Koliko košta tiramisu? – Slaviša Lečić (Presales Manager SEE), SAP

Koliko košta tiramisu? – Slaviša Lečić (Presales Manager SEE), SAP

333333

Untitled-7

Većina ljudi uživa u kolačima. Da li ste se nekad zapitali kolika je cena koštanja vašeg omiljenog kolača – na primer, tiramisua? Ako i niste, predlažem da uzmete jedno parče i da vam objasnim kojih pet koraka su ključni za razumevanje cene koštanja. Cena koštanja podrazumeva obračun troškova za proizvod i deo je modula controllinga u okviru SAP-a, a koristi se za vrednovanje internih troškova materijala i proizvodnje, odnosno za računovodstvo profitabilnosti i upravljačko računovodstvo.

 1. Planiranje mesta troška je prvi korak. Cilj planiranja mesta troška jeste planiranje ukupnog iznosa troškova u dinarima ili bilo kojoj drugoj valuti, kao i količina na svakom mestu troška u pogonu. Sve troškove proizvodnih mesta troška možete da planirate u zavisnosti od cilja – preko alokacija, ili u zavisnosti od mesta nastanka. Recimo, da koristimo obračun troškova za proizvod za vrednovanje naših zaliha u poslastičarnici. To nam pomaže da vrednujemo kolače (gotov proizvod), glazuru (polugotovi proizvod) i sastojke kao što su jaja, mleko i šećer (sirovine). Da bismo izračunali troškove moramo da izračunamo cenu za svaku aktivnost, poput mešanja sastojaka, pečenja u rerni i hlađenja kolača. Pošto je cena u dinarima, možemo da izračunamo cenu na osnovu stvarnih cena prethodne godine ili da unesemo naše ukupne troškove i ukupan broj komada.
 2. Izračunavanje cene aktivnosti. Ovo je sledeći korak u obračunu cene koštanja. Cilj je izračunavanje planirane cene aktivnosti za svaku aktivnost na svakom mestu troška u pogonu. Sada, kada su isplanirani iznosi u dinarima, kao i količine aktivnosti mesta troška, moramo da izračunamo cene tipa aktivnosti. Cene tipa aktivnosti koriste se za vrednovanje internih aktivnosti tokom proizvodnje proizvoda. Da bismo izračunali troškove, moramo da osmislimo cenu za svaku aktivnost, poput mešanja sastojaka, pečenja u rerni i hlađenja kolača. Opšte troškove, poput rentiranja prostora, struje i zarada poslastičara planiramo na mestu opštih troškova. Te troškove treba da dodelimo našem proizvodnom mestu troška, kako bismo ih uključili u troškove našeg proizvoda. Pre izračunavanja troškova pretpostavimo da postoje neki opšti troškovi na mestu troška, a koje treba podeliti na višestruke aktivnosti. Kada podelimo te troškove, izračunavamo cene za aktivnosti. Sada dobijamo jedan dinar po komadu za aktivnosti poput indirektnog rada, direktnog rada, pripreme i opštih troškova koje koristimo u obračunu troškova za proizvod.
 3. Struktura količine je treći korak. Struktura količine omogućava vam da izračunate troškove prodate robe za proizvedenu robu i troškove prodate robe za proizvode zasnovane na Sastavnici i Planu operacija (PP) ili Matičnoj recepturi (PP-PI). Struktura količine je važan koncept u obračunu troškova za proizvod, pošto je to ključna tačka integracije između modula Finansije i Logistike u SAP-u. Da bismo izračunali troškove potreban nam je spisak sastojaka (Sastavnica) i recept s koracima koje treba da pratimo (Plan operacija). Može da postoji nekoliko načina na koje možemo da ispečemo kolače tako što ćemo menjati sastojke ili možemo da ih pečemo u različitim rernama, pa možemo da imamo nekoliko verzija naših sastojaka i recepata (nekoliko verzija proizvodnje). Da bismo tačno izračunali troškove proizvodnje naših kolača, potrebno je da definišemo mesta gde ćemo da ih pečemo (mesta rada ili resursi). Na primer, možemo da koristimo frižider, mesto za mućenje, rernu, mesto za hlađenje i mesto za pakovanje. Svako od ovih mesta moglo bi da se smatra mestom rada i svakom mestu rada dodeljujemo različite aktivnosti, kao što su rad i opšti troškovi. Mesta rada i iznos za svaku aktivnost navedeni su kao operacije u našem receptu (Planu operacija). Pomoću troškova za svaki sastojak (Lista materijala) sa našeg spiska sastojaka (Sastavnici) i cena za aktivnosti u našem receptu (Planu operacija) možemo da izračunamo trošak izrade kolača.
 4. Izvođenje obračuna troškova je četvrti korak. Izvođenje obračuna troškova koristi se za izračunavanje troškova velikih količina materijala u jednoj šifri kompanije. Izvođenje obračuna troškova omogućava vam da odaberete određene materijale, rastavite njihovu strukturu količine, izračunate troškove, analizirate ih, označite i pustite. Pomoću troškova za svaki sastojak (Lista materijala) s našeg spiska sastojaka (Sastavnici) i cena za aktivnosti u našem receptu (Planu operacija) možemo da izračunamo trošak izrade kolača. Pri izračunavanju troškova za kolače izračunaćemo troškove za sastojke. Kada smo zadovoljni standardnim troškovima, možemo da izaberemo da vrednujemo svoje zalihe prema njima.
 5. Stvarni troškovi predstavljaju peti i poslednji korak u razumevanju osnova obračuna troškova za proizvod. Stvarni troškovi određuju se preko nabavnih cena, stvarnih troškova i potvrđenih količina proizvodnje. Stvarni troškovi upoređuju se sa standardnim troškovima preko analize odstupanja, a u cilju donošenja odluka i određivanja profitabilnosti. Tokom određenog perioda beleže se stvarni troškovi u SAP-u, kada se sprovode nabavke, obrađuju plate, plaćaju računi i odvija proizvodnja. Na kraju meseca se izračunava nedovršena proizvodnja, odstupanje i radi se obračun. Odstupanje između stvarnih i standardnih troškova može da dovede do promena u obračunu troškova za proizvod za sledeći period ili godinu. Obračunavaju se troškovi i zatvara se period knjiženja na kraju procesa na kraju meseca, kako bi se izbeglo kretanje materijala ili računovodstveno knjiženje u prethodnom periodu. Na kraju meseca određujemo koje šarže kolača se još nalaze u nedovršenoj proizvodnji, pregledamo naše stvarne troškove i upoređujemo ih sa našim planiranim troškovima (odstupanja) i zatvaramo naše knjige za taj mesec. Kolači koji su još u rerni smatraju se nedovršenom proizvodnjom (status naloga nije završen). Može da postoji nekoliko tipova odstupanja od troškova –  zbog više cene mleka (negativno odstupanje ulazne cene), manje otpadnog materijala od glazure (pozitivno odstupanje škarta) i kupovina većeg procenta jaja od poljoprivrednika a po nižoj ceni (negativno odstupanje cene). Nakon analize ovih odstupanja radimo nekoliko izmena troškova i tražimo načine da uštedimo na ceni mleka. Zaključujemo naše knjige za taj mesec i beležimo naš profit i gubitak u bilans uspeha.

Dakle, zaključak je da preciznost obračuna zavisi i od kompletnosti implementacije ERP rešenja. S druge strane, osim proizvodnih kompanija gde je i nastao obračun cene koštanja, postoji mogućnost da se on primeni i u uslužnim organizacijama ali na malo drugačiji način, koristeći integraciju sa drugim ERP modulima preko kojih se pokrivaju procesi. Sad kad smo naučili sve u vezi sa cenom koštanja, da nastavimo da uživamo u tom kolaču. Moj omiljeni kolač je tiramisu, a Vaš?

Autor

Slaviša  Lečić


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina