Digitalni partner – Branislav Zobenica (CEO), M&I Systems, Co. group

Digitalni partner – Branislav Zobenica (CEO), M&I Systems, Co. group

BRK_0239

Branislav smatra da je za jednog controllera, pored analitičkih veština,veoma važno da ima i sposobnost razumevanja organizacije. On je osoba koja uvek teži ka usavršavanju, kako na ličnom tako i na profesionalnom planu. Inovativnost kao i orijentisanost ka cilju je nešto čime se on vodi u svakodnevnom poslovanju.

BRK_0221 

POSAO

Inovacije su važne u svakoj delatnosti, a pogotovo u oblasti IT-a. Koje inovacije možemo da očekujemo od M&I Systems, Co. Group u 2017. godini?

 

M&I Systems će nastaviti sa inovacijom, onom koju smatramo najvažnijom, a to je inovacija, razvoj i promena M&I Systems! Naime, M&I se razvija i profiliše sebe kao drugačiju kompaniju, kao nekoga ko nije klasičan IT vendor – mi sebe vidimo kao partnera svojim klijentima. Svaki ulazak u saradnju sa nama predstavlja investiciju za našeg klijenta – i toga smo duboko svesni. Zato želimo da budemo partner, želimo i mi da investiramo. Želimo da razvijamo svoje ekspertize, svoja rešenja, svoj pristup svakom projektu, svakom klijentu – i to da primenjujemo u saradnji s klijentima. Istovremeno, nastavljamo i tehnološki razvoj svojih rešenja – u 2017. najviše u aspektu sistema podrške odlučivanju (Business Intelligence i Process Intelligence rešenja) i integracijskih rešenja. Takođe, razvijamo i svoje prisustvo i rad na drugim tržištima izvan Srbije – tu nam dosadašnji rezultati daju za pravo da možemo da se nadamo nastavku rasta.

 

 

Glavna tema broja je digitalizacija biznisa. Vi ste jedan od lidera u digitalizaciji poslovanja u Srbiji, pa da li možete da podelite sa nama Vaša iskustva u vezi sa digitalizacijom?

 

Digitalizacija je danas postala nezaobilazan termin u gotovo svakom poslovnom razgovoru i gotovo svako ima svoje shvatanje i tumačenje toga šta je zapravo digitalizacija. Informaciona tehnologija je neophodna, vitalna za svaki biznis. Međutim, i tehnologija se menja. Već niz godina dešava se transformacija poslovne tehnologije. Mi dolazimo iz sveta ERP-a i, verujte mi, duboko smo svesni te transformacije. U poslednjih deset godina tržište se sasvim promenilo, klijenti traže dugačija rešenja, vide i osećaju mogućnosti koje nude nove tehnologije. I business, jednako kao i čitav svet danas, jeste digitalan! A digitalizacija je promenila „standardni poslovni model“ kao nijedna promena do sada. Jedini odgovor na tu promenu, na digitalizaciju poslovanja jeste – a u to čvrsto verujemo – Digitalna Poslovna Platforma. Platforma mora da vam omogući da vaš poslovni model postane digitalan, da vaši poslovni procesi budu opisani u obliku modela, da omogući integraciju različitih IT sistema koji se koriste u kompaniji (jer nijedna kompanija nema samo jedan IT sistem – a mi želimo da svi IT sistemi „razgovaraju“ međusobno), da omogući digitalizaciju vaše poslovne logike, odnosno da ono što radite bude podržano informacionim sistemima, da postoji inteligentan sistem podrške odlučivanju koji će da omogući kvalitetno donošenje odluka na temelju analize vaših podataka i vaših procesa. Takođe, i da vam takva platforma omogući da kombinacijom standardnog i stabilnog u pozadini vašeg posla, te agilnog i fleksibilnog u delu posla u kojem dolazite u susret s klijentima – postanete spremni da reagujete na promene, na nove zahteve i izazove, da postanete fleksibilni, da postanete – Digital Enterprise! Zato smo celu strategiju naše kompanije usmerili prema takvom konceptu.

 

 

Tokom svoje karijere radili ste u nekoliko kompanija na različitim pozicijama. Kada pogledate unazad, da li postoji nešto u Vašoj karijeri što biste promenili?

 

Zapravo ne bih. Čini mi se da je svaki korak u mojoj karijeri došao kao slagalica u jednoj velikoj slici. Svaki je imao svoj razlog i svoje mesto u onome što danas radim.

 

Svet se ubrzano menja. Kako će izgledati svet 2025. godine i koja će biti uloga M&I Systems, Co. Group? Da li ćete vi biti kompanija iz IT, konsaltinga, digitalni partneri ili nešto drugo?

 

Želim da budemo business integratori! Šta bi to značilo? Evo, u vašem pitanju ponudili ste opciju „digitalni partneri“ – to svakako zvuči usklađeno s našom strategijom. Međutim, želim da budem sasvim jasan u svom odgovoru na to koja će uloga M&I Systems da bude – želimo da zadržimo i da nastavimo da razvijamo tehnološka znanja. Istovremeno želimo da stavimo fokus na strateška pitanja naših klijenata, da donosimo kreiramo rešenja koja adresiraju izazove s kojima se suočavaju i CEO i CFO i operativna linija upravljanja. Mislim da „sasvim zapakovanih“ poslovnih SW rešenja potencijalno više neće da bude. ERP, u svom temeljom značenju, ipak neće nestati, podatke o klijentima, zalihama, finansijske podatke i slično – kompanije će i dalje takve informacije da „čuvaju na sigurnom“, želeće da budu stabilne i pouzdane. Međutim, tehnološka rešenja koja podržavaju interakciju s kupcima, partnerima, dobavljačima… moraće da budu fleksibilna, moraće da omoguće brzinu i agilnost. Tu sebe vidimo! To je područje u kojem želimo da pomognemo klijentima. Smatram da je tehnološka ekspertiza neophodna za poslovnu transformaciju. Tu ekspertizu želimo i dalje da razvijamo, da je koristimo i da se fokusiramo na poslovnu transformaciju svojih klijenata – da im budemo partner koji omogućava kvalitetno korišćenje napredne tehnologije usmerene ka poslovnoj transformaciji. Takvog partnera ja zovem business integratorom.

 

 

CONTROLLING:

Vaša kompanija ima nekoliko IT rešenja za controllere (strategija, analitika, budžetiranje…). Šta je posebno korisno za controllere?

 

Kvalitetan podatak. Od toga sve počinje. Tu ne sme da bude greške, jer klijent, odnosno onaj koji koristi podatak mora da ima potpuno poverenje u to da je podatak provereno tačan. Međutim, to je samo početak. Način predstavljanja podataka, način kombinovanja različitih dimenzija podataka o poslovanju mora da bude intuitivan i fleksibilan – mora da omogući određen nivo kreativosti onome koji te podatke koristi, analizira i predstavlja – mislim da smo u tome dosta daleko otišli.

I na kraju, za mene najvažnije – analiza uzroka! Na primer, u servisnoj industriji, uzrok bilo kakvog odstupanja od željenog rezultata najčešće je u procesu, u poslovnom procesu koji se odvija u bezbroj iteracija i koji svojim izvršavanjem generiše nekakav rezultat. Mogućnost rekonstrukcije stvarnog toka pojedinog procesa, ili grupe procesa koju smatramo kritičnom, ustanoviti odstupanja od načina na koji bi proces morao da se odvija, alocirati odstupanja na tačno određeni vremenski period ili organizacionu jedinicu – to smatram posebno korisnim. Taj koncept, takvo rešenje zovemo procesnom inteligencijom i ono zauzima strateški važno mesto u našoj ponudi.

 

Controlleri moraju da budu vešti u rešavanju internih problema kompanije. Koje su veštine potrebne controllerima?

 

Analitičke veštine su nešto što je temelj, pretpostavka bez koje nema dobog controllera. Međutim, same po sebi nisu dovoljne. Dobar controller mora da razume kontekst, širu sliku. Svaka kompanija je kompleksan organizam, sa nizom internih međuzavisnosti i različitim, ponekad nedovoljno usklađenim, kriterijumima uspeha. Dobar controller, osim analitičkih veština, mora da ima i sposobnost razumevanja organizacije, prepoznavanja uzroka pojedinačnih odstupanja od željenih i/ili planiranih rezultata. Mora da ima hrabrosti da preuzme savetničku ulogu prema upravljačkom nivou kompanije.

 

Controlleri prave dosta izveštaja, u kojima analiziraju odstupanja od cilja (varijanse). Kakve vrste izveštaja vi volite?

 

One koje mi ukazuju na uzrok! Siguran sam da znate priču o santi leda. Ono što vidimo, ono što je iznad površine to je 20% sante leda, nekad i manje. Onih 80% je ispod površine, sakriveno od pogleda. Tako ja vidim i pokazatelje poslovanja, KPI-jeve. Oni su onih 20% koji su vidljivi. Međutim, u onih 80% koje ne vidimo dešava se sve što je zaista važno, sve ono što je zaslužno ili „krivo“ za rezultat kakav imamo. Rezultat – tada kada se dogodi, kada je merljiv – ne možemo da menjamo, on je posledica. Ono na šta možemo da utičemo, to su uzroci koji dovode do takvog rezultata. To želim da vidim u izveštaju! To će da mi omogući da rezultat u narednom periodu bude bolji.

A što se sante leda tiča – da nije onih 80% ispod površine, Titanic bi verovatno stigao u New York. Siguran sam da znate šta želim da kažem…

 

Controlling je u poslednjih nekoliko godina procvetao u Srbiji. Kakvo je Vaše viđenje stanja u controllingu u Srbiji?

 

Možda je još uvek nedovoljno uspostavljen. Mišljenja sam da vrednost dobrog controllinga jeste u njegovom pozicioniranju unutar kompanije. Sve dok je controlling „zatvoren“ unutar vertikale kojom CFO upravlja, mislim da ne postoji mogućnost da pokaže svoj pun potencijal. Povezivanjem controllinga sa operativnim funkcijama, stalnom koordinacijom (recimo, sa prodajnim i/ili projektnim funkcijama), controlling donosi mnogo veću vrednost za kompaniju. Ne mislim čak da je to problem koji se nužno odnosi na Srbiju – to je pitanje koje se javlja na nivou kompanije, bez obzira na tržište na kojem kompanija posluje.

 

Ako biste opisali dobrog controllera u tri reči, on bi bio…?

Neko ko duboko poznaje posao. Dobar controller mora da poznaje kontekst, strukturu, poslovnu kulturu organzacije u kojoj radi i okruženja u kojoj organizacija posluje. Dakle, dobar controller mora, u tri reči – duboko poznavati posao!

 

 

PRIVATNO:

Kažu da se čovek uči dok je živ. Da li postoji nešto što Vi trenutno učite? Koja je najnovija lekcija koju ste naučili, bilo na poslovnom, bilo na privatnom planu?

 

Deo mog ličnog i profesionalnog napretka povezan je sa neprestanim učenjem. U kontinuitetu se edukujem iz različitih domena IT-a i samog biznisa. Poslednje čime sam se bavio bile su različite edukacije iz upravljanja IT servisa i projektnog menadžmenta.

Na privatnom planu sam dosta posvećen liderstvu i prepoznavanju energije pozitivnog uticaja. Biti uspešan menadžer, danas zahteva od vas snažnu lidersku crtu unutar karaktera i umeće rukovođenja kroz lični primer.

 

U životu ste imali mnogo uspeha, ali i neuspeha. Šta Vam je najveći neuspeh u životu?

 

Ne pamtim neuspehe. Pretvorio sam ih u lekcije. Najvrednija lekcija u životu mi je ona u kojoj sam shvatio da uzrok i pokretač svakog uspeha ili svake lekcije leže isključivo u meni.

 

Vatreni ste navijač „Crvene Zvezde“. Da li ste vatreni Delija ili umereni „zapadnjak“?

 

Ljubav prema Crvenoj Zvezdi nosim iz porodice. U ranom detinjstvu sam sa ocem gledao mnogo utakmica na TV-u i bivao vaspitavan da bodrim svoj tim i poštujem protivnika. To je jedna od stvari koje su obeležile moje detinjstvo, taj odnos prema timu, sportu, protivnicima… i koje nosim kroz ceo život. Sport i porodično vaspitanje su zapravo odredili i temelje moje poslovne kulture.

 

Crvenu Zvezdu gledam izvan konteksta bilo kog vremena. Kada upoznate njenu istoriju i vidite kvalitet ljudi koji su utkali svoju ljubav i znanje u nju, shvatite da je biti „zvezdaš“ stil života, da je to odnos prema životu i vaspitanju. Unutar vaših kategorija, za sebe bih mogao da kažem da sam umereni „zapadnjak“.

 

Vaše radno mesto nosi sa sobom odgovornost, a samim tim i stres. U trenucima kada Vas stres nadvlada, postoji li neki motivacioni citat koji Vas pokreće?

Postoji nekoliko motivacionih citata koji me pokreću. Jedan od njih je Aristotelova izreka: „Mi smo ono što neprestano činimo. Izvrsnost stoga nije akt ili delo, već navika“.

 

Pošto živite u Novom Sadu, koje mesto Vam je omiljeno za odmor sa porodicom? Gde dobijate najbolje poslovne ideje?

Omiljeno mesto za odmor mi je moje rodno mesto, Apatin. Iako fizički samo povremeno dolazim, duhovno će to zauvek da bude moj dom. Dan u Apatinu jednostavno traje duže. Svaki trenutak proveden sa porodicom i prijateljima iznova me dodatno obogati. S druge strane, najbolje poslovne ideje dobijam na većim nadmorskim visinama. Zato bi Fruška gora ili Zlatibor bili moj izbor.

 

Kao deca, svi smo verovali u bajke i zlatne ribice. Ako biste mogli da pozajmite jednu zlatnu ribicu, koju biste neostvarenu želju voleli da Vam ispuni?

Ovde ću morati malo da vas razočaram… Nikada nisam, ili makar ne mogu da dokučim tako daleko, razmišljao da postoji neko ili nešto ko može da ispuni moje želje. Uvek sam verovao da ispunjenje želja dolazi sa snažnom voljom koja potiče iz srca i napornim radom koji je pokrenut iz našeg uma. Ne postoji želja koju za sada nisam ostvario, a one koje su trenutno u procesu pokrenute mojim srcem i umom, samo čekaju trenutak u budućnosti kada ću da dođem do njih.

Autor

Branislav  Zobenica


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina