To Be, or not to Be – Kompanija Peštan predstavlja Business Intelligence SAP BO 4.0 je moćan controllerski alat

To Be, or not to Be – Kompanija Peštan predstavlja Business Intelligence SAP BO 4.0 je moćan controllerski alat

TO BI, OR NOT TO BI – KOMPANIJA PEŠTAN PREDSTAVLJA BUSINESS INTELLIGENCE SAP BO 4.0 JE MOĆAN CONTROLLERSKI ALAT.

 

Uvidevši da u eri ICT-a snažni poslovni softveri predstavljaju neophodan uslov, kako za operativnu efikasnost tako i za stratešku efektivnost, kompanija Peštan je 2010. godine implementirala SAP ERP. Instalirani su moduli MM (materijalno), PP (proizvodnja), SD (prodaja), WMS (skladište) i FI i CO (finansije i controlling). Danas za Peštan ne postoji dilema – Business Intelligence SAP BO 4.0 je moćan controllerski alat.

Mnoštvo podataka koje je potrebno pretočiti u kvalitetne informacije, kao osnov za dobre poslovne odluke, zahteva kvalitetne ljudske resurse širokog spektra znanja i oštrog poslovnog fokusa – vešte controllere. Odeljenje controllinga u Peštanu pripada sektoru finansija i sa svoja četiri člana fokus usmerava na:

 • redovno i ad-hoc izveštavanje menadžmenta
 • budžetiranje i praćenje ostvarivanja budžeta
 • praćenje proizvodnje i obračun cene koštanja, uključujući sve zavisne elemente tog procesa
 • analizu prodaje i profitabilnosti prodaje
 • upravljanje rizikom i potraživanjima kupaca
 • održavanje matičnih podataka controllinga.

Implementacijom SAP rešenja controlling odeljenju postali su raspoloživi svi zabeleženi podaci u poslovnim procesima kompanije, čime je dostignut primaran cilj postojanja kvalitetnih podataka. Razvojem funkcije controllinga stvorila se potreba za bržom obradom, jednostavnijim dolaskom do podataka, većom standardizacijom, sa krajnjim ciljem – manje utrošenog vremena za obradu a više za analizu podataka, interpretaciju i korišćenje. Kao odgovor na ovakve izazove odluka menadžmenta je bila da se implementira SAP-ov Business Intelligence alat, odnosno SAP Business Objects 4.0. alat za upite, izveštavanje i analize. Konsultant za implementaciju bila je beogradska kompanija ITBO IT Business Oriented.

Implementacija je trajala devet meseci; šest meseci efektivnog rada i tri meseca finog podešavanja sistema. Kako bi se identifikovali potrebni podaci započelo se od ključnih indikatora perfomansi (KPI) razvijenih u okviru istog projekta, kao nečega što želimo da izračunamo i posedujemo u obliku gotovog izveštaja. Zatim su definisani njihovi SAP ERP i/ili neSAP izvori podataka (Excel baze, drugi softveri…) i započelo se sa integracijom podatka u jedinstveni izvor podataka – skladište podataka (Data Warehouse). Tokom objedinjavanja podataka bilo nam je omogućeno da sprovedemo primarnu obradu podataka, sređivanje, filtriranje, mini-kalkulacije… Kao rezultat, dobili smo jedinstven izvor koji sadrži sve podatke za definisane KPI-jeve, ali i mnoštvo drugih podataka raspoloživih za obradu, a koji će naći primenu u daljem radu. Drugi krug kalkulacija urađen je u kasnijim fazama pri izradi izveštaja i pripremi novih mera (obrađenih ulaznih podataka).

 

Elementi BI (Business Inteligence)

Elementi BI (Business Inteligence)

 

Svi podaci iz izvornih baza podataka se tokom noći “prevlače” u BI bazu, da bi nam u 8.00 časova bili na raspolaganju, sa jasnim presekom stanja jučerašnjeg dana. Objedinili smo sve podatke iz poslovanja u jednu bazu (prodaja proizvoda, proizvodni nalozi, troškovi sa podacima o mestima i elementima troška, kartice kupaca, dobavljača, Excel budžeti, lokalni transportni softver…), a nakon ugrađenih kalukalcija dobili smo nove mere koje daju novu dimenziju objedinjenoj bazi i prošireni spektar korišćenja.

BI je omogućio tri osnovna načina korišćenja podataka:

 • Standardne izveštaje o ključnim indikatorima učinaka (KPI Izveštaji)
 • Kontrolne table (Dashboards) predstavljaju izveštaje prevashodno namenjen menadžmentu, koji na jednom mestu, sa grafičkom podrškom, prikazuju veliki broj informacija
 • OLAP kocke predstavljaju alat koji controllerima omogućava samostalno kreiranje izveštaja i analiza, koristeći uvučene podatke i izračunate nove mere

Osim navedenog, BI omogućava i kreiranje novih izveštaja, automatsko pokretanje izveštaja sa korisničkim parametrima, dostavu na imejl u tačno definisano vreme, grafičke i ad-hoc izveštaje sa novim kalkulacijama, uslovno formatiranje, sortiranje, filtriranje i još mnogo toga.

 

Pregled KPI Prodaje

Pregled KPI Prodaje

 

Podaci o prodaji, zajedno sa analizom profitabilnosti omogućili su, ne samo controllingu već i vlasničkoj i menadžerskoj strukturi, brz alat za analizu prodaje. Omogućeno je jednostavnije prikazivanje ostvarene prodaje, poređenje sa prethodnim godinama i budžetom, i to po različitim kriterijumima: tržišta, kupci, grupe proizvoda i pojedinačni proizvodi. Analiza profitabilnosti urađena je na nivou tri kontribucije (contribution margin), sa alokacijom svih troškova na najnižu jedinicu kupac-proizvod-mesec. Sve alokacije programirane su u okviru BI (raspodela prihoda, razbijanje zbirnih odobrenja na proizvode, alokacija transportnih troškova na proizvode, alokacija prodajnih, marketinških i svih drugih troškova) po ključevima koji su adekvatni Peštanu. Na taj način su na jednom mestu dostupni podaci o prodaji i profitabilnosti prodaje, sve do nivoa kupac-proizvod. Osim toga, u BI su uvučene i sve kartice kupaca, tako da su omogućeni podaci o stanju potraživanja na jedan dan, prosečnom potraživanju, prosečnim ponderisanim valutama za izdate, plaćene ili fakture u kašnjenju, kašnjenje kupaca, fakturisanoj vrednosti, prilivima i slično, što zajedno sa pregledima o vrsti i iznosu obezbeđenja kupaca (garancija, aofi, menica… ) predstavlja dobru bazu za upravljanje potraživanjima i rizicima naplate.

 

 

Pregled KPI Proizvidnje

Pregled KPI Proizvidnje

 

U BI proizvodni deo integrisali smo podatke iz SAP-a o potvrđenim količinama sirovina po radnim nalozima, satima zastoja, budžetiranim vrednostima i cenama koštanja iz Knjige materijala. Uz pomoć nekoliko “klikova” imamo prikaz vrednosti prerade sirovina po proizvodnim pogonima, po mesecima i po grupama proizvoda i njihove kumulativne vrednostima za tekuću godinu u odnosu na budžetirane vrednosti i vrednosti od prošle godine, kao i njihove trendove. BI nam daje i prikaz o zastojima u proizvodnji, ceni koštanja na nivou grupe proizvoda i na nivou meseca, poređenje stanja zaliha po grupama materijala u odnosu na vrednosti iz prošle godine…

Osim dve pomenute celine, BI obuhvata i podatke o logistici, finansijske racio brojeve, dashboard za top menadžment koji integriše informacije iz svih glavnih sektorskih izveštaja, kao i mnogo drugih informacija o poslovnim procesima.

Implementirani BI odmah je našao praktičnu primenu u svakodnevnom radu, tako da je instaliranje ovog sistema bilo apsolutno opravdano. Takođe se ističu i brzina, jednostavnost i tačnost kao njegove najveće prednosti, što ga preporučuje svim controllerima, menadžerima i drugim korisnicima.

 

Autor teksta je Danijela Popović, finansijski direktor, Peštan.
Tekst je preuzet iz Controlling magazina 02.

Autor

Danijela  Popović

Finansijski direktor

Peštan


3 Komentara

 1. Branko :
  22.12.2015 u 08:10|Permalink

  Ideja je dosta interesantnam mada je sve to trebalo utaditi u Aksesu koji podrzava rad sa bazama te to prevlacenje iliti grupisanje podataka u toku noci bilo bi izlisni, druga stvar Akses je preteca ili malo usporeniji rad sa bazama podataka i u mrezi mogu biti povezana do 15-tak korisnika

  • Djordje :
   10.08.2016 u 15:13|Permalink

   Poštovani Branko, da li mislite da je moguće Akses ,,nakačiti,, na celokupne SAP-ove baze podatke i da to funkcioniše bez ikakvih zastoja?

 2. Jovan Krstić :
  17.12.2016 u 12:03|Permalink

  Svaka čast ako ste SAP sve module implementiri za 6+3 meseci. Ovo sa aksesom ne bih preporučio kao standardni alat. Više pojedinačno za neke AdHoc analize…

Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina