STRATEŠKI CONTROLLING

STRATEŠKI CONTROLLING

Slide1

Menadžment Centar Beograd održao je 59. sastanak Kluba CFO & Controlling, 26. marta 2021. godine, online, preko ZOOM aplikacije na temu „Strateški controlling“. Sastanku je prisustvovalo više od 160 ljudi.

Na panelu smo imali dvoje sjajnih panelista:

Moderatori sastanka bili su:

Slide2

Kada se govorilo o Strateškom planu kompanije, od Vesne smo na panelu smo saznali da u MK Grupi postoji jedan integralni strateški plan. Takođe, imajući u vidu da se MK Grupa sastoji iz više divizija, postoji pojedinačni strateški plan za svaku poslovnu diviziju. Strateški plan se pravi za period od 3 do 5 godina. Format strateškog plana je Power Point prezentacija od 10-15 slajdova u kojima se navode zaključci izvučeni iz ogromne količine podataka. Vesna je konstatovala da bez strategije, budžet predstavlja zbir nekih nepovezanih brojeva.

S druge strane, saznajemo da je u ELNOS-u strateški plan ispisan do 2030. godine. Glavne ciljeve plana, između ostalih, čine pozicioniranje među velikim kompanijama u branši, održavanje i širenje internacionalnog tržišta i usmerenje prema dugoročnom profitabilnom rastu kompanija. Svake godine imaju skup menadžmenta svih kompanija u okviru ELNOS Grupe, na kojem se razrađuju strateške prognoze, sumiraju finansijski rezultati i predstavljaju planovi za naredni period.

Tokom diskusije, osvrnuli smo se i na dve grupe strategija koje postoje: strategija operativne efikasnosti i strategija diferencijacije.

Bratislav otkriva da se u ELNOS-u prema strategiji operativne efikasnosti, odlučuju da projekte koje ugovore završe na vreme uz konstantno ažuriranje dinamičkih planova. Kod njih se strategija diferencijacije ogleda u različitosti tržišta na kojima posluju, disperziji rizika, kao i širenje na novim poljima u branši.

Učesnici panela su se interesovali koje su ciljeve prvo realizovali u toku uspostavljanja strateškog controllinga, da li su to IT, organizacioni, finansijski, ili neki drugi.

Na ovo zanimljivo pitanje, Vesna odgovara da su definisani stubovi na kojima treba controlling da se bazira:

 1. Data Managment i jednoobraznost izveštaja;
 2. Upravljanje operativnim troškovima;
 3. CAPEX;
 4. Upravljanje rizicma;
 5. Analiza tržišta i konkurencije.

Postavljanjem ovih stubova dobija se Quick win, tako da ono što imaju „spakuju u određene fioke“ i tako posloženo automatizuju.

Na pitanje kako se procenjuje koliko controllera treba kompaniji, Bratislav odgovara da to zavisi od vrste i veličine kompanije, kao i kompetencija controllera. Njegovo lično iskustvo je da u ELNOS-u, na 11 država u koliko posluje grupacija, imaju 5 controllera. Bratislav kaže: „Nama je najbitnije da oni rade sinhronizano, da prate kompanije, u okviru tih kompanija imaju određene ciljeve i projekte po kojima rade.“ Takođe, saznajemo da je u ELNOS-u centralizovana struktura i da su izveštaji unificirani na nivou grupacije.

S druge strane, Bojan iz iskustva govori da je 1 controller dovoljan za 150 do 200 ljudi.

Još jedna praksa u MK Grupi je da se forecast radi 11 puta godišnje. Na kraju svakog meseca se radi Rolling forecast do kraja godine. Posle svakog meseca u sklopu mesečnog izveštavanja oni obavezno prave presek gde se nalaze u odnosu na budžet sa kumulativnim podacima, vodeći se suštinskim pitanjem gde će biti na kraju godine.

Na pitanje koji su glavni ciljevi i koje KPI-eve prate u strateškom planu, Vesna odgovara da su sa aspekta finansija to EBITDA, neto profit, smanjenje troškova, Cash Flow, neto dug… Sa stanovišta poslovnog partnera, to su: razvoj novih tržišta, novi proizvodi, smanjenje povrata i reklamacija, adekvatno struktuiranje proizvoda, itd. Zajednički KPI svima u MK Grupi je povećanje zadovoljstva zaposlenih koji se meri preko anketa. Takođe, preko KPI su definisani razvoji specifičnih veština koje su potrebne za određenu funckiju. U MK Grupi, glavni cilj controllinga je napraviti operativni plan obilaska kompanija i ulaženje dublje u znanje samih biznisa, kao i povezivanje realnog biznisa i brojeva.

2021-03-26_17-43-09

 

U ELNOS-u su operativni planovi na nivou od godinu dana. Bratislav otkriva da se nekada samo ugovaranja poslova traju i preko godinu dana, zbog specifičnosti projekata, zato se teži ka tome da operativni plan prati strateški, što omogućava stabilnost poslovanja. KPI kao što su profitabilnost, ulaganje u ljude i u imovinu, kao i nemerljivi ciljevi povezivanja produktivnosti i operativnog planiranja na samim projektima, planiraju da postignu kroz uvođenje digitalizacije na terenu.

Vesna kaže da se operativno budžetiranje u MK Grupi radi na godnu dana, a strateško na 5 godina, s tim da se radi Rolling update svake godine pred budžetski ciklus.

Bratislav preferira da prilikom budžetiranja trudi da povuče neku rezervu za neplanirane aktivnosti za iduću godinu.

Za nas u Menadžment Centru Beograd, uspeh je kada učesnici ponesu sjajnu energiju sa sastanaka. Naša misija je da je da jačamo controlling zajednicu, zato znamo da smo na pravom putu kada svako od učesnika nauči nešto novo, pokaže zainteresovanost i ponese sjajne utiske sa naših sastanka. Sastanci Kluba CFO & Controllinga iznova izazivaju takve utiske i na to smo ponosni.

Ceo snimak sastanka možete pogledati na našem You Tube kanalu: mcbbeograd.

 

Autor

Bojan  Šćepanović

MCB Menadžment Centar Beograd

063 7004 518


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina