Iskustva Controllinga u velikom sistemu – Kako i koliko kvalitet komunikacije utiče na poslovanje u velikim kompanijama

Iskustva Controllinga u velikom sistemu – Kako i koliko kvalitet komunikacije utiče na poslovanje u velikim kompanijama

ISKUSTVA CONTROLLINGA U VELIKOM SISTEMU – KAKO I KOLIKO KVALITET KOMUNIKACIJE UTIČE NA POSLOVANJE U VELIKIM KOMPANIJAMA

 

Misli Veliko

 

Ekonomista u Telekomu Srbija je često pod izazovom koji se zove “komunikacija sa inženjerima”.

Veličina i značaj koju ima kompanija Telekom Srbija uslovljavaju da svako od nas ima svoj lični stav i mišljenje o samoj kompaniji, ali to mišljenje često nije sveobuhvatno i svakako je opterećeno određenom merom subjektivnosti. Telekom Srbija na tržištu Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore pruža usluge fiksne i mobilne telefonije, interneta i multimedije milionima korisnika i to pod brendovima mt:s, OPEN , IPTV, Sve na klik, BOX itd. Da bi ovako velikom broju korisnika mogli da omoguće kvalitetnu uslugu, u kompaniji je angažovan veliki broj stručnjaka iz različitih oblasti, organizovanih u više organizacionih celina koje su međusobno povezane horizontalno i vertikalno.

U skladu sa tim osnovne karakteristike ovog velikog sistema su:

 • veliki broj korisnika
 • veliki broj različitih usluga
 • veliki broj profesionalaca iz različitih oblasti.

Na ovu konstataciju treba dodati i određene specifičnosti telekomunikacije, kao i uloge/pozicije ekonomiste (controllera).
Danas smo svedoci svakodnevnih promena i ubrzanog razvoja na polju telekomunikacija, pa je upravo to i razlog što su stalno učenje i usavršavanje u ovom svetu neophodni i praktično su proces koji se nikada ne završava. Pomenuta brzina promena, ali i obim čitave materije, stavljaju pred ekonomiste, pravnike, menadžere, odnosno stručnjake iz drugih oblasti, veliki profesionalni izazov.

Telekom Srbija
Telekom Srbija

Važno je imati u vidu i da je poslovanje Telekom Srbije u značajnoj meri regulisano i od strane nadležnog regulatornog tela RATEL-a. Iz toga proizilaze i dodatne obaveze kompanije u smislu izveštavanja, ali i drugih aktivnosti.

Jednu od specifičnosti predstavlja i činjenica da se, osim maloprodaje, Telekom Srbija bavi i veleprodajom, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom tržištu. Činjenica da Telekom Srbija, preko povezanih pravnih lica, posluje i na tržištima drugih zemalja osim Srbije, ima za posledicu potrebu da se u kompaniji radi ne samo konsolidovano izveštavanje, već i konsolidovano planiranje.

Poznavanje telekomunikacione terminologije nameće se kao neminovnost, jer u suprotnom sama (ne)komunikacija može predstavljati prepreku u radu controllera. Ekonomista je često pred izazovom koji se zove “komunikacija sa inženjerima”, bilo da se radi o postavljanju zahteva izveštajne prirode ili razumevanju nekog novog projekta u kojem je uloga ekonomiste analiza ili oblikovanje nove usluge kroz troškovni model.

Sve aktivnosti koje se obavljaju, a koje se mogu podvesti pod controlling, bez obzira da li su strateškog ili operativnog nivoa, zahtevaju konstantnu i složenu podršku organizacionih celina i pojedinaca iz oblasti informacionih tehnologija.

U Telekomu su aktivnosti koje se podrazumevaju pod “controllingom” koncentrisane u okviru Direkcije za finansije. Ona se sastoji od takozvanih “isturenih službi”, koje se nalaze u svim drugim organizacionim delovima društva te su preko njih u direktnoj vezi sa prodajom, marketingom, logistikom, tehnikom, IT-om, HR-om i drugim važnim delovima kompanije. Ovakva organizacija omogućava bolje razumevanje procesa karakterističnih za svaku konkretnu direkciju, ali i kvalitetniju komunikaciju sa različitim organizacionim celinama.

Radi se kalendarski (godišnji) poslovni plan korisnika, prihoda, troškova, investicija i cash flow-a, a kasnije, tokom godine, mesečni forecasti do kraja kalendarske godine. Izveštavanje od strane finansija je redovno mesečno i trudimo se da skratimo rokove.

Poznavanje telekomunikacione terminologije nameće se kao neminovnost, jer u suprotnom sama (ne)komunikacija može predstavljati prepreku u radu controllera.

Rešenja koja pomažu pri radu u velikom sistemu:

1. Delimična decentralizacija finansija

Ima smisla kada je u pitanju veliki sistem(i) i doprinosi boljem razumevanju procesa, poznavanju zaposlenih, lakšoj i kvalitetnijoj komunikaciji, boljem objašnjenju pojava, rezultata i na kraju sveobuhvatnijem i kvalitetnijem zaključivanju i izveštavanju.

2. Primena dva modela troškovnog računovodstva

Ovo daje fleksibilnost, jer imate opciju izvora podataka pa možete da birate u zavisnosti od potrebe.

3. Interne obuke zaposlenih

Obuke obavljaju kolege koje zaposleni i nadređeni smatraju stručnjacima u svom poslu, a koji istovremeno vladaju veštinama prezentacije. Praksa pokazuje da je kod specifičnih aktivnosti i potreba najbolje da obuku zaposlenih obavljaju ljudi iz sopstvenog kadra, odnosno da se rade interne obuke.

4. Postojanje internog IT rečnika

Olakšava komunikaciju sa IT sektorom. U Telekomu Srbija postoji “IT rečnik”, koji služi razumevanju određenog stručnog pojma i koji navodi zaposlene da koriste jedan naziv za jedan pojam. Na ovaj način se sprečava zabuna u komunikaciji među zaposlenima, a koja nastaje zbog korišćenja različitih naziva za jedan isti pojam.

Autor teksta je Olivera Krneta, direktor sektora finansija za privatne i poslovne korisnike, TELEKOM SRBIJA.

Tekst je preuzet  iz Controlling magazina 01.

Autor

Olivera  Krneta

Financial Department Manager

Telekom Srbija


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina