Iskopaj bunar pre no što postaneš žedan – i ne vratiš pare!, Zorica Dinić, Team Leader of credit control

Iskopaj bunar pre no što postaneš žedan – i ne vratiš pare!, Zorica Dinić, Team Leader of credit control

Zorica Dinić

„Ako dugujete banci 100USD, to je vaš problem. Ako dugujete banci 100 miliona USD, to je problem banke“

Jean Paul Getty

Kompanije traže načina da naplate svoja potraživanja. Prodaja po sistemu „znaš me, znam te“, proizvodi situaciju u kojoj sa klijentom  zapadnete u ćorsokak. Strategija za izlazak, odnosno otplatu odobrenog robnog kredita najčešće glasi „platiće, rizik stvara kapital“. Da, ali koji? Subjektivni, objektivni, finansijski?

Vrlo često izvor drugih rizika, a najčešće rizika likvidnosti i solventnosti, je kreditni rizik. To je rizik da suprotna strana u ugovoru ne izvrši obavezu u punoj vrednosti, ili u trenutku dospeća, ili u bilo kojem trenutku nakon dospeća. Faktori kreditnog rizika su:

 • kreditna sposobnost
 • ustanovljenje kreditnog limita
 • određivanje kreditnog perioda
 • kontrola korišćenja limita
 • sredstva obezbeđenja

U FMCG kompanijama kreditni rizik je maksimalizacija stope povrata robnog plasmana, održavanje izloženosti kreditnom riziku u okviru prihvatljivih parametara, karaktera poslovanja i tržišta u kome poslovni partner posluje. Praktično, izloženost kredtinom riziku potiče od:

 • Rizika naplativosti. To je verovatnoća da suprotna strana neće ispuniti obaveze na ugovoreni način i vreme.
 • Rizika kreditne premije. To je kvantitativna analiza gubitka koji bi se ostvario usled nepoštovanja ugovora od suprotne strane.
 • Rizka pogoršanja kreditnog rejtinga. To je potencijlano neplaćanje na određeni datum u budućnosti.
Zorica Dinić, Team Leader of Credit Control

Zorica Dinić, Team Leader of credit control

Sa druge strane izloga, na mestu na kome se odvija prodaja, vreme je novac. Koje značenje u tom smislu ima novac? Šta novac za kreditni rizik predstavlja? Pozitivna stranaje da napaja sistem, a negativna da  bespovratno teče.

Evo primera: Poslovni partner preduzetnik kome se jedina poslovna jedinica nalazila na lokaciji Otvoreni tržni centar, Beograd. U trenutku zaključivanja saradnje sa FMCG kompanijom imao je staž od trinaest godina aktivne delatnosti trgovine na malo. Presudna su bila samo dva uslova za potpisivanje ugovora i početak saradnje:

 • dužina postojanja na tržištu i
 • žive informacije sa terena (tj. da je dobar, redovan platiša; “znam čoveka radi sa jakim firmama“).

Istini za volju, kupac je napajao sistem izmirujući redovno dospele obaveze, tačno u dan. Ovakvim načinom ekonomska teorija je potvrđena u kom pitanju:

 • Kad smo ostvarili prihod?
 • Kad smo prodali?
 • Kad smo naplatili?

Naravno, kad smo naplatili. Kako je čaša uvek do pola puna, kupac je sa svakim plaćanjem za taj iznos duplirao porudžbine, te tako dospeo do pola miliona evra duga sa sredstvom obezbeđenja  blanko menice, a zatim nestao tragom bez povratka uz status brisan iz registra privrednih subjekata. Direktnim otpisom pola miliona evra, okončana je saradnja sa ovim poslovnim partnerom.

Većina bi sada rekla onu narodnu „da je Pera otišao pravo u policiju svega toga (tj.otpisa) ne bi ni bilo“. Međutim, većina poverilaca iskusila je opšte poznatu činjenicu po kojoj se vrlo često dužnici ne mogu locirati, bilo da je u pitanju parničini, ili krivični postupak. Može se jedino sprečiti da do ovakvih slučajeva dođe, uz postavljanje sistema analize kreditne sposobnosti dužnika, osnove kvalitetnog određivanja uslova plaćanja i vrednosti plasiranja sredstva. Prema tome, kreditna sposobnost dužnika ima dva aspekta:

 • Formalni – dužnik je pravno sposoban da može zaključivati ugovore i da na osnovu njih preuzima obaveze.
 • Materijalni – dužnik pruža dovoljno garancija (svojom imovinom i poslovnom sposobnošcu) da će u određenom roku ispuniti svoje obaveze.

Metodologija utvrđivanja kreditnog rizika nalazi se u središtu kreditne analize čija ideja je minimizacija i određivanje granice podnošljivog kreditnog rizika. Pri tom se upravljanje kreditnim rizikom i kreditnim portfoliom vrši primenom:

 • usvajanja politika i procedura u pisanom obliku, uključujući njihove dopune i izmene u svrhu ažuriranja
 • podelom odgovornosti (neophodna je kontrola i ravnoteža)
 • limitima (granica izloženosti u odnosu na sektore delatnosti i geografske sektore)
 • adekvatnim sredstvima obezbeđenja
 • usvajanjem korektivne straregije u cilju rešavanja i naplate problematičnih potraživanja.

Sveobuhvatna i vrlo značajna funkcija kreditnog rizika jeste da održava i razvija stabilan i profitabilan portfolio kupaca. Svakako, rizik nikada nije moguće potpuno izbeći. Moguće je svesti rizik na najmanju moguću meru i to pre nego što se kreditni limit odobri, kvalitetnim postupcima kreditne kontrole i upravljanjem rizikom kako bi se nepovoljne situacije sprečile.

Važno je kako i sama poslovica kaže: „Iskopati bunar pre no što postaneš žedan“.

Autor teksta je Zorica Dinić, Team Leader of credit control.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina 06.

Autor

Zorica  Dinić


2 Komentara

 1. Branko :
  17.02.2016 u 10:23|Permalink

  Da li “Uvazana” Dama zna da se bez kreditnog potencijala nigde u Svetu ne posluje???

 2. Sonja :
  22.06.2020 u 20:22|Permalink

  Branko, promasili ste temu!

Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina