NE MOŽE I JARE I PARE. Miloš Zeković, Supervizor pakovanja, Carslberg Srbija.

NE MOŽE I JARE I PARE. Miloš Zeković, Supervizor pakovanja, Carslberg Srbija.

BRK_8456

 

Transformacija procesa kroz lean pristup nije lak posao. Potrebno je uložiti vreme i energiju za razumevanje, promenu sistema i načina razmišljanja. Prirodan je otpor ljudi i sistema ka promenama, jer izlazak iz sigurne zone je neminovan, ali je to nepoznat i svakako drugačiji put. Svako ko se dotakao bilo koje lean metode ili alata tokom implementacije lean filozofije, došao je vrlo brzo do pomenutog saznanja. Sa druge strane, uverio sam se da taj pristup daje rezultate. Međutim, lean nije samo još jedan projekat koji ima svoj rok izvršenja, već je put kontinuiranog unapređenja, bez prestanka. Ali, kako osigurati postignute rezultate i obezbediti održivost i dalji napredak?

 

Miloš Zeković

Miloš Zeković, Supervizor pakovanja, Carslberg Srbija.

 

Često se desi da, nakon mukotrpnog timskog rada, root cause analiza, fokusa na probleme, doslednog ispunjavanja zadataka, sjajnih ideja i unapređenja, postavimo nove standarde, napišemo nove radne instrukcije i procedure, i smatramo da je posao uspešno obavljen. Nakon relativno kratkog vremenskog perioda performansa opada, a problemi koje bi trebalo da smo prevazišli, počinju da se pojavljuju ponovo. Da li smo uradili sve što je potrebno? Gde je greška? Odgovor je najčešće da nema greške. Zaboravili smo da osiguramo da ono što je implementirano zaista i funkcioniše. Ne postoji potvrda procesa.

17

Slika 1: Kriva uspeha bez potvrde procesa

 

Potvrda procesa deo je lean leadershipa. Svaki lider svestan je da bez konstantnog unošenja energije u sistem neminovno dolazi do opadanja performanse, opuštanja i povratka na prethodno stanje. To je trenutak koji često dovodi do frustracija i pada motivacije kod zaposlenih, na kraju i do odustajanja. Potvrda procesa obezbeđuje proveru upotrebe implementiranih standarda i donosi konstantnu dozu dodatne energije u sistemu, ali osnovna svrha je unapređenje procesa.

 

Najčešća forma potvrde procesa jeste audit sa predefinisanim pitanjima. Jedan vid check liste. Ovakav način omogućava da se veoma brzo i jednostavno provere osnovni standardi i da se na svaku neusaglašenost brzo reaguje trenutnom ispravkom. Veoma pogodan način da se stvari održe na zadatom nivou. Međutim, ovakav vid provere uglavnom ne donosi i unapređenje sistema.

 

Svrha potvrde procesa je, pored osiguranja održivosti sistema, i njegovo unapređenje. Ne mora da znači da, ukoliko u jednom trenutku novi sistem izgleda zadovoljavajuće, već u sledećem neće biti potrebe za njegovom promenom. Kako se potrebe biznisa menjaju, tako se menjaju i standardi i sam proces. Lean pristup pre svega treba da obezbedi prilagodljivost promenama. Promene i unapređenja dolaze kroz ljude. Tako se potvrda procesa od jednostavne provere pretvara u diskusiju i dilemu postojećih rešenja. To je način da se pronađu postojeći nedostaci ili dođe do novih ideja. Zapravo, to su poslednja dva slova PDCA ciklusa koje smo skloni da previdimo.

18

Slika 2: PDCA krug

 

Cilj je konstantno održavanje filozofije kontinuiranog unapređenja. Preispitivanje trenutnog stanja i razvoj načina razmišljanja –

„Šta mogu da uradim da unapredim svoje radno okruženje?“

Pojam potvrde procesa prirodno vezuje menadžment za nivo organizacije i kao takav najčešće i jeste uključen u agendu rukovodilaca. Sa različitim nivoom odgovornosti, različiti standardi i aktivnosti ulaze u okvir interesovanja. Tako se u agendi višeg menadžmenta ne mora naći 5S na shop flooru, ali se nađe npr. funkcionalnost PMS-a odeljenja. Neposrednom rukovodiocu na nižem nivou menadžmenta bitne su konkretne veštine zaposlenih ili pridržavanje specifičnom standardu vezanom za posebno odeljenje. Bez obzira na nivo rukovodioca, osnovni zadatak kroz potvrdu procesa jeste razvoj kreativnog i kritičkog načina razmišljanja ljudi koji su i deo samog procesa, kao i motivacija i razmena ideja.

 

19

Slika 3: Kriva uspeha sa potvrdom procesa

 

U praksi se potvrda procesa najčešće odvija po definisanom planu. Frekvencija aktivnosti definiše se prema prioritetima svakog od učesnika i u zavisnosti od fokusa organizacije. Eskalacija neusaglašenosti i rešavanje eventualnih problema treba da teče kroz definisani sistem uključujući odgovorne strane.

 

Poseban uspeh organizacije, u smislu obezbeđivanja održivosti postavljanog sistema, jeste implementacija potvrde procesa na shop flooru. Na ovaj način kreira se okruženje i sistem samokontrole ili samoodržavanja sistema, gde se potvrda izvršenja određenih aktivnosti vrši od strane ljudi koji su direktno uključeni u proces (samoprovera), ili matrična struktura gde se unakrsno vrši potvrda procesa među ljudima sa istog nivoa ali sa drugačijeg radnog mesta (sa različitih mašina, proizvodnih procesa, odeljenja i sl.). Tako se obezbeđuje pogled sa strane i izbegava „industrijsko slepilo“. Navedenim pristupom višestruko se povećava pokrivenost sistema i detaljnost provere jer je mnogo veća grupa ljudi, sa različitim veštinama, uključena u aktivnosti. Predlozi za unapređenja uglavnom dolaze kroz direktnu razmenu iskustava.

 

Oblasti koje uključuje potvrda procesa zavise od tipa organizacije. U proizvodnim sistemima najčešće je obuhvaćen čitav spektar standarda vezanih za bezbednost na radu, kvalitet proizvoda, 5S, PMS, SMED, higijenu, standardni način rada, specifične aktivnosti vezane za određeni deo procesa itd.

 

Za efikasno obavljanje i prave rezultate potvrde procesa neophodna je otvorena komunikacija između uključenih strana. Sledeći preduslov je jasno definisano ciljno stanje kako bi se anomalije mogle lako uočiti i korigovati. Sve vreme potrebno je imati na umu da je pridržavanje postojećim standardima neophodno u svakom trenutku, ali i da su ti isti standardi podložni promenama i unapređenjima koja se implementiraju na strukturan način.

 

Imajući u vidu to da ne postoji samoodrživ sistem, ma kako napredan bio, i ne želeći da rezultati postignuti temeljnim radom izblede vremenom u okruženju konstantnih promena, ne možemo očekivati da jednokratnim aktivnostima dostignemo trajne rezultate. Potrebno je konstantno preispitivati postojeće stanje i fokusirati se na kontinuirano unapređenje. Dakle, ne dobijemo uvek ono što očekujemo, dobijemo samo ono što proveravamo.

 

Tekst je preuzet iz Controlling magazina #14. Ceo magazin možete pročitati na ovom linku.

Još zanimljivih tekstova možete pročitati na ovom linku.

Autor

Miloš  Zeković

Supervizor Pakovanja

Carlsberg Srbija


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina