Šta je FOREX (trgovanje valutama)?

Šta je FOREX (trgovanje valutama)?

ŠTA JE FOREX (TRGOVANJE VALUTAMA)?

 

Globalno finansijsko tržište stranih valuta (Foreign Exchange Market, Forex ili FX) omogućava jednostavnu kupovinu i prodaju stranih valuta. Predstavlja jedno od najvećih i najlikvidnijih finansijskih tržišta na kome učestvuju banke, centralne banke, finansijske institucije, vlade, korporacije, osiguravajuće kompanije, ali i individualni investitori.

 

112111_1246_TAJEFOREXT1.jpg

 

 

Tržište stranog novca je dostupno 24 časa dnevno osim vikendom, specifično je zbog velikog obima trgovanja, velike likvidnosti tržišta, globalne rasprostranjenosti, zbog velikog broja različitih faktora koji utiču na promene cena valutnih parova i mogućnosti da se koristi efekat poluge (Leverage). Na ovakvom tržištu, profit se ostvaruje kupovinom i prodajom valuta po različitom kursu.

 

Valute sa kojima se najčešće trguje na berzi stranih novca su:

 • Američki dolar,
 • Evro,
 • Japanski jen,
 • Britanska funta,
 • Švajcarski franak,
 • Australijski dolar,
 • Kanadski dolar,
 • Novozelandski dolar.

 

Tržište stranog novca je teško uporediti sa ostalim oblastima svetskih finansijskih tržišta najviše zbog velike osetljivosti na brojne faktore. Cene na tržištu stranog novca se konstantno menjaju. Promene deviznih kurseva obično su uzrokovane stvarnim novčanim tokovima tj. kurs se formira u zavisnosti od ponude i potražnje, ali isto tako devizni kursevi su veoma osetljivi na vesti iz oblasti ekonomije, politike kao i vesti o prirodnim nepogodama. Pošto ovakvo tržište nije centralizovano, izbegava se mogućnost uticaja centralnih banaka.

FOREX2

Trgovanje na tržištu stranog novca dostupno je 24 časa dnevno, osim vikendom. Po našem vremenu trgovanja počinu nedeljom u 22:00 a završavaju se petkom u 22:00. Glavni trgovinski centar nalazi se u Londonu, ali i Njujork, Tokio, Hong Kong i Singapur predstavljaju takođe važne centre preko kojih se vrši trgovina stranim novcem. Ovakvim rasporedom trgovinskih centara, omogućava se trgovanje 24 časa dnevno, trgovanje počinje u azijskim centrima, zatim trgovanje preuzima centar u Londonu, pa Njujork, a zatim ponovo Azija.

 

Valutni parovi

Na tržištu stranih valuta se trguje valutnim parovima, tj. vrši se konvertovanje jedne valute u drugu po različitim cenama. Na ovakvoj berzi, cena jednog valutnog para može više puta promeni vrednost roku od minuta. U periodima intenzivnih trgovanja, u roku od jednog minuta, cena može promeniti vrednost više desetina puta ili čak stotina puta. Promena cena kod većine valutnih parova prati se na četvrtoj (0.0001), a kod valutnih parova gde se trguje sa japanskim jenom prate se promene cena na drugoj (0.01).

 

Trgovanje na tržištu stranih valuta

Trgovanje na berzi stranog novca je specifično po visini iznosa kojima se trguje. Promene u kursu između dve valute su uglavnom relativno male, u nekim slučajevima cena se menja tek na trećoj, četvrtoj ili čak petoj decimali. Zbog toga, iznosi kojima se trguje treba da budu dovoljno visoki da bi se mogla ostvariti zarada na tako malim razlikama u ceni. Termin “Lot” odnosi se na iznos od 100,000 jedinica valute kojom se vrši trgovanje, a iznos kojim se vrši trovanje (Size) obično se izražava u broju uloženih Lot-a. Prilikom trgovanja na ovakvom tržištu, uobičajeno je da brokerske kompanije omogućavaju investitorima da trguju većim iznosima od onih koje imaju na računu, tj. da koriste efekat poluge (Leverage). Brokerske kompanije najčešće omogućavaju Leverage u odnosu 200:1, to znači da je moguće otvoriti pozicije u kojima su iznosi kojima se trguje i do 200 puta veći od trenutnog stanja na računu. Ukoliko je pozicija otvorena u skladu sa kretanjem cena na tržištu Leverage će znatno uvećati profit. Međutim ako se cena na tržištu kreće u suprotnom smeru od otvorene pozicije Leverage može biti uzrok velikih gubitaka, zbog toga se posebna pažnja mora posvetiti određivanju visini iznosa kojim se trguje.

 

FOREX4

 

 

Trgovanje na finansijskom tržištu predstavljaju niz uzastopnih operacija u kojima se vrši prodaja ili kupovina jednog od dostupnih valutnih parova po trenutnoj ceni na tržištu. Cilj trgovanja na ovakvom tržištu je da se ostvari zarada u razmeni valuta po različitim cenama. Jedna transakcija (trgovanje) na valutnom paru počinje otvaranjem pozicije (u smeru Buy ili Sell), a završava se zatvaranjem pozicije. Takva transakcija počinje otvaranjem pozicije tj. razmenom određenog iznosa jedne valute za odgovarajući iznos druge valute po ceni u trenutku otvaranja pozicije. Prilikom otvaranja pozicije, korisnik bira valutni par, vrstu transakcije tj. da li će izvršiti Buy ili Sell nalog (kupovina ili prodaja) i iznos kojim se trguje. Takva transakcija završava konverzijom valuta u suprotnom smeru, tj. zatvaranjem pozicije kada se dobijeni iznos druge valute konvertuje po ceni u trenutku zatvaranja pozicije u prvu valutu.

Ostvarena razlika između cena takve dve cene predstavlja profit ili gubitak na trgovanju. Pored razlike u ceni, visina profita (ili gubitaka) zavisi i od iznosa kojim se trguje. Na berzama na kojima se trguje akcijama, profit se ostvaruje kada se neka od akcija kupi po nižoj ceni a naknadno se proda po skupljoj ceni, dakle, da bi se ostvario profit potreban je rast cena akcija. Na berzi stranih valuta profit se može ostvariti prilikom rasta cena, ali isto tako i prilikom pada cena. Kod pozicija u smeru Buy, da bi se ostvario profit cena u trenutku zatvaranja pozicije treba da je viša od cene u trenutku otvaranja pozicije.

Na primer na valutnom paru EURUSD, ako je pozicija otvorena u smeru Buy po ceni 1.3603, i ako je pozicija zatvorena kada je cena iznosila 1.3663, u ovom ovom primeru je je razlika u ceni je pozitivna i u ovom slučaju profit iznosi 60 jedinica (Pips). U slučaju da je ovakvo trgovanje zatvorene po ceni nižoj od 1.3603 ovakva transakcija bi se završila sa gubitkom. Kod pozicija u smeru Sell je upravo obrnuta situacija, da bi se ostvario profit cena u trenutku zatvaranja pozicije treba da je niža od cene u trenutku otvaranja pozicije.

 

FOREX5

 

Formiranje cene valutnih parova

Devizni kursevi se formiraju u zavisnosti od očekivanja da se dogode promene na nekim od monetarnih tokova kao što su: rast bruto domaćeg proizvoda (GDP), inflacija, kamatne stope, budžeti, trgovinski deficit ili suficit, i drugi makroekonomski uslovi. Ponuda i potražnja za nekom valutom javlja se pod uticajem ekonomskih faktora, političkih faktora i tržišne psihologije:

Ekonomski faktori – ekonomski faktori se mogu pratiti preko ekonomske politike, državne strukture, centralnih banaka i drugih parametara koji se iskazuju preko ekonomskih izveštaja. Tržište obično negativno reaguje na povećanje deficita budžeta ili pozitivno na smanjenje deficita.

Politički faktori – unutrašnji, regionalni i međunarodni politički uslovi i događaji imaju veliki uticaj na tržište valuta. Politička nestabilnost može imati negativan uticaj na privredu nacije, a samim tim i na valutu te zemlje. Događaji u susednim zemljama ili regionu mogu imati pozitivan ili negativan uticaj i na valute ostalih zemalja.

Psihologija tržišta – percepcija investitora na tržištu može uticati na kretanje cena. Ekonomski izveštaji i procene utiču na kretanje cene valuta na tržištu. Parametri kao što su bruto nacionalni dohodak (GDP), stope zaposlenosti, stanje deficita i inflacije mogu direktno uticati na kratkoročne promene cena na tržištu. Investitori analiziraju dostupne podatke o prethodnim promenama cena kako bi identifikovali obrasce koje mogu koristiti za procenu budućih kretanja cena. Očekivanje predstojećih događaja takođe utiče na promenu cena.

 

FOREX6

 

 

Na primer, na grafikonu se jasno primetiti da je japanski jen izgubio od 5-10% vrednosti u odnosu na druge valute (EUR, USD, AUD, NZD), ovaj pad vrednosti jena nastao je zbog zemljotresa, cunamija i nuklearna katastrofe koji su pogodili Japan 11.mart.2011.

http://www.google.com/finance?q=usdjpy

 

FOREX7

 

 

Početkom avgusta 2010. Eric Schmidt, jedan od rukovodilaca kompanije Google, je izjavio da se trenutno na svaka dva dana generiše otprilike pet eksabajta podataka (5EB=5´1018 bajta, ili 5EB= 5,000,000,000GB). To je otprilike količina informacija koja se može uporediti sa ukupnom količinom informacija koju je kompletna ljudska civilizacija kreirala od svojih početaka pa sve do 2003. godine. Slična situacija se može uočiti na finansijskim tržištima, sve više informacija je dostupno, a takve informacije je potrebno obraditi na odgovarajući način u što kraćem vremenu kako bi se iskoristio povoljan trenutak na tržištu. Ovakva situacija je dovela do toga da se sve više trguje pomoću softverskih metoda čime se znatno ubrzava proces trgovanja.

 

FOREX8

 

 

Softver za automatsko trgovanje omogućava praćenje velikog broja parametara i donošenje odluka u realnom vremenu. Softver za automatsko trgovanje je u stanju da, nakon što primeti povoljnu priliku na tržištu, samostalno obavi transakcije kupovine i prodaje određenog valutnog para, deonice ili robe. Trajanje takvih transakcija (od kupovine do prodaje) se često meri u sekundama, u nekim slučajevima takve transakcije mogu trajati svega nekoliko milisekundi. Na takav način, softver za automatsko trgovanje stiče prednost nad trgovcima koji manuelno zadaju naloge za trgovanje.

 

Softverske platforme za trgovanje

Softverske platforme za trgovanje prikazuju promene cena na tržištu i omogućavaju korisnicima da šalju naloge za trgovanje preko kojih upravljaju svojim pozicijama u realnom vremenu. Otvaranje i zatvaranje pozicija na tržištu se vrši zadavanjem naloga za trgovanje. Na raspolaganju je veći broj softverskih platformi za trgovanje (terminala) koji korisnicima omogućava da se uključe u trgovanje na berzi stranog novca. Ovakve platforme uglavnom imaju mogućnost trgovanja na demo računima (trgovanje sa virtuelnim novcem) tako da korisnici mogu testirati svoje teorijsko znanje i steći iskustvo potrebno za trgovanje kako bi se izbegli gubici prilikom trgovanja realnim novcem.

 

 

FOREX9

 

 

Da se bi se počelo sa trgovanjem na tržištu stranog novca, dovoljan je računar sa softverskom platformom za trgovanje koja se besplatno može preuzeti:

 

 

Takođe potrebno je savladati osnovna pravila trgovanja, sagledati faktore koji utiču na promene cene, rizike trgovanja, savladati osnovne tehnike analize i predviđanja kretanja cena na tržištu, i upoznati se sa raspoloživim alatima za trgovanje. Uspešan investitor je po definiciji i dobro obavešten. Da bi se moglo upravljati nekim procesom, prvo je potrebno razumeti ga.

 

Basic tutorial of the Forex MetaTrader 4

 

Detaljnije informacije o berzi stranog novca, osnovnim tehnikama trgovanja i razvoju softvera za automatsko trgovanje mogu se naći u knjizi:

 

Autor

Velibor  Ilić


14 Komentara

 1. 29.11.2011 u 01:31|Permalink

  LIKE :)

 2. Bojan Miljkovic :
  30.11.2011 u 11:33|Permalink

  Zanimljiva tema. Pretpostavljam da je inicirana pojavom oglasa na “domaćem” netu – zaradite lako i brzo milione forex-om…

  Kockanje, nek je i na visokom nivou, ali je ipak kockanje.

  Ja lično više volim da dodajući vrednost zaradim novac. Mada forex nema direktne veze s tim, mislim da se finansijsko tržište previše odvojilo od realne ekonomije i da posledice tog odvajanja osećamo danas na globalnom nivou.

  Ne kažem da ne treba da imamo finansijsko tržište :). Čak i priznajem i da špekulanti imaju svoje razumsko mesto u ekonomiji (na primer uravnoteženje cena između perioda sezonske niske i prevelike ponude i tražnje). Ali sad baš da se kockam na forex-u sa parama koje nemam * 200 – neka hvala, meni trebaju sigurnije investicije.

 3. 30.11.2011 u 21:57|Permalink

  Sa danasnjom tehnologijom trgovanje na trzistu stranih valuta je postalo dostupno skoro svakome ko ima racunar, internet konekciju, par stotina evra da stavi na racun i zelju da se oproba u ovakvom poslu. Medjutim trgovanje na ovakvom trzistu ipak nije za svakoga.

  Forex je najdinamicnije finansijsko trziste koje omogucava osobama koje trguju da se ostvare velike iznose profita u odnosu na ulozena sredstva, ali svakako da treba imati u vidu da trgovanje na ovakvom trzistu veoma lako moze da se zavrsi sa gubitcima. Gubici na ovakvom trzistu su znatno veci i mogu nastati znatno kracem roku u odnosu berzu gde se trguje akcijama. To konkretno znaci da je sasvim moguce u roku par dana izgubiti kompletan iznos na racunu, to se na berzi akcija veoma retko moze dogoditi.

  Prilicno je jednostavno da se nauci kako se korisiti softver za trgovanje (Metatrader ili neka slicna platforma za trgovanje). Mnogi naprave gresku tako da pocnu sa trgovanjem bez dovoljno znanja, strpljenja, strategije trgovanja i dovoljno novaca na racunu.

  Ukoliko se na Forex-u trguje prema “osecaju”, Bojan je sasvim u pravu da se to razlikuje mnogo od kockanja.

  Danas se na vecini berzi, a narocito na berzi stranog novca najcesce trguje pomocu softvera za automatsko trgovanje. Ovakav softver je u stanju da samostalno procenjuju stanje na trzistu i u delicu sekunde da donese odluku kada je odgovarajuci momenat da se trgovanje aktivira ili zavrsi. Softver za automatsko trgovanje omogucava pracenje velikog broja parametara (znatno vise nego sto je u stanju covek koji trguje), a takodje softver se lako moze se primeniti i na vecem broju valutnih parova (covek moze da prati svega nekoliko valutnih parova). Na ovakav nacin se stice prednost u odnsu na trgovce “rucno” zadaju naloge za trgovanje.

 4. Aleksandra :
  02.12.2011 u 10:50|Permalink

  Ja sam potpuno nova u ovome.Imam jedno ili vise pitanja.Interesuje me neke od kompanija koje se bave forexom itd traze tradere i menadzere,sve sto je potrebno je da se zavrsi obuka kod njih za mesec dana i da pocnete da radite.Da li je to dovoljno da mozete da radite na trzistu novca?Sta kad se desi gubitak kada vodite klijenta ko je tu onaj koji ima penale i kakve?Koliko je to ozbiljno uci u takvu pricu?

 5. Aleksandra :
  05.12.2011 u 09:40|Permalink

  Obuka je besplatna ali da li mesec dana obuke zvuci neozbiljno?Pocinjem da razmisljam o tome da je u pitanju neka prevara samo trenutno nemogu da je sagledam bas najjasnije.
  Hvala na linkovima bilo je korisno.

  • 05.12.2011 u 20:20|Permalink

   Aleksandra,

    

   pogledaj i ovu školu:

   http://www.trading-school.com/

    

   Čuo sam pozitivne komentare za Dragana Bergera (vlasnika). No, najbolje da se sama uveriš. Ja nisam lično prošao, pa ne mogu da komentarišem iz svog iskustva.

    

   Inače, što se tiče “dužine trajanja/cene” u smislu školovanja, moj komentar je uvek isti “Koliko uložiš, toliko dobiješ”. U prevodu, moraš STRAHOVITO puno da ulažeš u sebe.

    

   Npr, ja imam 40 godina, 20 godina staža, fakultet (ah, kada je to bilo, 1994/5), preko 150+ treninga koje sam prošao… I ove godine sam bio 2 meseca na obukama :)

    

   Jbg, ni 20 godina staža ti nije dovoljno pa opet moraš na obuke. No, nemoj to da shvatiš obeshrabrujuće – čak naprotiv. Ja uživam u novim, dodatnim obukama koje prolazim… Svaki dan učim nešto novo…

 6. Marko Maksimovic :
  28.12.2011 u 09:50|Permalink

  Odlican clanak!

 7. Dragan :
  18.10.2012 u 18:31|Permalink

  Velibore,mozete li dati link ili preporuku za forex robote (tj softwer)koje Vi preporucujete.

  • Misa :
   28.10.2018 u 00:24|Permalink

   Ko zeli da se pozabavi ovom vrstom zarade mogu ga uputiti na nase webinare.. Tu se prica o uvodu na Forex trziste… Sta je forex i slicne stvari :)

 8. 19.10.2012 u 05:50|Permalink

  Kao platformu za trgovanje preporucujem MetaTrader, koji omogucava izvrsavanje skriptova za automatsko trgovanje (Expert Advisor). Na net-u se moze naci (i preuzeti) veci broj vec gotovih Expert Advisora koji su realizovani na osnovu razlicitih strategija trgovanja.
  Ovakva resenja mogu da preporucim samo kao primere koji mogu posluziti da se dobije ideja za sopstvenu strategiju trgovanja, ali ne i kao resenje koja bi se upotrebilo za automatsko trgovanje na realnom racunu.
  Veoma je vazno da se svaka strategija trgovanja prilagoditi nivou iznosa kojim ce se trgovati na racunu, ocekivanjima (nivou rizika i profita) i da se veoma detaljno testira na sto vecem skupu istorijskih podataka pre nego sto se upotrebi za trgovanje na realnom racunu.

 9. zoran :
  28.10.2012 u 00:05|Permalink

  Nije Forex kockanje, Foreks je klađenje, zato se dosta često sreće i kao Financial Spread Betting.
  Zajednička karakteristika klađenja na sportske događaje i klađenja na “finansiske” događaje je predviđanje. Tu ustvari nastaje osnovni problem kod 98% “igrača” ili onih koji predviđaju. Predviđanje nikako ne znači gatanje ili posedovanje “šestog čula”. Predviđanje znači prikupljanje i obrada podataka iy koje će se dobiti informacija, a posle čega će se obradom tih informacija doneti odluka. Za taj složen i komplikovan proces (postupak) treba mnogo više od mesec dana instant treninga. Tri osnovna problema koja se javljaju kod Foreksa ili bilo kod bilo kog finansijskog klađenja su:
  1. manipulacije na berzi
  2.ogromna količina netačnih podataka, iz kojih se dobijaju netačne informacije koje dovode do pogrešnih zaključaka ili odluka.
  3. preterano oslanjanje na softver koji se nudi,  kao i preterano oslanjanje na osećaj, naprirodne sposobnosti itd.
  Postoji još jedan ogroman problem koji je u največem broju slučaja presudan za propast, a to je halapljivost. 
  Jedna od razlika izmedju klađenja na sportske događaje i klađenja na finansijske događaje je brzina gubljenja novca.
  Kod sportskog klađenja gubitak može biti trnutan i jako bolan, dok kod finansijskog kladjenja nema brzog ostajanja bez novca, već je to malo sporiji proces, što je u jednu ruku i dobro jer daje priliku za korekciju ili ispravljanje greške.
  Samo mali broj ljudi se može uspešno baviti klađenjem i to iz nekoliko razloga. Pored već nabrojanih uslova treba zadovoljiti još nekoliko uslova, a to su:
  – početni kapital
  – samokontrola
  – sposobnost rada pod konstantnim pritiskom
  – dobri izvori podataka/informacija
  – solidno “cvrsta jaja” i posobnost da se zadrži razum i kad počnu gubici ili promašaji.
   

 10. Xxxxx :
  19.04.2020 u 12:57|Permalink

  Gdje se moze skinuti softver za mob gdje mozes poceti sa trgovinom i moze li se trgovati sa tim potpuno solo da mi be treba neki broker prevarant niti niko vec sam da radim

 11. mima :
  23.04.2024 u 11:14|Permalink

  Pozdrav, zanima me poreski aspekt za rezidenta fizičko lice ,momenat naplate zarađenog novca i zakonska obaveza prema državi , šta se sve mora platiti ?

Napiši komentar

Newsletter pretplata

Najviše komentara Najnoviji komentari
Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (516)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina