NIJE SVE U TROŠKOVIMA, IMA NEŠTO I U LJUDIMA!, VESNA STOJANOVIĆ, RUKOVODILAC FINANSIJA I CONTROLLINGA INFORMATIKE, REGIJE PRODAJE DM DROGERIE MARKT

NIJE SVE U TROŠKOVIMA, IMA NEŠTO I U LJUDIMA!, VESNA STOJANOVIĆ, RUKOVODILAC FINANSIJA I CONTROLLINGA INFORMATIKE, REGIJE PRODAJE DM DROGERIE MARKT

A50Z9762

Skoro svakodnevno čujemo isto pitanje „Kako upravljati troškovima?“ Ovo pitanje postavljamo i u vezi sa kućnim budžetom, i u vezi sa rezultatom poslovanja kompanije. Sudbina je učinila svoje. Počeh da radim za stranu kompaniju, posle nekoliko državnih i društvenih preduzeća. Controlling u svojoj pravoj funkciji, i, napokon, položeni ispit upravljačko računovodstvo dobija svoj smisao.

Vesna

Vesna Stojanović, Rukovodilac finansija i controllinga informatike, Regije prodaje DM drogerie markt

Na osnovu već desetogodišnjeg iskustva rukovodioca finansija i controllinga u dm- drogerie markt, mogu reći da je upravljanje troškovima kompleksan zadatak kojim se upravlja na svim nivoima i u svim organizacionim jedinicama, nama poznatim kao profitnim centrima.

Svi pominju bilans uspeha, P&L ili, na nemačkom, koji je zvanični kompanijski jezik, GuV (Gewinn und Verlust: -Račun dobiti i gubitka.) Sedmog radnog dana u mesecu je rok za izradu bilansa uspeha. Tada se često među menadžmentom čuje sledeće: „Kakav nam je rezultat u GuV-u? Jesmo li ostvarili plan?“ Inače, bilans uspeha u dm-drogerie marketu se izrađuje mesečno sa poređenjem istog meseca prošle godine; zatim, kumulativnog perioda tekuće godine, sa istim periodom prošle godine, kao i planom za tekuću poslovnu godinu. Naši controlleri tada prave detaljne izveštaje za svaku filijalu, svaki resor i svaki profitni centar.

Šta sa izveštajima dalje? Sama analiza i pitanje zašto je nešto tako ne donosi rešenje i odluku da li će se ukinuti neko službeno putovanje, trinaesta plata, ili neka marketing kampanja kako bi se smanjili troškovi i podigao nivo očekivanja da će planirani rezultati biti ostvareni. Efekat nekad bude sasvim suprotan, od nezadovoljstva zaposlenih, do smanjenja prometa zbog ukinute kampanje. Primera ima beskonačno.

Vratiću se jedan korak nazad, odnosno na početak, a to je strateško planiranje. Ovo je prvi korak u upravljanju troškovima. Menadžeri svakog resora sa rukovodiocem resora, prilikom strateškog planiranja, sagledavaju konjunkturne podatke i očekivanja za naredne godine, analiziraju poslovanje konkurencije, razvoj tržišta i prave svoje ciljeve i planove. Potom, postavljene ciljeve pretoče u brojke i bilanse za naredne dve do tri godine.

Tu ne prestaje upravljanje troškovima. Godišnji planovi se raščlanjuju na tercijalne i mesečne planove po resorima, a svaki menadžer je odgovoran za svoj plan, jer je i sam učestvovao u planiranju, pa ne može reći da su mu nametnute tuđe brojke. Tada postajemo vajari svojih rezultata i svesno sagledavamo kako se planovi i ciljevi realizuju.

Controlleri dm Srbije ne postavljaju pitanje zašto je nešto tako kako jeste. Umesto toga, postavljaju pitanje šta će se preduzeti da se planirani rezultat dostigne i ostvari; komuniciraju sa svim resorima, razmenjuju informacije kako ne bi bilo iznenađenja. Uporedo sa rastom i razvojem kompanije, razvijali smo i naše zaposlene. Za dm su važne lične sposobnosti zaposlenih, želja da jedni od drugih uče, da imaju humani odnos jedni prema drugima i da uvažavaju individualnost drugih. Našim zaposlenima pružamo mogućnost da, pored redovnih prihoda, mogu i da ostvare svoje ideje na radnom mestu, jer postoji dobra saradnja u timu i mišljenje da je preduzeće tu za ljude, a ne ljudi za preduzeće. Posebnu pažnju dm usmerava na internu korporativnu kulturu, a sve u cilju građenja timova u kojima zaposleni mogu dati svoj puni individualni doprinos.

Ujedno, dnevnom praćenju razvoja prometa, kvalitetu i produktivnosti poklanjamo veliku pažnju, i to za svaku pojedinačnu lokaciju, odnosno profitni centar. Ovo dm-u daje mogućnost da utiče na upravljanje troškovima, jer se pravovremeno može reagovati na varijabilne troškove, ili pokrenuti neka kampanja koja će povećati trošak, ali višestruko uvećati promet, te pozitivno uticati na rezultat.

Da rezimiramo, analiza troškova nam je:

 • instrument upravljanja kojim utvrđujemo  gde se nalazimo u odnosu na željeno stanje
 • rano upozorenje za pravovremeno preduzimanje potrebnih mera
 • imput koji ukazuje na odstupanja od godišnjeg i tercijalnog plana

Ali nije sve u troškovima. Ima nešto i u ljudima!

„Od ljudi zavisi potencijal kompanije, od odnosa među ljudima njen moral, od organizacije njena veličina, od vizije njen pravac, a od liderstva njen uspeh“.

John C.Maxwelle

Autor teksta je Vesna Stojanović, Rukovodilac finansija i controllinga informatike, Regije prodaje dm drogerie markt.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina 07.

Autor

Vesna  Stojanvić


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina