može da bude suma količina, suma iznosa, suma razlika u ceni itd. Polje Category se koristi za dodavanje dimenzije prema kojoj vršimo kategorizaciju podataka koje prikazujemo. Na primer, ako prikazujemo sumu iznosa ne bi bilo loše da ovde prevučemo dimenziju: KLASIFIKACIJA, ROBNA GRUPA, PRODAJNA GRUPA, PROIZVOĐAČ, ROBNA MARKA… Ovo je podatak na osnovu koga prikazujemo dodatne detalje u vezi zadate sume iznosa. U polje Time možemo da dodamo neku vremensku dimenziju ukoliko želimo da pravimo grafikon pregleda prodaje kroz vreme.

00143-3

Svaki grafikon može imati jedan ili više slojeva (Layers). Slojevi su zasebni grafikoni koji se nalaze jedan iznad drugog. Desno od naziva sloja nalaze se tri ikonice koje podsećaju na oko, olovku i krstić. Klikom na prvu ikonicu prikazujemo ili sakrivamo sloj, klikom na drugu menjamo mu ime, a klikom na treću možemo da ga izbrišemo. Ispod se nalazi grupa ikonica pomoću kojih možemo da promenimo tip grafikona. Podržani grafikoni su: kolone (Stacked & Clustered Column), mehurići (Bubble), toplotna mapa (Heat Map) i region (Region). Pri dnu panela se nalaze filteri (Filters) i opcije za podešavanje osobina sloja (Layer Options). Osobine sloja podrazumevaju boju svake od serija, relativne dimenzije grafikona, razmak između serija…

Kada kreiramo grafikon možemo da tu stanemo, ili da dodamo novu scenu iz menija New Scene u Home traci alata. Kada kreiramo više scena možemo da odredimo trajanje svake od njih, kao i način prelaza između scena, slično kao u PowerPoint prezentaciji. Pomoću opcije Create Video na kraju postoji mogućnost da napravimo video zapis u MP4 formatu.

U Home traci alata postoje još brojne korisne opcije. MapLabels koristi se za uključivanje ili isključivanje prikaza naziva mesta. U meniju Themes možemo da promenimo temu, koja utiče na prikaz 3D grafikona koji pravimo, a opcija 2DChart može da se iskoristi za transformaciju 3D u 2D mapu. U Home traci alata se nalaze i brojne dodatne opcije za sitna podešavanja konačnog izgleda grafikona, dodavanje oblika, dodatnog teksta…

a

a

Izvor: Excel kuhinjica

Autor

Gost 


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (302)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina