Klijent na jedan klik… (Integrisane marketinške komunikacije) – Nataša Kuzmanovski (Direktorka odeljenja identiteta i komunikacija), UNICREDIT BANKA

Klijent na jedan klik… (Integrisane marketinške komunikacije) – Nataša Kuzmanovski (Direktorka odeljenja identiteta i komunikacija), UNICREDIT BANKA

fi

Natasa Kuzmanovski

Pokušajte da se setite svoje reakcije kada ste prvi put čuli za mogućnost blokiranja banera i drugih pop-up reklama na internetu ili da uz pomoć digitalnih platformi možete konačno da odgledate film bez prekida, tako što ćete jednostavno premotati reklame.

Danas, više nego ikada, klijenti imaju moć da izbegnu sadržaje koji ih ne zanimaju, na taj način što će u mnoštvu informacija sami izabrati isključivo one sadržaje koje žele da prime. Ta mogućnost je praktično izazvala marketinške stručnjake da osmisle drugačije načine oglašavanja, jer efekti tradicionalnog marketinga i klasičnog oglašavanja više nisu delotvorni.

Ovakva situacija na tržištu bila je okidač za kreiranje inovativnih pristupa klijentima, što je dovelo do ubrzanog razvoja integrisanih marketinških komunikacija (IMK). Za razliku od tradicionalnog marketinga, u čijem fokusu je bio isključivo proizvod, integrisane marketinške komunikacije su u potpunosti orijentisane na potrebe klijenata i ogledaju se u snažnoj komplementarnoj vezi između marketinga i odnosa sa javnošću i dobroj koordinaciji svih kanala komunikacije.

Izuzetno raduje činjenica da se ova grana kontinuirano razvija, prvenstveno zato što su ljudi postali svesni strateške uloge niza komunikacionih disciplina i njihove zajedničke koordinacije. Ovo je najviše prepoznato u multinacionalnim kompanijama, kao što je i UniCredit, zahvaljujući bogatom, međunarodnom iskustvu, kao i redovnoj razmeni primera najbolje prakse iz različitih zemalja. Sve velike kompanije, a samim tim i naša banka, teže da kroz funkciju korporativnih komunikacija na kontrolisan i osmišljeni način različitim ciljanim grupama javnosti prenesu određenu informaciju. Jedna od najvećih prednosti našeg poslovanja jeste činjenica da svih 16 članica UniCredit Grupe, uprkos velikim razlikama u jezicima, kulturama i načinu života, govori jednim glasom. Na taj način uspevamo da prenesemo istu poruku svim interesnim stranama, a sve u cilju postizanja jednakosti između identiteta i imidža. Kada kažem svi, mislim na sve zaposlene, jer su upravo naši zaposleni pravi ambasadori naše banke, budući da način na koji javnost doživljava zaposlene sa kojima ostvaruje direktan kontakt, bez obzira na to na kojoj se poziciji oni nalaze, predstavlja značajnu odrednicu koja utiče na njenu reputaciju.

Sa druge strane, sa ciljem da izađemo u susret potrebama naših klijenata i da im damo konkretne odgovore na izazove sa kojima se suočavaju, mi zapravo kreiramo rešenja po njihovoj meri. Uzimajući u obzir specifičnosti bankarskog sektora i večito otvorene polemike o tome šta se krije iza bankarskih pojmova, naš cilj je da se klijentima predstavimo onakvim kakvi zaista jesmo. Uzimajući ovo u obzir, našu komunikacijsku strategiju postavili smo na principima kojima se rukovodimo i u radu sa klijentima – ono što mi u UniCredit-u zovemo ,,Real-Life banking’’. Zbog toga što razumemo da je život pun uspona i padova, verujemo da je uspeh zagarantovan upravo zahvaljujući tome što pričamo istim jezikom kao i klijent i ne obećavamo ono što ne možemo da ispunimo.

Zahvaljujući sve bržem tehnološkom razvoju, a u cilju što uspešnije komunikacije sa svim grupama javnosti, osim kombinovanja standardnih alata, kao što su reklamne kampanje, saopštenja za javnost, intervjui, konferencije za medije, nastupi na okruglim stolovima ili događaji sličnog tipa, sve veću ulogu uzimaju društvene mreže. Naime, danas je zahvaljujući društvenim medijima svaki pojedinac i sam postao medij i u prilici je da dalekosežno plasira određeni sadržaj i informacije. Osim toga što nam društvene mreže omogućavaju da uspostavimo dvosmernu komunikaciju sa klijentima, one istovremeno predstavljaju i optimalno sredstvo za aktivno uključivanje klijenata u inicijative kompanije.

Iskoristila bih priliku da pomenem da UniCredit Banka najviše koristi društvene mreže upravo na taj način. Naime, zahvaljujući sponzorstvu UEFA Lige šampiona, a imajući u vidu koliko je popularan fudbal u Srbiji, UniCredit Banka kontinuirano radi na kreiranju različitih inicijativa zabavnog karaktera, kao što su nagradni kvizovi i foto konkursi, u okviru kojih i edukuje i nagrađuje učesnike.

Sa razvojem tržišta i tehnologije, ali i boljom edukacijom klijenata, razvojni put integrisanih marketinških komunikacija će nastaviti da transformiše svoje koncepte. U skladu sa tim, kompanije će nastaviti da teže inovativnim strateškim pristupima kako bi osigurale konkurentsku prednost, dok će uvođenje intergrisanih marketinških komunikacija postati imperativ i za najmanje kompanije.

Autor

Nataša  Kuzmanovski


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina