Lanac snabdevanja

Lanac snabdevanja

2

Lanac snabdevanja je međusobno povezano sistem kroz koji sirovine, komponente i roba prolaze pre njihovog sklapanja i prodaje kupcima.

Lanac snabdevanja se sastoji od međusobno povezanih delova jedne celine, a sve zajedno sa gotovim proizvodima koje kupuju kupci. Uzmimo kao primer automobile. Pre nego što potrošač kupi automobil, gvozdena ruda se vadi iz zemlje. Ruda se transportuje do fabrike, gde se pretvara u čelik, koji se pravi u šasiju automobila. Da bi se napravio automobil, sastavljene su različite komponente — od motora do baterija, električnih komponenti, guma, metalne karoserije i boje. Kada je automobil napravljen, on se prodaje u maloprodaji krajnjem potrošaču.

 

1

 

Dobra ilustracija nekoliko tipova zainteresovanih strana u lancu snabdevnja je:

 • Uzgajivači – proizvode ili uzgajaju sirovine za robu;
 • Prodavci – kupuju i prodaju materijale;
 • Proizvođači – od materijala prave robu;
 • Transporteri ili logistički provajderi – distribuiraju robu širom sveta;
 • Menadžeri lanca snabdevanja – obezbeđuju da operacije teku glatko u svemu, od planiranja do nabavke sirovina, proizvodnje, isporuke i povrata;
 • Trgovci na malo – prodaju robu na mreži ili u fizičkim prodavnicama;
 • Potrošači – kupuju i koriste dobra i usluge.

Koja je razlika između lanca vrednosti i lanca snabdevanja?

Lanac snabdevanja uključuje sve sirovine i delove koji čine proizvod i distribuiraju se u lancu za proizvodnju i prodaju. Nasuprot tome, lanac vrednosti obuhvata sve pojedinačne korake koji se preduzimaju da bi se stvorio tržišni proizvod. To uključuje ne samo fizičke komponente već i razne aktivnosti koje dodaju vrednost koje bi se mogle klasifikovati kao deo „ekonomije znanja“ – stvari kao što su inovacije, dizajn, marketing i prodaja – i koje vode ka razvoju proizvoda spremnog za kupce .

Šta je poremećaj lanca snabdevanja?

Kada bilo koja karika u lancu snabdevanja ne funkcioniše optimalno, možete reći da je lanac snabdevanja poremećen. Mogu se pojaviti različiti problemi. Na primer, povećanje ulaznih troškova materijala jer jedan materijal ove godine košta više nego prošle godine može imati velike implikacije na strukturu troškova kompanije. Takođe, neusklađenosti na tržištu rada mogu izazvati operativne brige – na primer, ako transportne kompanije ne mogu da nađu dovoljno ljudi koji žele da voze kamione za isporuku robe.

Postoji pet oblasti u kojima se ranjivost lanca snabdevanja najčešće pojavljuje:

 • Planiranje i mreža dobavljača;
 • Transportni i logistički sistemi;
 • Finansijska otpornost;
 • Složenost proizvoda;
 • Organizaciona zrelost.

Mekinsi istraživanje sugeriše da se prekidi u lancu snabdevanja koji traju mesec dana ili duže sada dešavaju u proseku svakih 3,7 godina. A ovi poremećaji mogu imati visoku cenu: koštaju prosečnu organizaciju 45 procenata godišnjeg profita tokom jedne decenije.

2

Koji su rizici lanca snabdevanja?

Iako je pandemija COVID-19 izazvala najveći šok u lancu snabdevanja ili lancu vrednosti u poslednje vreme, ima mnogo drugih primera. Ruska invazija na Ukrajinu dovela je do najgore humanitarne krize u Evropi od Drugog svetskog rata, kao i do prekida lanca snabdevanja u kritičnim sektorima, uključujući poljoprivredu, automobilsku industriju, energetiku i hranu. Promene u okruženju i globalnoj ekonomiji povećale su učestalost i veličinu ovih šokova. Na primer, zemljotres i cunami u Japanu 2011. zatvorili su fabrike elektronike, a uragan Harvi iz 2017. poremetio je rafinerije nafte i petrohemijske fabrike u SAD, što je na kraju dovelo do nestašice neke plastike i smola kritične za različite industrije.

McKinsey je klasifikovao šokove u lancu snabdevanja u četiri različita tipa, na osnovu njihovog uticaja, vremena isporuke i učestalosti pojavljivanja:

 • Nepredviđene katastrofe – Istorijski izuzetni događaji koji se ne mogu predvideti i koji dovode do triliona dolara gubitaka. Primeri uključuju ekstremni terorizam i sistemski sajber napad.
 • Predvidive katastrofe – Šokovi u ovoj kategoriji su sličnih razmera kao i neočekivana katastrofa, ali se razlikuju po tome što veći obrasci i verovatnoće mogu voditi opštu spremnost. Primeri uključuju finansijske krize i globalne vojne sukobe.
 • Neočekivani poremećaji – Ozbiljni i skupi događaji, ali su manjeg obima od katastrofa. Primeri uključuju kršenje podataka, opoziv proizvoda i industrijske nesreće.
 • Predvidivi poremećaji – Neki poremećaji se mogu uočiti pre njihovog dolaska. Primeri uključuju trgovinske sporove Kine i SAD i izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz Evropske unije.

Organizacije se često fokusiraju na upravljanje šokovima koje najčešće vide. Pandemija COVID-19 je podsetnik da, iako su odstupanja retki, organizacije i dalje moraju da razmotre takve mogućnosti prilikom donošenja odluka i strateških poteza. Za većinu organizacija, to će značiti proširenje dugogodišnjeg fokusa rukovodilaca u lancu snabdevanja na troškove (i upotrebu kapitala), usluge i kvalitet kako bi se uključila tri nova prioriteta: otpornost, agilnost i održivost.

Autor

Bojan  Šćepanović

MCB Menadžment Centar Beograd

063 7004 518


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina