Da li si za jedan keks na eks? – Plazma controlling

Da li si za jedan keks na eks? – Plazma controlling

DA LI SI ZA JEDAN KEKS NA EKS? – PLAZMA CONTROLLING

Pretpostavka, koja se najčešće potvrđuje i u praksi, jeste da proizvodne firme imaju veliki jaz između sektora koji se bavi proizvodnjom (zaposleni u proizvodnji) i sektora za finansije (zaposleni u finansijama). Jedinica mere prvopomenutih je gospodin Kilogram, a ovih drugopomenutih je gospodin RSD.

Novo rukovodstvo Direkcije za proizvodnju u našoj kompaniji 2008. godine prepoznalo je nedostatak ove veze. Tada je formiran novi sektor u okviru Direkcije za proizvodnju (kontrola proizvodnje), kao i ključna funkcija u cilju ostvarivanja pravih relacija sa finansijama – a to je controller proizvodnje (factory controller). Prema tadašnjim saznanjima, Bambi je bila jedna od prvih domaćih kompanija koja je u svoje poslovanje uvela funkciju controller proizvodnje.

Prva i najznačajnija uloga controllera proizvodnje bila je promena načina razmišljanja ljudi u direkciji za proizvodnju, sa naglaskom na operativnom menadžmentu: od “suvih” tehnologa, ka stručnjacima u proizvodnji sa zdravom finansijskom svesnošću. Postavljanje, kako utrošenih kilograma materijala u proizvodnji tako i ostvarenih rastura i škartova pod jedno ime – trošak, bio je imperativ za controlling u prvim mesecima rada. Tada je formiran temelj daljeg delovanja, kroz tri važna koraka:

 

Faze uloga controllera

Faze uloga controllera

 

Više od 45 godina generacije potrošača iskazuju zadovoljstvo bogatom ponudom Bambi slatkih i slanih proizvoda. Zato ne čudi što naše poslovanje ima jednako dugu tradiciju uspeha. Od nastanka do danas kompanija se razvijala od malog pogona sa 37 zaposlenih i 167 tona godišnje proizvodnje, do kompanije koja ima preko 1.000 zaposlenih i više od 25.000 tona godišnje proizvodnje. Kompanija Bambi neguje poslovnu politiku koja garantuje vodeću poziciju u regionu. Ova filozofija poslovanja zasnovana je na odgovornosti prema potrošačima, inovativnosti, jedinstvenosti, raznovrsnom portfoliju najvoljenijih brendova u koje potrošači najviše veruju, kao i najvišim sertifikovanim standardima kvaliteta EU i zaštiti životne sredine.

Krajnji cilj je bio da se na adekvatan način upravlja svim troškovima u direkciji za proizvodnju. Ovo je podrazumevalo da svi učesnici u formiranju cene koštanja moraju da budu “zaraženi” virusom finansijske svesnosti i pravilnim gazdovanjem resursima koji su im povereni. Rad controllera proizvodnje sprovodio se u tri glavna pravca:

1. Automatizacija unosa podataka u bazu; IT rešenje za brzi unos rezultata proizvodnog procesa.
2. Obuka zaposlenih u proizvodnji; promena u načinu unosa podataka, kao i u načinu razmišljanja.
3. Unapređenje sistema izveštavanja menadžmenta; promovisanje uloge controllera proizvodnje u pouzdanog partnera pri donošenju odluka.

 

Primer

Primer

 

Analiza učešća pojedinih grupa troškova u ceni koštanja započeta je od grupe sa najvećim udelom, a to su DM (materijali, sirovine i ambalaža). Praćenje tokova materijala kroz proizvodni proces i upravljanje tim tokovima definisano je pokretanjem projekta Material flow. Primarni zadatak u okviru ovog projekta bio je kreiranje izveštaja koji bi davao realnu sliku utrošaka i odstupanja od planiranih utrošaka – Variance report.

Variance report nasledio je postojeći interni izveštaj o odstupanjima u utrošku materijala. Sadašnja forma osmišljena je i razvijena takođe u okviru Material flow projekta, kao jedan od značajnih alata koji će pomoći menadžmentu proizvodnje u poboljšanju procesa, kontroli i analizi troškova proizvodnje. Forma izveštaja je definisana tako da na mesečnom nivou, nakon realizacije planiranog mesečnog ciklusa proizvodnje i sprovedenih popisa materijala, upoređuje ostvarene troškove (ACT) materijala sa standardnim, odnosno budžetiranim (BUD).

Izveštaj daje informaciju o:

• odstupanjima u količinama (odstupanje utroška materijala od normiranog), tj. usage variance.
• odstupanjima u ceni (odstupanje aktuelnih cena materijala od planskih cena ), tj. price variance.

Ukupna varijansa od standardnog troška (-415) predstavlja zbir varijansi količina (+1.015) i cena (-1.430). U izveštaju se izdvaja top 10 pozitivnih i negativnih količinskih i cenovnih varijansi. Varijanse su date:

• po vrstama materijala (sirovine i ambalaža)
• po proizvodnim jedinicama, kao i u totalu

 

Iznosi u tabeli dati su kao ilustracija

Iznosi u tabeli dati su kao ilustracija

 

Izveštaj je razvijan kroz nekoliko faza u kojima su usaglašavane verzije izveštaja o varijansama u utrošcima materijala od normiranih sa potrebama finansija, a koji posmatraju odstupanja troškova od budžetiranih (standardnih). IT je razvio posebnu “kocku” koja generiše ovaj izveštaj nakon zatvaranja meseca. Sektor controllinga vrši generisanje i distribuciju izveštaja operativnom menadžmentu proizvodnje. Ciklus se nastavlja detaljnom analizom izveštaja i kreiranjem korektivnih aktivnosti i mera na smanjenju ostvarenih varijansi.

Controller proizvodnje u Bambiju postao je sastavni deo proizvodnog tima, koji posmatra procese sa drugačijeg aspekta. Pomoću svojih controlling alata ravnopravno utiče na menadžment proizvodnje u smislu poboljšanja performansi procesa sa jedne, i kontinuirane kontrole troškova i cene koštanja sa druge strane. Svaki novi ciklus planiranja u kompaniji postavlja pred sektor za controlling imperativ kontinuirane i striktne kontrole troškova, kao i stalni rad na osavremenjavanju i unapređivanju procesa – kako proizvodnih tako i controlling procesa. Dinamičnost proizvodnih procesa u kompaniji i sama struktura cene koštanja postavljaju uvek nove izazove pred sektor za controlling. Naš sledeći izazov jeste analiza varijansi ljudi (DL Direct Labor), odnosno analiza varijansi utroška radnih sati.

Autor teksta je Nenad Radunović, controller proizvodnje, Bambi

Tekst je preuzet iz Controlling magazina 02.

Autor

Nenad  Radunović

Controller proizvodnje

Koncern Bambi


1 Komentar

 1. Goran :
  23.10.2016 u 18:09|Permalink

  Svaka cast !

  Savrsen spoj predivnog brenda i vrvna kompetentnost.

  Keep moving forward.

Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina