“NI BUDUĆNOST NIJE KAO ŠTO JE NEKADA BILA”, autorski tekst Aleksandara Teofilovića, COST CONTROLLER, WEST PHARMACEUTICAL SERVICES

“NI BUDUĆNOST NIJE KAO ŠTO JE NEKADA BILA”, autorski tekst Aleksandara Teofilovića, COST CONTROLLER, WEST PHARMACEUTICAL SERVICES

NI BUDUĆNOST NIJE KAO ŠTO JE NEKADA BILA

 

Dok pojedini učeni ljudi danas ponosno uzvikuju kako je došao kraj prošlosti, drugi šaljivo konstatuju da ni budućnost nije što je nekad bila. U tom raskoraku između budućnosti koja ne liči na prošlost, a prošlost više i ne postoji, stručnjaci prognoziraju sa 94% verovatnoće da profesija u vezi sa računovodstvom pomalo liči na prošlost, odnosno, da nema budućnost.

Da li je sve baš tako crno? Da li svi koji pročitaju ovaj članak treba da zaborave peripetije u vezi sa krajem meseca, a počnu da dižu tegove i trče po kiši kako bi stekli neophodne veštine za profesije kao što su rekreativni terapeut, sportski trener, ili vatrogasac?

Oni koji se bave izučavanjem budućnosti, uglavnom se slažu da na globalnom nivou postoje tri sile koje će vršiti najveći pritisak na kompanije u narednih dvadesetak godina:

 • Nepredvidljivost
 • Tehnološki napredak
 • Demografske izmene

 

MCB Controlling magazine 02 - 4 Tabela

 

U ovom tekstu fokus će biti na prvoj tački – nepredvidljivosti, kao i rizicima koji proizilaze iz nje. Nepredvidljivost i rizik koji ona donosi je uvek oko nas. Nju ne možemo izbeći. Na nju je profesija navikla i kreirala je alatke kojima se bori protiv nje. Ono što će biti novitet, jeste drugačiji oblik te nepredvidljivosti i rizika. Ona ubuduće neće proizilaziti prvenstveno iz eko-nomskih već i iz drugih poremećaja u okruženju (npr. ekoloških ili geopolitičkih). Možda najsvežiji primer ovog tipa rizika jeste domino efekat koji je proizašao iz finansijske krize 2008. godine. Od poremećaja na tržištu nekretnina u San Francisku, do gašenja peći u Smederevu nije prošlo mnogo vremena. Kompanije koje su imale scenario (naprednog controllera) za ovu ili sličnu vrstu rizika koji proizlazi kao produkt zbivanja koja su van kontrole kompanije, očigledno su u prednosti. Ekonomisti koriste termin sistematski rizik da bi objedinili sve te poremećaje u jedan pojam. Iz udžbenika znamo da je tu vrstu rizika nemoguće umanjiti diversifikacijom, odnosno da je sveprisutan na celom tržištu.

Iz ovoga sledi da ćemo ubuduće imati novi izvor rizika o kojem ćemo morati da razmišljamo. Kako će se kompanije nositi sa ovolikom dozom rizika u godinama koje su pred nama? Jednostavan odgovor je da će uspešne kompanije morati da kreiraju fleksibilno okruženje koje će omogućiti agilan odziv ovim rizicima. Drugim rečima, kreirati sistem u kome će se redovno i efektivno identifikovati pretnje, izazovi i šanse na koje će se brzo i sistematski reagovati.

Šta sve ovo znači za prosečnog controllera u Srbiji? Za nas koji tavorimo na nivou srednjeg rukovodstva, to podrazumeva vodeću ulogu (olakšavanje) u komuniciranju organizacionih napora da se ojača i proširi rukovođenje sve većom količinom rizika. Informisanost kolega na operativnom nivou o naporima i prirodi rizika sa kojima se susrećemo postaće cilj broj jedan, nama koji odlučimo da ne menjamo profesiju. Na praktičnom nivou, to će podrazumevati sledeće aktivnosti:

 • Šanse i rizici. Identifikovanje mogućih tržišnih šansi (scenarija) i ključnih indikatora koji upozoravaju menadžere kada ove šanse postanu realnost.
 • Kreiranje poslovnog plana osmišljenog da ublaži rizike i optimizuje šanse koje svaki od gorepomenutih scenarija predstavlja za kompaniju.
 • Profitabilnost kupca. Korišćenje controllerskih alatki kako bi se identifikovali najprofitabilniji kupci/dobavljači sa kojima naša organizacija posluje. Uspostaviti trajan i sistematski napor kako bi se ojačali naši odnosi sa njima.
 • Kombinovano izveštavanje. Pronaći način da se integriše finansijsko izveštavanje sa ostalim poslovnim ciljevima kompanije, kao što su ciljevi u vezi sa životnom sredinom, društvenom odgovornošću i korporativnom vladavinom. Staviti fokus na holističku perspektivu izveštavanja koja objedinjuje sve važne ciljeve kompanije.
 • Rolling forecast. Zameniti tradicionalni način godišnjeg prognoziranja sa češćim i relevantnijim prognozama tokom tekuće godine.
 • Analiziranje ljudskog kapitala. Kreirati metode koje će identifikovati vrednosti investiranja u radnu snagu, koristeći finansijske termine i pojmove.

Iz svega ovoga proizlazi da će uloga controllera biti centralnog karaktera u organizacionom naporu da proširi i ojača rukovođenje rizicima. Ova promena će biti značajna, jer će prouzrokovati izlazak iz zone komfora na koji smo navikli – ulogu suvozača, posmatrača koji prvenstveno izveštava. Istovremeno, promena je uzbudljiva jer nikada ranije uloga računovodstva nije bila toliko blizu izvršnog organa.

 

Autor teksta je Aleksandar Teofilović, Cost controller West Pharmaceuticals.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina 02.

Autor

Aleksandar  Teofilović

COST CONTROLLER

WEST PHARMACEUTICAL SERVICES


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina