PREDUZETNICI POSTAJU ONI KOJI NIKAD NE ODUSTAJU, Elizabeta Mirčevska, HR direktor, Atlantik grupa

PREDUZETNICI POSTAJU ONI KOJI NIKAD NE ODUSTAJU, Elizabeta Mirčevska, HR direktor, Atlantik grupa

Elizabeta Mirčevska, HR direktor Atlantic Grupe,

Elizabeta Mirčevska, HR direktor Atlantik grupe savetuje nas iz ugla direktora ljudskih resursa svetski poznate kompanije.

Elizabeta Mirčevska,HR director,Atlantic group

Elizabeta Mirčevska, HR director,Atlantic group

Kompanije se razlikuju upravo prema načinu na koji funkcionišu, a mi težimo da izađemo iz standardnih i uobičajenih okvira i naš slogan glasi – „Atlantic Grupu čine inspirativni ljudi koji posluju u inspirativnoj kompaniji“.

Preduzetništvo je stremljenje ka poslovnoj prilici uprkos preprekama i najčešće ograničenim materijalnim sredstvima, osluškivanje svog unutrašnjeg glasa ili intuicije koja nas tera da sprovedemo svoje ideje na osnovu detaljnih analiza, ali i uz dozu rizika. Zato mlade treba ohrabriti i na adekvatan način edukovati kako bi mogli da prepoznaju i razviju svoje preduzetničke sposobnosti, ne samo kao samostalni preduzetnici već i u okviru timskog rada u kompanijama, ističući se svojim preduzetničkim načinom razmišljanja. Da bi se uskladile potrebe zaposlenih sa ciljevima i kompanijskom politikom, neophodno je da se dobrim planiranjem, međusektorskom saradnjom i ujedinjenim naporima uspostavi sistem koji će da osigura da se kompanijske vrednosti odražavaju kroz odnos organizacije prema zaposlenima. Proces usklađivanja sa korporativnim vrednostima, čime se učvršćuje korporativna kultura i grade poverenje i partnerski odnos, jeste suština građenja dobrih odnosa unutar kompanije. Za zaposlene, zadovoljstvo znači individualni status i maksimalna angažovanost. Delotvorna komunikacija upravo doprinosi boljem razumevanju kompanijskih ciljev uz sagledavanje i satisfakciju ličnog doprinosa, jer je onda svima jasno kuda kompanija ide i čemu teži. Povećanjem angažovanosti zaposlenih, njihovim uključivanjem u sve procese, uz međusobno poverenje i iskrenu brigu, raste efikasnost timova i uspeh čitave kompanije. Zato svake godine radimo istraživanje, kroz anonimnu anketu, kako bi se unapredile oblasti koje možemo da poboljšamo.

Verujem da kompaniju čine upravo njeni zaposleni i zato je poseban akcenat stavljen na upravljanje ličnim razvojem i razvojem karijera zaposlenih. To se realizuje kroz različite edukativne programe, od aktivnog razvoja liderskih veština i talent menadžmenta, do programa prepoznavanja mladih talenata i razvoja svakog zaposlenog kroz individualne razvojne planove, kroz aplikaciju HR net koja je dostupna svima putem informativnog sistema. Osim dobrih rezultata poslovanja, naš fokus je podrška zaposlenima da iskoriste svoj pun potencijal i poboljšaju svoje veštine, kao i privlačenje, negovаnje talenata i razvoj njihovih potencijala. Upravljanje talentima je dugoročan, sveobuhvatan i integrisan pristup podupiranju i ojačavanju temeljnih kompetencija kompanije i zadržavanju talenata i naslednika za sadašnje i buduće potrebe. Nastojimo da u svakodnevnom radu podstaknemo ljude da razmišljaju kreativno, da predlažu, sugerišu, komentarišu, jer na današnjem tržištu punom konkurencije za uspeh kompanije je veoma značajno da ima timove koji su svesni okruženja u kojem posluju. Zato stalno razmenjujemo iskustva, delimo najbolje prakse i međusobno se edukujemo.

Zaposleni dodatno imaju priliku da pohvale svoje kolege preko projekta “Pohvali kolegu”, koji je u svojoj četvrtoj godini realizacije. Ovaj projekat omogućava svim zaposlenima da pohvale i podstiču svoje kolege – ambasadore korporativnih vrednosti. Do sada su zaposleni kroz ovaj program pohvalili više od 1.500 kolega, čime su pokazali da poštuju i nagrađuju kolege koje redovno promovišu vrednosti korporativne kulture. Otvoreni smo za programe radne prakse i volontiranja. Dajemo šansu mladim ljudima da pokažu svoje sposobnosti i interesovanja, koja kasnije mogu da razvijaju i usavršavaju u okviru naših obrazovnih programa i kroz razmenu iskustava, a što je značajno za privlačenje, negovаnje talenata i razvoj njihovih potencijala, odnosno podrška zaposlenima da iskoriste i poboljšaju svoje veštine. Osmišljen je i poseban Graduate Trainee program, koji je usmeren ka selekciji i regrutaciji mladih i perspektivnih kadrova. Sproveden je prošle godine kao pilot projekat i dao je veoma pozitivne rezultate, tako da ovaj program vidimo i u budućnosti kao mogućnost da mladi ljudi dobiju šansu, steknu praksu i da svojim znanjima i veštinama dođu do posla. Pozitivnom selekcijom na taj način, dobijamo kvalitetne mlade kadrove.

Naš koncept Graduate Trainee programa podrazumeva jednogodišnju edukativnu praksu. Analizom potrebnih profila, kvalifikacija i pozicija, početkom godine selektujemo mlade ljude koji će da dobiju šansu da steknu praksu i iskustvo kod nas, kao i mogućnost za stalnim zaposlenjem po uspešno završenom programu. Koncept programa podeljen je u tri dela: upoznavanje sa kompanijom i predstavljanje programa, zatim svi učesnici programa prolaze kroz ključne sektore u okviru kompanije i upoznaju način njihovog funkcionisanja. Na kraju, svaki od učesnika se raspoređuje kao pripravnik u određeno odeljenje. Tokom ovog perioda od devet meseci, oni obavljaju zadatke i aktivnosti koje su im dodeljene i istovremeno rade na poslovnom projektu uz kontinuiranu podršku svog mentora – iskusnog eksperta ili rukovodioca.

Čini mi se da mlade prvenstveno treba da naučimo da donose sopstvene zaključke, da uočavaju procese. To je onda pogodno tle za razvoj i primenu bilo kojih znanja i veština. Sigurnost koju na taj način stiču, daje im mogućnost da budu više svoji i dovoljno samokritični prema svom radu, jer su to koraci ka samostalnom donošenju odluka. Mnogi ljudi se u životu susreću sa preduzetničkim izazovima, a preduzetnici postaju oni koji nadvladavaju prepreke i slede tu priliku do kraja i u sledećem koraku, okružuju se lojalnim ljudima i spuštaju odgovornost i na sardnike.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina #12. Ceo magazin možete pročitati na ovom linku. 

Autor

Excel genije! 


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina